Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 02 November 2023 I Dirk Hoogenboom

Waarom opdrachtgevers van aannemers minder geïnteresseerd zijn in duurzaamheid dan opdrachtgevers van architecten

De toenemende aandacht voor duurzaamheid in de bouwsector heeft geleid tot de ontwikkeling van een verscheidenheid aan duurzame opties en oplossingen voor bouwproducten en -materialen. Deze duurzame opties hebben vaak een hogere prijs die mensen niet altijd bereid zijn te betalen. Bij navraag bij bijvoorbeeld architecten werd duidelijk dat slechts ongeveer 3 op de 10 van hun opdrachtgevers bereid was te investeren in duurzaamheid. 

Maar hoe zit het met andere belanghebbenden in de waardeketen van de bouwsector? Om een beter beeld te krijgen van de bereidheid om te investeren in duurzaamheid in de bouwsector, vroegen we ook algemene aannemers uit acht Europese landen in hoeverre hun opdrachtgevers vragen naar en bereid zijn te investeren in duurzame oplossingen. 

De opdrachtgevers van aannemers tonen een vergelijkbare investeringsbereidheid als de opdrachtgevers van architecten 

Volgens de aannemers die we interviewden voor de H1 2023 Contractor Monitor zijn hun opdrachtgevers in 30% van de gevallen ook daadwerkelijk bereid in duurzame oplossingen te investeren. Dit aandeel verschilt echter per land. Het grootste deel van de opdrachtgevers van aannemers die willen investeren in duurzaamheid is te vinden in Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland. In Polen bedraagt dat aandeel echter slechts 15%. 

Als we de antwoorden van aannemers uit alle landen samen nemen, is het aandeel van 30% opdrachtgevers dat bereid is te betalen voor duurzaamheid vrijwel precies hetzelfde als het aandeel opdrachtgevers van architecten dat bereid is te investeren in duurzame oplossingen. Het perspectief van de aannemer bevestigt dus wat we onder architecten hebben gemeten, tenminste als het gaat om de bereidheid om te investeren.

Klanten van opdrachtnemers vragen echter minder vaak om duurzame opties 

Hoewel er onder de opdrachtgevers van aannemers en architecten een vergelijkbare bereidheid is om in duurzame oplossingen te investeren, is er een groot verschil waar het om de interesse in duurzame opties gaat. Zoals uit de grafiek blijkt, vragen opdrachtgevers van aannemers in 36% van de gevallen helemaal niet om duurzame opties. Bij klanten van architecten was dat aandeel in 2023 nog maar 19%. 

Het blijkt dus dat opdrachtgevers van opdrachtnemers gemiddeld minder geïnteresseerd zijn in duurzamere opties dan opdrachtgevers van architecten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij nieuwbouwprojecten vaker rekening wordt gehouden met duurzame opties. Architecten zijn over het algemeen meer betrokken bij nieuwbouw, terwijl aannemers vaker ook renovatieprojecten doen, waarbij duurzame opties over het algemeen minder gangbaar of toepasbaar zijn dan bij nieuwbouw. 

De stand van zaken in het nieuwbouwsegment heeft invloed op de adoptiegraad van duurzaam bouwen 

Deze gedachtegang biedt een perspectief op de adoptie van duurzaamheid. Druk op het nieuwbouwsegment, bijvoorbeeld als gevolg van hogere kosten voor materiaal en arbeid of als gevolg van hogere rentetarieven, zou de acceptatiegraad van duurzaam bouwen in projecten van zowel aannemers als architecten ernstig kunnen belemmeren. Hogere kosten maken investeerders terughoudender, en in veel gevallen vergt meer duurzaamheid hogere investeringen. 

Voor een volledig overzicht van de invloed en adoptie van duurzaam bouwen in projecten van aannemers uit acht Europese landen verwijzen wij naar de Contractor monitor van USP Marketing Consultancy. 

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.