Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Ralitsa Ruseva

Puur online koopkanaal meer gebruikt door Europese w-installateurs

De bouwsector is een stuk traditioneler en verandert langzamer dan bijvoorbeeld de FMCG sector. Dat verschil blijkt bijvoorbeeld wanneer je naar aankoopkanalen kijkt. De impact van de pandemie die we net allemaal hebben doorgemaakt was aanzienlijk in de FMCG sector, waar fysieke winkels om gezondheidsredenen werden gesloten of gemeden, en mensen meer online winkels gebruikten voor hun aankopen. In de bouw bleven zulke dramatische verschuivingen over het algemeen achterwege. Het koopgedrag van aannemers is bijvoorbeeld niet erg veel veranderd door de pandemie.

 

Maar hoe zit het met de w-installateurs? Is hun koopgedrag de afgelopen twee jaar veranderd? Kunnen fabrikanten van installatieproducten nog steeds rekenen op de koopkanalen die w-installateurs voor de pandemie gebruikten, of moeten ze hun focus verleggen? Die vragen worden beantwoord in het Q3 2021 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy, waarvoor we 700 installateurs uit zes landen hebben geïnterviewd over hun koopgedrag.

Meer installateurs gebruiken het puur online kanaal

Op het eerste gezicht lijkt het alsof elk koopkanaal werd gebruikt door een groter aandeel installateurs dan in 2019, al is het verschil maar klein in het geval van de doe-het-zelfwinkels. Wat opvalt is de aanzienlijke groei van het aandeel installateurs dat het puur online kanaal gebruikt. Waar in 2019 maar 16% van de installateurs dat kanaal gebruikte, maakt in 2021 bijna een kwart gebruik van dat kanaal om installatieproducten te kopen.

Die groei was echter niet hetzelfde in elk land. Het Verenigd Koninkrijk valt op, waar het aandeel w-installateurs dat het puur online kanaal gebruikt groeide tot maar liefst 63%, een enorme groei van 29% in twee jaar. Het aandeel installateurs dat het puur online kanaal gebruikt groeide ook in België en Nederland, waar bijna één op de drie installateurs dat kanaal gebruikt. In de andere landen was de groei van dat aandeel echter marginaal, en in Duitsland daalde het zelfs een beetje. Desalniettemin wordt het puur online kanaal gemiddeld in Europa door meer w-installateurs dan voor de pandemie.

Traditionele groothandel bleef en blijft echter het dominante koopkanaal

Hoe spectaculair de groei van het aandeel installateurs dat gebruik maakt van het puur online koopkanaal ook mag zijn, het zegt weinig over de waarde van dergelijke kanalen. Daarvoor moeten we kijken naar het geld dat er daadwerkelijk word uitgegeven, de Share Of Wallet (SOW) dat aan een bepaald kanaal word toegewezen. Dat geeft een heel ander beeld van het puur online kanaal, aangezien de SOW die installateurs er gemiddeld in Europa uitgeven gelijk is gebleven. Net als twee jaar geleden besteden ze er slechts 3% van hun budget.

Sterker nog, wanneer we zowel naar gebruik als SOW kijken, is de traditionele groothandel nog steeds de duidelijke kampioen van koopkanalen voor installateurs. Niet alleen maken vrijwel alle Europese installateurs er gebruik van, ze geven er ook 78% van hun budget uit, een aandeel dat sinds 2019 met 2% groeide.

Het is dus duidelijk dat de traditionele groothandel nog steeds het belangrijkste kanaal is voor fabrikanten van installatieproducten om zich op te richten in Europa. Maar net als bij het puur online kanaal zijn er ook verschillen in de mate waarin installateurs uit verschillende landen de andere kanalen gebruiken, en bovendien verschilt dat ook nog per productgroep. Voor zulke gedetailleerde informatie verwijzen we naar het Q3 2021 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages