Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 04 October 2022 I Jeroen de Gruijl

Wildgroei aan duurzaamheidscertificaten zorgt voor onduidelijkheid bij architecten

Of het nu door top-down druk zoals de European Green Deal, of door vraag van klanten, de vraag naar duurzame gebouwen die Europese architecten tegenkomen in hun projecten wordt steeds groter. Bij het bouwproces van gebouwen zijn echter veel spelers betrokken, en zoals blijkt uit onze onderzoeken onder hen, is duurzaamheid een breed begrip dat op verschillende manieren begrepen kan worden.

Duurzaamheidscertificaten helpen definities te verduidelijken en maken het mogelijk de duurzaamheid van een gebouw te meten en kwantificeren om aan regering, klanten en andere partijen in de levenscyclus van een gebouw te kunnen bewijzen hoe duurzaam het is. Gezien de centrale rol die certificering speelt in duurzame bouw, en de centrale rol die architecten spelen in het bouwproces, vroegen we architecten uit acht Europese landen welke duurzaamheidscertificering zij de belangrijkste vinden in de bouwsector.

Meningen van architecten verschillen sterk per land 

Van alle soorten certificering werd BREEAM door het grootste percentage architecten genoemd als belangrijkste duurzaamheidscertificering. Dat is niet heel verassend, aangezien het de langst gevestigde duurzaamheidscertificering is, met haar oorsprong in het Verenigd Koninkrijk in de jaren negentig. Ondanks dat wordt BREEAM slechts door 16% van Europese architecten als belangrijkste aangemerkt. Die architecten komen uit enkele van de onderzochte landen, maar duidelijk niet uit Duitsland of Italië, waar geen van de architecten BREEAM noemde.

Het BEEAM voorbeeld toont aan dat het belang van bepaalde duurzaamheidscertificering in de bouw voor een groot deel wordt bepaald door nationale grenzen. Casa Clima is daar nog een beter voorbeeld van. Het is de tweede certificering in de grafiek, genoemd als belangrijkste door 9% van de Europese architecten. Als we echter inzoomen laat onze data zien dat al die architecten uit Italië komen, waar maar liefst 71% van de architecten Casa Clima als belangrijkste duurzaamheidscertificering ziet.

Kennis van architecten over duurzaamheidscertificering is nog steeds beperkt

Dat in bepaalde landen, bepaalde duurzaamheidscertificering overheerst betekent niet dat de bovenstaande Europese gemiddelden ons niets waardevols vertellen. Het meest genoemde antwoord op de vraag welke duurzaamheidscertificering het belangrijkst is in de bouwsector, is ‘don’t know/no opinion’ (weet niet/geen mening), dat door 37% van de Europese architecten gegeven werd. Dit laat zien dat de kennis van architecten over duurzaamheidscertificering nog steeds beperkt is.

Als we kijken naar individuele landen, variëren de percentages ‘Don’t know/no opinion’ van 17% in Frankrijk tot maar liefst 70% in Duitsland. Italië vormt echter een grote uitzondering. Zoals vermeld noemden 71% of Italiaanse architecten Casa Clima als belangrijkste duurzaamheidscertificering, gevolgd door Leed (20%) en enkele andere. Slechts 3% van de Italiaanse architecten gaf aan het niet te weten of geen mening te hebben.

Fabrikanten kunnen kennisleider worden

Behalve de goedgeïnformeerde Italiaanse architecten is het duidelijk dat de kennis van Europese architecten over duurzaamheidscertificering nog steeds beperkt, en met name in enkele specifieke landen. Voor fabrikanten van bouwmaterialen en producten ligt hier een kans om op te treden als kennisleider op het gebied van duurzaamheidscertificering, vooral omdat architecten de website van fabrikanten sowieso de belangrijkste informatiebron over duurzaamheid van materialen vinden.

Om te zien welke certificering het belangrijkst wordt gevonden in bepaalde landen, en voor een volledig overzicht van de kijk op en ideeën over duurzaamheid en circulariteit van architecten uit acht Europese landen, verwijzen we naar het  Q1 2022 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.