Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Ralitsa Ruseva

Puur online koopkanaal meer gebruikt door Europese w-installateurs

De bouwsector is een stuk traditioneler en verandert langzamer dan bijvoorbeeld de FMCG sector. Dat verschil blijkt bijvoorbeeld wanneer je naar aankoopkanalen kijkt. De impact van de pandemie die we net allemaal hebben doorgemaakt was aanzienlijk in de FMCG sector, waar fysieke winkels om gezondheidsredenen werden gesloten of gemeden, en mensen meer online winkels gebruikten voor hun aankopen. In de bouw bleven zulke dramatische verschuivingen over het algemeen achterwege. Het koopgedrag van aannemers is bijvoorbeeld niet erg veel veranderd door de pandemie.

 

Maar hoe zit het met de w-installateurs? Is hun koopgedrag de afgelopen twee jaar veranderd? Kunnen fabrikanten van installatieproducten nog steeds rekenen op de koopkanalen die w-installateurs voor de pandemie gebruikten, of moeten ze hun focus verleggen? Die vragen worden beantwoord in het Q3 2021 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy, waarvoor we 700 installateurs uit zes landen hebben geïnterviewd over hun koopgedrag.

Meer installateurs gebruiken het puur online kanaal

Op het eerste gezicht lijkt het alsof elk koopkanaal werd gebruikt door een groter aandeel installateurs dan in 2019, al is het verschil maar klein in het geval van de doe-het-zelfwinkels. Wat opvalt is de aanzienlijke groei van het aandeel installateurs dat het puur online kanaal gebruikt. Waar in 2019 maar 16% van de installateurs dat kanaal gebruikte, maakt in 2021 bijna een kwart gebruik van dat kanaal om installatieproducten te kopen.

Die groei was echter niet hetzelfde in elk land. Het Verenigd Koninkrijk valt op, waar het aandeel w-installateurs dat het puur online kanaal gebruikt groeide tot maar liefst 63%, een enorme groei van 29% in twee jaar. Het aandeel installateurs dat het puur online kanaal gebruikt groeide ook in België en Nederland, waar bijna één op de drie installateurs dat kanaal gebruikt. In de andere landen was de groei van dat aandeel echter marginaal, en in Duitsland daalde het zelfs een beetje. Desalniettemin wordt het puur online kanaal gemiddeld in Europa door meer w-installateurs dan voor de pandemie.

Traditionele groothandel bleef en blijft echter het dominante koopkanaal

Hoe spectaculair de groei van het aandeel installateurs dat gebruik maakt van het puur online koopkanaal ook mag zijn, het zegt weinig over de waarde van dergelijke kanalen. Daarvoor moeten we kijken naar het geld dat er daadwerkelijk word uitgegeven, de Share Of Wallet (SOW) dat aan een bepaald kanaal word toegewezen. Dat geeft een heel ander beeld van het puur online kanaal, aangezien de SOW die installateurs er gemiddeld in Europa uitgeven gelijk is gebleven. Net als twee jaar geleden besteden ze er slechts 3% van hun budget.

Sterker nog, wanneer we zowel naar gebruik als SOW kijken, is de traditionele groothandel nog steeds de duidelijke kampioen van koopkanalen voor installateurs. Niet alleen maken vrijwel alle Europese installateurs er gebruik van, ze geven er ook 78% van hun budget uit, een aandeel dat sinds 2019 met 2% groeide.

Het is dus duidelijk dat de traditionele groothandel nog steeds het belangrijkste kanaal is voor fabrikanten van installatieproducten om zich op te richten in Europa. Maar net als bij het puur online kanaal zijn er ook verschillen in de mate waarin installateurs uit verschillende landen de andere kanalen gebruiken, en bovendien verschilt dat ook nog per productgroep. Voor zulke gedetailleerde informatie verwijzen we naar het Q3 2021 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.