Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 02 November 2023 I Dirk Hoogenboom

Waarom opdrachtgevers van aannemers minder geïnteresseerd zijn in duurzaamheid dan opdrachtgevers van architecten

De toenemende aandacht voor duurzaamheid in de bouwsector heeft geleid tot de ontwikkeling van een verscheidenheid aan duurzame opties en oplossingen voor bouwproducten en -materialen. Deze duurzame opties hebben vaak een hogere prijs die mensen niet altijd bereid zijn te betalen. Bij navraag bij bijvoorbeeld architecten werd duidelijk dat slechts ongeveer 3 op de 10 van hun opdrachtgevers bereid was te investeren in duurzaamheid. 

Maar hoe zit het met andere belanghebbenden in de waardeketen van de bouwsector? Om een beter beeld te krijgen van de bereidheid om te investeren in duurzaamheid in de bouwsector, vroegen we ook algemene aannemers uit acht Europese landen in hoeverre hun opdrachtgevers vragen naar en bereid zijn te investeren in duurzame oplossingen. 

De opdrachtgevers van aannemers tonen een vergelijkbare investeringsbereidheid als de opdrachtgevers van architecten 

Volgens de aannemers die we interviewden voor de H1 2023 Contractor Monitor zijn hun opdrachtgevers in 30% van de gevallen ook daadwerkelijk bereid in duurzame oplossingen te investeren. Dit aandeel verschilt echter per land. Het grootste deel van de opdrachtgevers van aannemers die willen investeren in duurzaamheid is te vinden in Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland. In Polen bedraagt dat aandeel echter slechts 15%. 

Als we de antwoorden van aannemers uit alle landen samen nemen, is het aandeel van 30% opdrachtgevers dat bereid is te betalen voor duurzaamheid vrijwel precies hetzelfde als het aandeel opdrachtgevers van architecten dat bereid is te investeren in duurzame oplossingen. Het perspectief van de aannemer bevestigt dus wat we onder architecten hebben gemeten, tenminste als het gaat om de bereidheid om te investeren.

Klanten van opdrachtnemers vragen echter minder vaak om duurzame opties 

Hoewel er onder de opdrachtgevers van aannemers en architecten een vergelijkbare bereidheid is om in duurzame oplossingen te investeren, is er een groot verschil waar het om de interesse in duurzame opties gaat. Zoals uit de grafiek blijkt, vragen opdrachtgevers van aannemers in 36% van de gevallen helemaal niet om duurzame opties. Bij klanten van architecten was dat aandeel in 2023 nog maar 19%. 

Het blijkt dus dat opdrachtgevers van opdrachtnemers gemiddeld minder geïnteresseerd zijn in duurzamere opties dan opdrachtgevers van architecten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij nieuwbouwprojecten vaker rekening wordt gehouden met duurzame opties. Architecten zijn over het algemeen meer betrokken bij nieuwbouw, terwijl aannemers vaker ook renovatieprojecten doen, waarbij duurzame opties over het algemeen minder gangbaar of toepasbaar zijn dan bij nieuwbouw. 

De stand van zaken in het nieuwbouwsegment heeft invloed op de adoptiegraad van duurzaam bouwen 

Deze gedachtegang biedt een perspectief op de adoptie van duurzaamheid. Druk op het nieuwbouwsegment, bijvoorbeeld als gevolg van hogere kosten voor materiaal en arbeid of als gevolg van hogere rentetarieven, zou de acceptatiegraad van duurzaam bouwen in projecten van zowel aannemers als architecten ernstig kunnen belemmeren. Hogere kosten maken investeerders terughoudender, en in veel gevallen vergt meer duurzaamheid hogere investeringen. 

Voor een volledig overzicht van de invloed en adoptie van duurzaam bouwen in projecten van aannemers uit acht Europese landen verwijzen wij naar de Contractor monitor van USP Marketing Consultancy. 

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages