Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 12 July 2022 I Ralitsa Ruseva

Wie zijn de BIM gebruikende installateurs?

Building Information Modelling (BIM) speelt als onderdeel van de grotere trend van digitalisering van het bouwproces een steeds belangrijker rol in de Europese bouwsector. Afgelopen decennium hebben we BIM-gebruik onder architecten gestaag zien stijgen, en in 2021 gebruikte al 44% van de Europese architecten BIM in projecten.

Onder professionals die bij latere fasen van het bouwproces betrokken zijn is het BIM-gebruik nog vrij laag. Het gemiddelde BIM-gebruik onder Europese w-installateurs ligt bijvoorbeeld nog onder 10%. Zoals we echter al in een eerder artikel zagen, wordt verwacht dat BIM-gebruik ook onder installateurs gestaag zal groeien. In sommige gevallen ligt het BIM gebruik al wat hoger, bijvoorbeeld in Nederland, waar bijna een kwart van de installatiebedrijven al met BIM werkt.

Om een beter beeld te krijgen van de toekomst van BIM, helpt het om meer te weten over de installatiebedrijven die nu al BIM gebruiken. Wie zijn deze installateurs die geld, moeite en tijd hebben geïnvesteerd om met BIM te beginnen? Om daar achter te komen hebben we voor de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy w-installateurs uit zes belangrijke Europese markten geïnterviewd over hun ervaring met BIM.

Huidige BIM-gebruikers zijn vooral grote installatiebedrijven

Wanneer we kijken naar bedrijfsgrootte wordt BIM bijna niet gebruikt onder de kleinste installatiebedrijven. Slechts 3% van de installatiebedrijven van 4FTE of kleiner gebruikt BIM. Het gebruik onder bedrijven van 5-14FTE ligt iets hoger, maar is met 6% nog steeds slechts een fractie van de installatiebedrijven van deze grootte.

De echte BIM actie vinden we onder de grotere installatiebedrijven (15FTE of groter), waaronder BIM gebruik is gegroeid van 16% in 2020 naar bijna een kwart in 2022. Voor deze grotere bedrijven is de investering die nodig is voor de aanschaf van BIM software en het trainen of aannemen van een BIM-specialist natuurlijk beter te behappen, maar er zijn nog meer redenen waarom het voornamelijk de grotere installateurs zijn die BIM gebruiken.

BIM-gebruikers werken meer aan nieuwbouwprojecten en niet-residentiële projecten

Gemiddeld halen BIM-gebruikende installatiebedrijven 57% van hun omzet uit nieuwbouwprojecten, terwijl installateurs die geen BIM gebruiken veel meer werkzaam zijn in renovatieprojecten. Bovendien halen BIM-gebruikende installateurs ongeveer de helft van hun omzet uit niet-residentiële projecten, terwijl installateurs die BIM niet gebruiken juist 61% van hun omzet uit residentiële projecten halen.

Het ligt voor de hand dat BIM al meer wordt gebruikt in grotere niet-residentiële nieuwbouwprojecten. Vaak zijn het grote installatiebedrijven die bij dergelijke projecten betrokken zijn. Dat betekent dat grote installateurs, naast dat ze de middelen hebben om te investeren in BIM, ook meer directe baat hebben bij starten met werken in BIM.

De toekomst van BIM-gebruik onder installateurs

Het bovenstaande verklaart ook waarom BIM-gebruik niet explodeert maar enkel gestaag groeit. BIM wordt voornamelijk gebruikt voor grote niet-residentiële nieuwbouwprojecten waar grote installatiebedrijven bij betrokken zijn. De kleinere installatiebedrijven, voor wie starten met BIM een aanzienlijker investering is en in hun kleinere, residentiële renovatieprojecten minder oplevert, zijn een stuk talrijker dan de grote installatiebedrijven.

Dat betekent echter niet dat verdere groei van BIM-gebruik onmogelijk is. BIM zal steeds meer een vereiste worden voor projecten, en onder architecten en aannemers is gebruik van BIM al aanzienlijk en zal het alleen maar groeien. Onze verwachting is dat BIM-gebruik zal blijven groeien onder de grote installatiebedrijven, en dat de groep installatiebedrijven van 5-14FTE langzaam ook tot BIM-gebruik zal worden aangetrokken. Voor verdere informatie over de rol die BIM speelt in projecten van w-installateurs in zes belangrijke Europese markten, verwijzen we naar het Q1 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages