Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 22 March 2022 I Maja Markovic

VEEL INSTALLATEURS GEBRUIKEN WEBSHOPS DIE ENKEL ONLINE BESTAAN, MAAR KOPEN ER WEINIG

In een voorgaand artikel hebben we een verband gelegd tussen digitalisering in de bouw en het gebruik van BIM onder e-installateurs. De digitalisatietrend laat zich echter op meer plaatsen zien dan alleen in het veranderend bouwproces. Het verandert bijvoorbeeld ook hoe en waar installateurs hun installatieproducten kopen. Naast nieuwe manieren om te kopen bij de oude en bekende koopkanalen geeft het digitale speelveld nieuwe spelers kansen in de installatiemarkt.

Het beste voorbeeld zijn de puur online shops, webwinkels die geen fysieke verkooppunten hebben en enkel via internet verkopen. Deze webwinkels zijn ook actief in de installatiemarkt, bijvoorbeeld webwinkels die ook installatieproducten in hun assortiment hebben, of zelfs installatiegespecialiseerde webwinkels.

Het meten van de populariteit van deze webwinkels is van groot belang voor fabrikanten en merken van installatieproducten. Hoe goed je marketing immers ook is, als je producten niet beschikbaar zijn in de koopkanalen die installateurs gebruiken worden ze ook niet gekocht. Daarom hebben we voor het Q4 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy 825 e-installateurs uit 7 landen gevraagd naar hun gebruik van webwinkels die enkel online verkopen.

Veel installateurs gebruiken webwinkels

Van elke vijf Europese installateurs zeggen er twee webwinkels te gebruiken om installatieproducten te kopen, wat toch een behoorlijk aandeel is. Er zijn echter flinke verschillen per land te zien. Zo gebruikt in Frankrijk, Duitsland en Polen minder dan een kwart van de installateurs webshops die enkel online verkopen, terwijl dat in Nederland meer dan de helft is. Webshops zijn duidelijk het meest populair in het Verenigd Koninkrijk, waar maar liefst drie kwart van de installateurs er installatieproducten koopt.

Maar ze kopen er weinig

Zoals gezegd geeft 38% van de Europese installateurs aan dat ze webshops gebruiken om installatieproducten te kopen. Gesplitst naar type webshop zegt een kwart van alle installateurs dat wel eens bij installatiegespecialiseerde webshops te doen, en ook zegt een kwart dat wel eens bij niet-gespecialiseerde webshops te doen. Die cijfers zeggen wel wat over de populariteit van webwinkels die enkel online bestaan, maar niets over hoeveel geld installateurs er daadwerkelijk uitgeven.
Als we kijken naar welk deel van hun budget installateurs bij deze webwinkels uitgeven, lijken ze een stuk minder populair te zijn. Slechts twee procent van het budget van Europese installateurs word bij niet-gespecialiseerde webshops uitgegeven, en slechts 3% bij installatiegespecialiseerde webshops. Dit aandeel van hun budget is erg weinig, zeker vergeleken met de gespecialiseerde groothandel waar Europese installateurs maar liefst drie kwart van hun budget uitgeven.

Conclusie

Webwinkels die enkel online bestaan lijken misschien wel populair onder Europese e-installateurs, maar het budget wat ze er daadwerkelijk uitgeven is maar klein. Zelfs na twee jaar van pandemie, wat e-commerce in het algemeen juist heeft doen groeien. Dat betekent niet dat fabrikanten van installatieproducten webwinkels die enkel online verkopen zomaar kunnen negeren. Net zoals we bij het gebruik van webwinkels onder e-installateurs zagen, verschilt het budget dat ze er uitgeven ook sterk per land.

Om een voorbeeld te geven wordt er in Polen het tweede grootste budget uitgegeven bij webwinkels, terwijl dat juist één van de landen is met het laagste aandeel installateurs die webwinkels gebruiken. Dit laat zien dat een gedetailleerder beeld per gebied nodig is om in te schatten wat de waarde van deze webwinkels is voor een merk of product. Voor een gedetailleerd overzicht van het gebruik van alle koopkanalen onder installateurs uit zeven Europese landen verwijzen we naar het Q4 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages