Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 08 November 2023 I Maja Markovic

Training is de manier om uw merk installatieproducten te onderscheiden

Cursussen en training zijn essentieel in de installatiebranche. Enerzijds is training nodig om installateurs op te leiden en te kwalificeren, waar veel behoefte aan is door het ernstige tekort aan arbeidskrachten in de sector. Aan de andere kant is training noodzakelijk om bij te blijven met de voortdurende stroom van nieuwe technologieën en ontwikkelingen.

Fabrikanten van installatieproducten kunnen de vraag beantwoorden door cursussen aan te bieden aan elektro-installateurs. Dit biedt de mogelijkheid om de klantintimiteit te verbeteren en hun merk te onderscheiden, wat zeer welkom is in een markt waarin productdifferentiatie steeds moeilijker wordt.

Maar om te weten wat voor soort training het beste is om aan te bieden, is meer informatie nodig over het trainingsgedrag en de voorkeuren van elektrotechnische installateurs. Daarom richten wij de European Electrical Installation Monitor regelmatig op trainingen en vragen wij installateurs uit zeven landen naar de trainingen die zij volgen.

Ongeveer 8 op de 10 installateurs volgt cursussen

Uit de resultaten blijkt duidelijk dat training belangrijk is in de installatiebranche. Gemiddeld geven ongeveer acht op de tien installateurs aan cursussen te volgen. Dat aandeel varieert echter enigszins per land. Duitsland kent met 55% het laagste aandeel installateurs dat wel eens een training volgt. In Groot-Brittannië daarentegen doen vrijwel alle installateurs cursussen.

Installateurs in Groot-Brittannië en Nederland trainen het meest

Uit bovenstaande blijkt alleen of installateurs in bepaalde landen trainen, niet hoeveel cursussen ze volgen. Kijkend naar het aantal cursussen dat installateurs gemiddeld volgen, blijkt er een vrij groot verschil te bestaan. Voor vijf landen varieert het aantal cursussen per jaar van vier in Duitsland tot zeven in België.

Het aantal trainingen dat installateurs in de andere twee landen volgen is echter veel groter. Het gemiddelde aantal cursussen in Nederland is 16 en in Groot-Brittannië maar liefst 18. Naast de populariteit of pure noodzaak van trainen, geeft dit ook aan dat er in deze landen een rijk aanbod aan cursussen te volgen is.

Face-to-face training heeft de voorkeur

In alle landen is er slechts een kleine minderheid van de installateurs die de voorkeur geeft aan het volgen van online cursussen. En behalve in Groot-Brittannië toont een grote meerderheid van hen een voorkeur voor face-to-face training. In Groot-Brittannië geeft een meerderheid van 57% van de installateurs aan beide vormen van training te verkiezen, afhankelijk van het onderwerp van de cursus.

Het moet echter gezegd worden dat in de grotere landen, zoals Duitsland, Polen, Spanje en Frankrijk, het aandeel installateurs dat de voorkeur geeft aan zowel online als face-to-face, afhankelijk van het onderwerp, ook vrij groot is, gemiddeld rond de een derde van alle installateurs. Het is mogelijk dat als een onderwerp niet noodzakelijkerwijs praktijkgerichte training vereist, sommige installateurs de voorkeur geven aan online training boven het moeten afleggen van lange afstanden naar trainingslocaties.

Voorkeursonderwerpen verschillen, maar nieuwe regelgeving is bijna overal belangrijk

Het is duidelijk dat het onderwerp een verschil maakt voor de manier waarop installateurs het liefst trainen. Aan welke onderwerpen geven installateurs dan de voorkeur? De antwoorden op deze vraag variëren sterk per land, waaruit blijkt hoe belangrijk het is om te focussen op de eigenaardigheden van de lokale markten. Er is echter één algemeen onderwerp dat in de top-3 onderwerpen van installateurs in alle landen behalve Spanje voorkomt. Dat is training over nieuwe regelgeving.

Voor een volledig overzicht van voorkeursonderwerpen en trainingsmethoden in alle zeven landen en andere inzichten in de trainingsbehoeften en wensen van de Europese installateur verwijzen wij naar de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages