Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 07 November 2023 I Dirk Hoogenboom

Top-5 diensten die installateurs van fabrikanten verlangen

Diensten worden steeds belangrijker in de installatiemarkt. Het wordt voor merken van installatieproducten steeds moeilijker om zich te onderscheiden op basis van hun producten. Fabrikanten moeten op zoek gaan naar andere manieren om hun merken te onderscheiden van de concurrentie, en het verlenen van diensten aan installateurs biedt een uitstekende mogelijkheid. 

Er is onder installateurs nogal wat vraag naar diensten. In tijden van drukke agenda’s als gevolg van de energietransitie en tekorten aan arbeidskrachten kunnen installateurs zeker wel wat hulp gebruiken. De vraag is wat voor soort diensten ze verlangen van fabrikanten. Dat is wat we HVAC-installateurs en loodgieters uit zes Europese landen hebben gevraagd voor de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy. 

 Kijkend naar de diensten waar installateurs het meest naar verlangen, geven de eerste vier duidelijk aan dat installateurs kampen met capaciteitsproblemen en tekorten aan gekwalificeerd personeel om aan de grote vraag naar installatiewerk te kunnen voldoen. Allereerst is er de meeste vraag naar technische ondersteuning van fabrikanten. Een meerderheid van de installateurs biedt die dienst aan hun klanten aan, en dankzij de steun van fabrikanten zouden ze meer capaciteit aan het eigenlijke installatiewerk kunnen besteden. 

Na technische ondersteuning is er grote vraag naar installatietrainingen, real-time installatieondersteuning en een inbedrijfstellingsservice voor ingewikkelder of nieuwe producten. Enerzijds geeft de grote vraag hiernaar aan dat de installateurs vooral kampen met een tekort aan gekwalificeerd personeel. 

Door drukke schema’s en capaciteitsproblemen is er weinig tijd om op de hoogte te blijven van nieuwe technologieën en producten 

Aan de andere kant blijkt uit de grote vraag naar installatietraining, real-time installatieondersteuning en inbedrijfstellingsservice, dat installateurs moeite hebben om gelijke tred te houden met alle nieuwe systemen en technologieën die hun intrede hebben gedaan in de markt. Fabrikanten kunnen de installateurs echt helpen door deze diensten aan te bieden, en dit zal het vertrouwen en de loyaliteit van de klant vergroten, waardoor de merkwaarde wordt vergroot. 

Tenslotte is het verbeteren van de toeleveringsketen een must, aangezien de vijfde meest gevraagde dienst bestaat uit tools of apps om de beschikbaarheid van producten te controleren. Hieruit blijkt dat installateurs nog steeds kampen met tijdrovende leveringsvraagstukken. 

Dienstverlening is de toekomst 

Bovenstaande lijst bevat diensten waar momenteel veel vraag naar is. Naast real-time installatieondersteuning zijn het relatief traditionele diensten die installateurs van fabrikanten verwachten. Maar welke verwachtingen zijn er voor de toekomst? 

Omdat het tekort aan arbeidskrachten niet snel zal worden opgelost, verwachten we dat minder traditionele diensten die installatie en onderhoud sneller en efficiënter maken de komende jaren ook aan belang zullen winnen. Denk bijvoorbeeld aan een breder aanbod aan prefabricatieoplossingen. Dat zal waarschijnlijk samenvallen met een grotere vraag naar BIM-ondersteuning, omdat BIM en prefab vaak hand in hand gaan. 

Andere modernere diensten kunnen manieren en hulpmiddelen zijn voor het monitoren, diagnosticeren en oplossen van problemen met verbonden producten en systemen op afstand, wat veel reistijd kan besparen. Bovendien verwachten we een toename van de vraag naar onderhoudsassistentie van fabrikanten wanneer de installateurs zelf volgeboekt zijn voor installatiewerkzaamheden. 

Wel zal de vraag per gebied verschillen 

Bovenstaande resultaten zijn gebaseerd op de combinatie van antwoorden van alle installateurs uit zes grote Europese markten. In de huidige vraag naar diensten van fabrikanten zien we al behoorlijk wat verschillen per land, en het is voor de hand liggend dat de toekomstige vraag ook zal verschillen. 

Voor een volledig overzicht van de diensten die installateurs in zes landen van fabrikanten verlangen en aan hun klanten aanbieden, verwijzen wij naar het Q2 2023-rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy. 

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages