Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Jeroen de Gruijl

Waar wordt prefab in de toekomst voor gebruikt en van gemaakt?

Het gebruik van geprefabriceerde elementen en modules in de bouw is het afgelopen decennium flink gestegen. Volgens architecten, die door hun belangrijke en vroege rol in het bouwproces goede indicatoren zijn voor de toekomst, zal dat gebruik van prefab de komende jaren door blijven groeien. Meer gebruik van prefab zal impact hebben op het bouwproces als geheel, op de manier waarop we bouwen en op de materialen die we gebruiken.

 

Voor producenten van bouwmaterialen is het cruciaal om te weten voor welke delen van een gebouw in de toekomst meer prefab zal worden gebruikt en welke materialen daarvoor gebruikt zullen worden. Dat is niet alleen om meer omzet te kunnen genereren, maar wellicht ook om überhaupt te kunnen overleven. Daarom hebben we voor het Q3 2021 rapport van de  European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy niet alleen aan architecten uit acht Europese landen gevraagd of ze verwachten dat gebruik van prefab zal groeien. We hebben ze ook gevraagd voor welke delen van een gebouw ze de meeste groei van prefab verwachten, en welke materialen daarvoor gebruikt worden.

 

Prefab wordt en zal het meest worden gebruikt voor gevels en buitenmuren

Zoals voorheen verwachten Europese architecten dat het gebruik van prefab het meest zal stijgen voor de bouw van gevels en buitenmuren. Dat zijn momenteel de belangrijkste bestemmingen voor geprefabriceerde elementen, en volgens architecten zal daar de meeste groei blijven plaatsvinden.

Prefab is echter geschikt voor veel meer delen van een gebouw, wat ook wordt bevestigd door de verwachtingen van de architecten. Zij verwachten dat het gebruik van prefab ook flink zal groeien in een bredere verscheidenheid aan toepassingsgebieden, zoals binnenmuren, schuine daken en plafonds. Voor deze elementen zien de architecten dat prefab al veel wordt toegepast, en na buitenmuren wordt hier de meeste groei verwacht.

Betekent verschillende toepassingsgebieden ook verschillende materialen?

Het bovenstaande laat zien dat architecten verwachten dat prefab in de toekomst vooral impact zal hebben op de bouw van buitenmuren, binnenmuren, plafonds en schuine daken. Hoewel deze delen van een gebouw erg verschillen, is er volgens de architecten één ruw bouwmateriaal dat het de belangrijkste rol speelt in de bouw van alle vier. Dat materiaal is hout, het materiaal dat over het algemeen het meest met prefab in verband wordt gebracht.

Naast hout heeft elk deel van een gebouw waarvan wordt verwacht dat er meer prefab voor zal worden gebruikt een karakteristiek basismateriaal dat dominant zal zijn. Zo verwachten architecten dat naast hout, beton het meest gebruikt zal worden voor prefab gevels en buitenmuren. Naast hout is dat gips voor prefab binnenmuren, en in iet mindere mate staal voor geprefabriceerde elementen voor schuine daken.

Conclusie

Het lijkt er dus op dat hoewel hout in het algemeen het dominante materiaal voor geprefabriceerde elementen zal blijven, specifieke materialen een dominante rol zullen spelen in prefab elementen voor specifieke toepassingsgebieden in een gebouw. Voor producenten van bouwmaterialen is het waardevol om te weten welk toepassingsgebied het meest zal worden geraakt door prefab. Het bovenstaande laat dat zien aan de hand van de gemiddelde verwachtingen van Europese architecten.

Voor gedetailleerde informatie over de verwachtingen van architecten in acht Europese landen, en over hoe het gebruik van prefab besluitvorming in het bouwproces zal veranderen, verwijzen we naar het Q3 2021 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages