Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

TOEKOMSTIGE BOUWVOLUMES OP DE BELANGRIJKSTE EUROPESE MARKTEN; ALLEEN HET VK ZAL AFNEMEN

Natuurlijk zijn de huidige bouwvolumes goed gedocumenteerd. Gezien de vertraging waarmee economische trends de bouwmarkt beïnvloeden en de verscheidenheid en complexiteit van de betrokken factoren, zijn toekomstige bouwvolumes moeilijk nauwkeurig te voorspellen.

Voorspellingsmodel ontwikkelingen bouwsector

 

Denkend in oplossingen, startte USP met het verzamelen van gegevens van spelers die betrokken zijn in de vroegste fasen van het bouwproces, de architecten. Dit leidde tot de Europese Architectural Barometer in 2009. Architecten uit acht Europese landen dienden als graatmeter. We hebben een decennium lang ieder kwartaal gegevens verzameld over hun orderportefeuilleontwikkeling, omzet, uitgestelde of geannuleerde projecten, BBP, nieuwe bouwvergunningen en meer. Op basis van een combinatie van deze huidige ontwikkelingen, verwachtingen van architectenbureaus en andere indicatoren zoals consumenten-, industrie- en bouwvertrouwen, heeft USP een opmerkelijk nauwkeurig voorspellingsmodel ontwikkeld voor toekomstige ontwikkelingen in de bouwsector.

 

Europa

Op basis van dat model wordt voor de komende twee jaar een groei van bouwvolumes van iets meer dan een procent voorspeld in de totale Europese markt.

Dit leidt tot voorspelde bouwvolumes in Europa van 522 miljard euro aan renovatie en 410 miljard euro in de nieuwbouwsector. Bij het inzoomen naar afzonderlijke landen zie je echter grote verschillen verschijnen.

VK

De bouwsector in het VK is meer nieuwbouw gedreven, omdat het aandeel van nieuwbouwvolumes groter is dan renovatie. Voor het VK voorspelt ons model een afname in de komende jaren. We moeten echter voorzichtig zijn met het interpreteren van deze resultaten. De naderende Brexit, mogelijke gevolgen voor investeringen en tekort aan arbeidskrachten in de bouwsector, leidt tot veel onzekerheid die ook het gevoel en de meningen van architecten zal beïnvloeden. Hoewel dit voorspellingsmodel zich in de loop der jaren heeft bewezen, kunnen onzekerheden zoals deze leiden tot minder betrouwbare resultaten in het VK. Niettemin is het duidelijk dat bouwvolumes in het VK een klap zullen krijgen, we moeten alleen voorzichtig zijn met het voorspellen van de omvang van deze klap.

Duitsland

In Duitsland heeft renovatie een groter volume dan de nieuwbouwsector, wat leidt tot een stabielere situatie. Als gevolg hiervan werden de langetermijneffecten van de crisis die werden waargenomen in landen als Frankrijk, Spanje of Italië, niet gezien in Duitsland. Hoewel 2019 een moeilijk jaar was voor de Duitse bouwsector, net als in de meeste Europese landen, zijn de vooruitzichten voor 2020 en 2021 goed. Ondanks een lagere economische groei laten de voorspelde bouwvolumes de komende twee jaar een stijgende groei zien.

Frankrijk

De Franse bouwmarkt is ook meer gebaseerd op renovatie, maar minder dan in Duitsland. In Frankrijk hebben de gevolgen van de crisis langer geduurd en daarna was de groei klein. Voor 2019 waren de voorspellingen van bouwvolumes zelfs negatief, maar op basis van ons model verwachten we dat dit in 2020 en 2021 in positieve cijfers zal veranderen.

Spanje

In Spanje is het nieuwbouwaandeel veel hoger, wat leidt tot een beweeglijkere markt. Spanje werd erg hard getroffen door de crisis en had, net als Frankrijk, een lange strijd om uit de negatieve cijfers van bouwvolumes te komen. Het keerpunt was in 2014-2015, waarna de Spaanse bouwmarkt een solide groei vertoonde, die we naar verwachting de komende twee jaar zullen voortzetten.

Italië

Net als Spanje werd de Italiaanse bouwmarkt zwaar getroffen door de crisis en duurde het nog langer om te herstellen, ondanks het feit dat renovatie een groter aandeel bouwvolumes heeft dan de nieuwbouwsector. De kleine groeicijfers in de afgelopen jaren en de voorspelling van een vergelijkbare kleine groei voor de toekomstige jaren laten zien dat de markt nog turbulent is.

Nederland

Nederland is een ander land dat zwaar werd getroffen door de crisis, wat zelfs resulteerde in een tweecijferige procentuele daling van de Nederlandse bouwsector in 2012. De markt herstelde zich met een snelle groei van bouwvolumes in 2015-2017. Hoewel in 2019 een dip wordt waargenomen, voorspellen we een solide groei van de bouwvolumes voor de komende twee jaar.

België

De Belgische bouwmarkt werd minder hard getroffen door de crisis, vooral vanwege een sterke nieuwbouw woningmarkt die minder gevoelig is voor crises dan de nieuwbouw in de niet-residentiële projectmarkt. De Belgische groei van bouwvolumes laat echter ook een dip zien in 2019, gevolgd door slechts een lichte groei van ongeveer een procent in de komende twee jaar.

Polen

De Poolse bouwmarkt werd minder getroffen door de crisis. De bouwvolumes vertoonden een solide groei sinds 2010, behalve een dip in 2014. De groei van de bouwvolumes zet door, hoewel 2019 ook een moeilijker jaar is voor de Poolse bouwmarkt. De toekomstige percentages zullen niet zo hoog zijn als voorheen.

Conclusie

Ondanks enkele meer negatieve economische cijfers in grote markten zoals Duitsland, is er nog geen groot effect te zien in de totale Europese bouwsector. 2019 was echter een zwak jaar, en het hangt af van de ontwikkeling van de algemene economische situatie en de invloed van factoren zoals handelsoorlogen of de naderende Brexit, hoe de bouwmarkt zich de komende jaren zal ontwikkelen. Hoewel het heel goed mogelijk is dat deze trends en factoren de bouwsector in Europese landen zullen beïnvloeden, zullen deze effecten vertraging oplopen.

Over USP Marketing Consultancy

USP Marketing Consultancy is een toonaangevend internationaal marktonderzoeksbureau dat zich al meer dan 25 jaar heeft gespecialiseerd in de bouw-, installatie- en doe-het-zelfsector. USP Marketing Consultancy werkt voor internationaal gerenommeerde bedrijven, zoals AkzoNobel, Philips, Grohe, Forbo, etc. Onze klanten hebben vaak pan-Europese vragen over hun naamsbekendheid, customer journeys, marktkansen, e-commerce trends en andere onderzoek behoeften. USP Marketing Consultancy levert de inzichten om beslissingen te nemen en treedt op als marketingadviseur voor haar klanten.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages