Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 05 May 2022 I Ralitsa Ruseva

Wie zijn de meest duurzame installateurs?

Duurzaamheid is een hot topic in de Europese installatiesector, maar de temperatuur verschilt nogal van land tot land. Zoals we in een eerder artikel lieten zien, geven Poolse en Nederlandse w-installateurs aan dat duurzaamheid een rol speelt in meer dan de helft van hun installatieprojecten, terwijl dat in Frankrijk minder dan een derde is. In Polen en Nederland promoot zo’n twee derde van de installateurs actief duurzame oplossingen aan hun klanten, waarmee Poolse en Nederlandse installateurs dus ook aan kop staan.

Maar hoe zit het met de duurzaamheid van de installateurs zelf? Geven ze slechts advies of geven ze ook het goede voorbeeld? Voor het Q4 2021 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy, hebben we 700 w-installateurs uit zes Europese landen geïnterviewd over de rol die duurzaamheid speelt in hun installatieprojecten. Ook hebben we ze gevraagd naar hun eigen bijdrage aan een duurzamer wereld, en in hoeverre installateurs bewust zijn van hun eigen uitstoot?

Bewustzijn van eigen CO2-uitstoot verschilt enorm

In de twee landen waar duurzaamheid het vaakst een rol speelt in installatieprojecten, Polen en Nederland, zijn installateurs ook het meest bewust van hun eigen impact op het milieu. 86% van de Poolse en 72% van de Nederlandse installateurs geeft aan bewust te zijn van de CO2-uitstoot van hun eigen bedrijf. Het meest opvallend zijn echter de grote verschillen in bewustzijn van uitstoot, van 86% in Polen tot slechts 5% in Frankrijk.

Bewustzijn betekent niet automatisch actie

Dat installateurs bewust zijn van de eigen uitstoot lijkt weinig te zeggen over de mate waarin installatiebedrijven zelf duurzame oplossingen gebruiken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het percentage installatiebedrijven dat elektrische voertuigen als bedrijfswagens gebruikt, dan staan de Poolse bedrijven, waarvan 77% geen elektrische voertuigen gebruikt en dat ook niet van plan is, onderaan de lijst. Van de Franse installateurs, die het minst bewust waren van hun uitstoot, gebruikt een kwart al elektrische voertuigen en geeft nog een kwart aan dat van plan te zijn.

Ook de percentages installatiebedrijven die laadpalen voor elektrische voertuigen of zonnepanelen op hun bedrijfsterrein hebben, wijken af van de verdeling die in de bovenstaande bewustzijnsgrafiek is te zien. Het lijkt er dus op dat bewustzijn niet automatisch actie betekend, en dat actie niet altijd gelinkt is aan het bewustzijn van de installateurs. Maar er is een uitzondering.

Behalve voor het promoten van duurzame oplossingen aan klanten

Interessant is dat in landen waar het bewustzijn van de eigen uitstoot het grootst is, de installateurs ook het vaakst duurzame oplossingen promoten naar hun klanten. Het aandeel installateurs dat actief duurzame oplossingen promoot is het hoogst in Polen en Nederland, en het kleinst in Frankrijk. Bewustzijn en promotie betekent echter niet automatisch dat duurzaamheid in meer installatieprojecten een rol speelt. In het Verenigd Koninkrijk geven bijvoorbeeld ruim de helft van de installateurs aan duurzame oplossingen te promoten, maar duurzaamheid speelt er slechts een rol in 31% van de installatieprojecten, het laagste percentage van alle landen. Deze details zijn zeer interessant voor fabrikanten en merken van installatieproducten en systemen. Ze laten niet alleen zien waar installateurs het meest geneigd zijn hun duurzame oplossingen te promoten, maar ook waar en hoe fabrikanten installateurs kunnen helpen om dat met meer succes te doen. Voor een gedetailleerd overzicht van de ervaring en houding van installateurs wat betreft duurzaamheid in zes Europese landen, verwijzen we naar het Q4 2021 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages