Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 15 April 2022 I Ralitsa Ruseva

WIE WIL DUURZAAMHEID?

In een voorgaand artikel zagen we dat duurzaamheid in gemiddeld 44% van w-installatieprojecten in Europa van invloed is, ongeacht of het om woningbouw of niet-residentiele projecten gaat. Als we naar afzonderlijke landen kijken, schommelt dat aandeel tussen een derde en ruim de helft van de installatie projecten volgens de installateurs uit de zeven landen die we onderzocht hebben.

Dit laat zien dat duurzaamheid een belangrijk onderwerp en invloedrijke trend is, maar het laat niet zien waardoor die trend nou echt aangedreven wordt in het dagelijks leven van de installateur. Daarvoor moeten we vragen wie die duurzaamheid nou eigenlijk wil? Wie vraagt er om of staat er op dat er duurzame oplossingen worden gebruikt? De antwoorden op deze vragen kunnen een belangrijke basis vormen voor de zakelijke strategieën van producenten van installatieproducten.

Weten waar de vraag naar duurzaamheid ontstaat laat zien hoe fabrikanten installateurs kunnen helpen, bijvoorbeeld door ze te voorzien van de juiste certificering, informatie of marketingmaterialen om hun installatieproducten en oplossingen te verkopen en installeren. Uiteindelijk zal dat het merkbeeld en marktaandeel versterken. Daarom hebben we, voor het Q4 2021 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy, 700 w-installateurs uit zes belangrijke Europese markten gevraagd welke van hun klanten vragen om duurzame oplossingen.

Veel klanten vragen om duurzame oplossingen

Europese installateurs geven aan dat gemiddeld 83% van hun particuliere klanten vragen om duurzame oplossingen. Van hun zakelijke klanten, bijvoorbeeld aannemers, architecten of commerciële vastgoedeigenaren, vraagt gemiddeld 79% om duurzame oplossingen. Met ongeveer vier op de vijf klanten die om duurzame oplossingen vragen is er dus weinig verschil tussen particuliere en zakelijke klanten.

In de afzonderlijke landen zijn er wel verschillen te zien. De vraag van zakelijke klanten naar duurzame oplossingen is bijvoorbeeld groter dan die van particuliere klanten in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In Polen en vooral in Duitsland en Frankrijk is juist het tegenovergestelde.

Maar ze willen er niet altijd voor betalen

Als we de bovenstaande grafiek combineren met de percentages projecten waarin duurzaamheid een rol speelt, ontstaat er een interessante vraag. Als 83% van particuliere en 79% van zakelijke klanten vraagt om duurzame oplossingen, hoe kan het dan dat gemiddeld in maar 44% van de installatieprojecten duurzaamheid een rol speelt en duurzame oplossingen worden gebruikt?

Het antwoord is te vinden in het feit dat duurzame oplossingen vaak duurder kunnen zijn dan andere, minder duurzame oplossingen. Hoewel vier op de vijf klanten vragen naar duurzame oplossingen, is minder dan de helft van alle klanten bereid daar extra voor te betalen. Net als in de vraag naar duurzame oplossingen is ook in de bereidheid om daarvoor te betalen weinig verschil te zien tussen particuliere en zakelijke klanten. Dat betekent dat particuliere en zakelijke klanten in min of meer gelijke mate aandrijvers zijn van het gebruiken van duurzame oplossingen in het dagelijkse werk van de gemiddelde w-installateur.

Als we kijken naar afzonderlijke landen zijn er wel significante verschillen te zien, zowel in de vraag naar als in de bereidheid om te betalen voor duurzame oplossingen en installaties. Voor die details en diepere inzichten in hoe deze verschillen de sales en marketingstrategieën van fabrikanten die in bepaalde gebieden opereren kunnen maken of breken, verwijzen we naar het Q4 2021 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages