Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 04 October 2022 I Jeroen de Gruijl

Wildgroei aan duurzaamheidscertificaten zorgt voor onduidelijkheid bij architecten

Of het nu door top-down druk zoals de European Green Deal, of door vraag van klanten, de vraag naar duurzame gebouwen die Europese architecten tegenkomen in hun projecten wordt steeds groter. Bij het bouwproces van gebouwen zijn echter veel spelers betrokken, en zoals blijkt uit onze onderzoeken onder hen, is duurzaamheid een breed begrip dat op verschillende manieren begrepen kan worden.

Duurzaamheidscertificaten helpen definities te verduidelijken en maken het mogelijk de duurzaamheid van een gebouw te meten en kwantificeren om aan regering, klanten en andere partijen in de levenscyclus van een gebouw te kunnen bewijzen hoe duurzaam het is. Gezien de centrale rol die certificering speelt in duurzame bouw, en de centrale rol die architecten spelen in het bouwproces, vroegen we architecten uit acht Europese landen welke duurzaamheidscertificering zij de belangrijkste vinden in de bouwsector.

Meningen van architecten verschillen sterk per land 

Van alle soorten certificering werd BREEAM door het grootste percentage architecten genoemd als belangrijkste duurzaamheidscertificering. Dat is niet heel verassend, aangezien het de langst gevestigde duurzaamheidscertificering is, met haar oorsprong in het Verenigd Koninkrijk in de jaren negentig. Ondanks dat wordt BREEAM slechts door 16% van Europese architecten als belangrijkste aangemerkt. Die architecten komen uit enkele van de onderzochte landen, maar duidelijk niet uit Duitsland of Italië, waar geen van de architecten BREEAM noemde.

Het BEEAM voorbeeld toont aan dat het belang van bepaalde duurzaamheidscertificering in de bouw voor een groot deel wordt bepaald door nationale grenzen. Casa Clima is daar nog een beter voorbeeld van. Het is de tweede certificering in de grafiek, genoemd als belangrijkste door 9% van de Europese architecten. Als we echter inzoomen laat onze data zien dat al die architecten uit Italië komen, waar maar liefst 71% van de architecten Casa Clima als belangrijkste duurzaamheidscertificering ziet.

Kennis van architecten over duurzaamheidscertificering is nog steeds beperkt

Dat in bepaalde landen, bepaalde duurzaamheidscertificering overheerst betekent niet dat de bovenstaande Europese gemiddelden ons niets waardevols vertellen. Het meest genoemde antwoord op de vraag welke duurzaamheidscertificering het belangrijkst is in de bouwsector, is ‘don’t know/no opinion’ (weet niet/geen mening), dat door 37% van de Europese architecten gegeven werd. Dit laat zien dat de kennis van architecten over duurzaamheidscertificering nog steeds beperkt is.

Als we kijken naar individuele landen, variëren de percentages ‘Don’t know/no opinion’ van 17% in Frankrijk tot maar liefst 70% in Duitsland. Italië vormt echter een grote uitzondering. Zoals vermeld noemden 71% of Italiaanse architecten Casa Clima als belangrijkste duurzaamheidscertificering, gevolgd door Leed (20%) en enkele andere. Slechts 3% van de Italiaanse architecten gaf aan het niet te weten of geen mening te hebben.

Fabrikanten kunnen kennisleider worden

Behalve de goedgeïnformeerde Italiaanse architecten is het duidelijk dat de kennis van Europese architecten over duurzaamheidscertificering nog steeds beperkt, en met name in enkele specifieke landen. Voor fabrikanten van bouwmaterialen en producten ligt hier een kans om op te treden als kennisleider op het gebied van duurzaamheidscertificering, vooral omdat architecten de website van fabrikanten sowieso de belangrijkste informatiebron over duurzaamheid van materialen vinden.

Om te zien welke certificering het belangrijkst wordt gevonden in bepaalde landen, en voor een volledig overzicht van de kijk op en ideeën over duurzaamheid en circulariteit van architecten uit acht Europese landen, verwijzen we naar het  Q1 2022 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages