Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 08 November 2023 I Maja Markovic

Training is de manier om uw merk installatieproducten te onderscheiden

Cursussen en training zijn essentieel in de installatiebranche. Enerzijds is training nodig om installateurs op te leiden en te kwalificeren, waar veel behoefte aan is door het ernstige tekort aan arbeidskrachten in de sector. Aan de andere kant is training noodzakelijk om bij te blijven met de voortdurende stroom van nieuwe technologieën en ontwikkelingen.

Fabrikanten van installatieproducten kunnen de vraag beantwoorden door cursussen aan te bieden aan elektro-installateurs. Dit biedt de mogelijkheid om de klantintimiteit te verbeteren en hun merk te onderscheiden, wat zeer welkom is in een markt waarin productdifferentiatie steeds moeilijker wordt.

Maar om te weten wat voor soort training het beste is om aan te bieden, is meer informatie nodig over het trainingsgedrag en de voorkeuren van elektrotechnische installateurs. Daarom richten wij de European Electrical Installation Monitor regelmatig op trainingen en vragen wij installateurs uit zeven landen naar de trainingen die zij volgen.

Ongeveer 8 op de 10 installateurs volgt cursussen

Uit de resultaten blijkt duidelijk dat training belangrijk is in de installatiebranche. Gemiddeld geven ongeveer acht op de tien installateurs aan cursussen te volgen. Dat aandeel varieert echter enigszins per land. Duitsland kent met 55% het laagste aandeel installateurs dat wel eens een training volgt. In Groot-Brittannië daarentegen doen vrijwel alle installateurs cursussen.

Installateurs in Groot-Brittannië en Nederland trainen het meest

Uit bovenstaande blijkt alleen of installateurs in bepaalde landen trainen, niet hoeveel cursussen ze volgen. Kijkend naar het aantal cursussen dat installateurs gemiddeld volgen, blijkt er een vrij groot verschil te bestaan. Voor vijf landen varieert het aantal cursussen per jaar van vier in Duitsland tot zeven in België.

Het aantal trainingen dat installateurs in de andere twee landen volgen is echter veel groter. Het gemiddelde aantal cursussen in Nederland is 16 en in Groot-Brittannië maar liefst 18. Naast de populariteit of pure noodzaak van trainen, geeft dit ook aan dat er in deze landen een rijk aanbod aan cursussen te volgen is.

Face-to-face training heeft de voorkeur

In alle landen is er slechts een kleine minderheid van de installateurs die de voorkeur geeft aan het volgen van online cursussen. En behalve in Groot-Brittannië toont een grote meerderheid van hen een voorkeur voor face-to-face training. In Groot-Brittannië geeft een meerderheid van 57% van de installateurs aan beide vormen van training te verkiezen, afhankelijk van het onderwerp van de cursus.

Het moet echter gezegd worden dat in de grotere landen, zoals Duitsland, Polen, Spanje en Frankrijk, het aandeel installateurs dat de voorkeur geeft aan zowel online als face-to-face, afhankelijk van het onderwerp, ook vrij groot is, gemiddeld rond de een derde van alle installateurs. Het is mogelijk dat als een onderwerp niet noodzakelijkerwijs praktijkgerichte training vereist, sommige installateurs de voorkeur geven aan online training boven het moeten afleggen van lange afstanden naar trainingslocaties.

Voorkeursonderwerpen verschillen, maar nieuwe regelgeving is bijna overal belangrijk

Het is duidelijk dat het onderwerp een verschil maakt voor de manier waarop installateurs het liefst trainen. Aan welke onderwerpen geven installateurs dan de voorkeur? De antwoorden op deze vraag variëren sterk per land, waaruit blijkt hoe belangrijk het is om te focussen op de eigenaardigheden van de lokale markten. Er is echter één algemeen onderwerp dat in de top-3 onderwerpen van installateurs in alle landen behalve Spanje voorkomt. Dat is training over nieuwe regelgeving.

Voor een volledig overzicht van voorkeursonderwerpen en trainingsmethoden in alle zeven landen en andere inzichten in de trainingsbehoeften en wensen van de Europese installateur verwijzen wij naar de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.