Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 12 July 2022 I Dirk Hoogenboom

Sociale media nauwelijks gebruikt door Europese schilders

Voor onze monitormarktstudies onderzoeken we regelmatig het media-oriëntatiegedrag van verschillende groepen professionals in de bouw en installatiesector. Media-oriëntatie is ook het thema van de 2022 Painter Insight Monitor, waarvoor we 2200 schilders uit 11 Europese landen interviewden. Daaruit blijkt dat van alle professional in de bouw en installatiesector, schilders het meest traditioneel zijn waar het gaat om hun media-oriëntatiegedrag.

Traditionele kanalen, zoals personeel en informatie bij het verkooppunt, vertegenwoordigers, collega’s en vakbladen, zijn erg dominant in het media-oriëntatiegedrag van schilders. Digitale media worden steeds belangrijker om schilders te bereiken, maar momenteel draait dat vooral om zoekmachines op internet en websites van fabrikanten. Andere digitale media, zoals bijvoorbeeld sociale media, worden nauwelijks gebruikt.

Op enkele uitzonderingen na worden sociale media nauwelijks gebruikt

In tien van de elf onderzochte landen gebruikt slechts tussen 0% en 4% van de schilders sociale media voor werk-gerelateerde informatie. Het percentage schilders dat sociale media gebruikt voor inspiratie is iets groter, maar ligt nog steeds slechts tussen 4% en 8% in tien van de elf landen. Het is dus een redelijke conclusie dat, of het nu gaat om professionele informatie of inspiratie, schilders gemiddeld nauwelijks gebruik maken sociale media.

Er zijn echter enkele uitzonderingen. Waar het gaat om sociale media als bron van informatie vallen schilders in het Verenigd Koninkrijk op, van wie 8% aangeeft daar sociale media voor te gebruiken. Sociale media worden door 13% van de Belgische schilders gebruikt om inspiratie te vinden, het hoogste gemeten percentage. De jongste generatie schilders vormt ook een uitzondering, aangezien zij meer geneigd zijn sociale media te gebruiken, vooral voor inspiratie. Desalniettemin is het gebruik van sociale media niet echt significant in het oriëntatiegedrag van Europese schilders.

Waarom zo traditioneel?

Er zijn verschillende verklaringen te vinden. De eerste en welklicht zwaarst wegende is dat schilders met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 50 jaar één van de oudste beroepsgroepen in de bouw en installatiesector zijn. Dat betekent dat de eerder genoemde jongste generatie van schilders die vaker sociale media gebruiken ondervertegenwoordigd is. Een grote meerderheid van Europese schilders is ouder en maakt vrijwel geen gebruik van sociale media.

Ten tweede laat de schilderbranche, ondanks ontwikkelingen zoals mechanische applicatie van verf, veel minder echte innovatie zien dan bijvoorbeeld de installatiesector, die constant mee moet ontwikkelen met nieuwe technologieën en systemen. Dat betekent dat schilders minder informatie nodig hebben om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen dan bijvoorbeeld installateurs of architecten.

Als er wel een behoefte aan informatie is, speelt het aankooppunt een zeer belangrijke rol. Dit is vaak het geval in de B2B omgeving van de bouw en installatiesector, maar dat is vooral zo voor schilders die voornamelijk gebruik maken van traditionele groothandel kanalen voor de aankoop van en informatie over producten.

De toekomst van sociale mediagebruik onder schilders

Het resultaat is dat schilders momenteel nauwelijks sociale media gebruiken, maar dat kan in de toekomst veranderen. Sociale media worden immers al wat meer gebruikt onder de jongste generatie schilders. In de komende jaren zal de oudste generatie schilders de markt verlaten voor een welverdiend pensioen, en zal de jongere generatie steeds meer invloed krijgen in de Europese schilderpopulatie. De stijging van het sociale mediagebruik zal echter maar geleidelijk zijn, aangezien zelfs de jongere schilders vrij traditioneel zijn in hun media-oriëntatiegedrag.

Dit betekent dat sociale media, ondanks dat ze gebruikt kunnen worden om jonge schilders te bereiken, maar een beperkte invloed hebben in het totaalplaatje. Voor fabrikanten van verf en verf-gerelateerde producten is het beter om meer budget te wijden aan reclame bij verkooppunten en aan het vergroten van de vindbaarheid van hun website dan aan campagnes op sociale media. Voor een volledig overzicht van media-oriëntatiegedrag van schilders in 11 Europese landen verwijzen we naar de 2022 Painter Insight Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages