Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Dirk Hoogenboom

PRIJSTRANSPARANTIE MAAKT HET LEVEN VAN EUROPESE INSTALLATEURS LASTIGER

Maar prijstransparantie is een tweesnijdend zwaard. Wanneer installateurs een offerte geven, hebben eindgebruikers de mogelijkheid om prijzen te vergelijken en de installateurs te confronteren met prijzen op het internet die lager zijn. De hoogste tijd om te kijken in hoeverre dit gebeurd en wat voor invloed dit heeft.

 

60% van de Europese w-installateurs moeten met eindgebruikers onderhandelen over prijs

Zoals de titel al prijsgeeft worden Europese installateurs vaak geconfronteerd met eindgebruikers die productprijzen uit offertes hebben vergeleken met online prijzen. En dit gedrag is alleen maar toegenomen. Twee derde van alle Europese w-installateurs is gedwongen prijsonderhandelingen aan te gaan met eindgebruikers die prijzen online hebben vergeleken. Dit is één van de resultaten uit het nieuwe Q3 2020 rapport van de European Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Nederlandse eindgebruikers zijn het meest geneigd prijzen online te vergelijken en te onderhandelen

In Nederland moet maar liefst 70% van de installateurs over prijzen onderhandelen met eindgebruikers omdat die prijzen online gecheckt hebben. Dat is het hoogste percentage van alle Europese landen. Deels komt dat door een hoge mate van digitalisering in de Nederlandse samenleving, en natuurlijk de hoge beschikbaarheid van productprijzen online. Daarnaast kan het ook een culturele oorsprong hebben, aangezien Nederlanders relatief makkelijk over prijzen onderhandelen.

Prijsonderhandeling komt minder voor in het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk hebben we het laagste percentage w-installateurs gevonden die gedwongen worden over prijzen te onderhandelen met eindgebruikers die prijzen online hebben vergeleken. Hoewel het percentage relatief het laagst is van Europa, moeten alsnog bijna de helft van de Engelse installateurs over prijzen onderhandelen met eindgebruikers.

Het percentage installateurs geeft geen compleet beeld van de situatie

Hoewel 60% van de Europese installateurs aangeeft over prijzen te moeten onderhandelen, gebeurt dat slechts in 32% van hun projecten. Natuurlijk komen niet in alle projecten producten voor waarvan het de moeite is om prijzen te vergelijken. Prijsvergelijking vindt meestal plaats wanneer het om duurdere producten zoals boilers gaat. Bovendien is de kans dat prijzen online vergeleken worden waarschijnlijk groter in B2C projecten dan in B2B projecten.

Wat heeft de toekomst in petto?

Een ding is zeker, prijstransparantie is een blijvend fenomeen. Bovendien opereren webshops steeds meer internationaal, waardoor prijsstrategieën gericht op een enkel land steeds lastiger en minder relevant worden. Markten met hogere prijsniveaus zullen wellicht steeds meer onder druk komen te staan door webshops die opereren vanuit landen met lagere prijzen. Ik ben van mening dat installateurs er zeker van kunnen zijn dat dit een blijvend fenomeen is dat alleen maar invloedrijker zal worden. Het zal de hele waardeketen in de sector onder druk zetten omdat installateurs op hun beurt betere prijzen proberen te onderhandelen met groothandels, die op hun beurt zullen gaan onderhandelen met fabrikanten.

Installateurs hebben echter ook een zekere machtspositie ten opzichte van eindgebruikers. Ondanks de corona crisis zijn de werkdruk en orderportefeuille van w-installateurs nog steeds hoog en vol. Bovendien zal de groene transitie de orderportefeuille en werkdruk van installateurs alleen maar meer doen stijgen. Dat kan leiden tot een ‘graag of niet’ mentaliteit. Of prijzen worden verlaagd terwijl hogere arbeidskosten worden gerekend om goede marges te behouden.

Mocht de corona crisis installateurs harder gaan raken dan kunnen ze gedwongen worden om lagere prijzen te accepteren en worden ze misschien zelfs geconfronteerd met eindgebruikers die zelf producten aanschaffen en enkel het installatiewerk nodig hebben.

Waarschijnlijk is de beste strategie om installateurs te helpen uit te leggen aan eindgebruikers waarom hun prijzen hoger zijn dan de laagste prijs op Google; De toegevoegde waarde van installateurs en waarom ze dat in rekening brengen. Prijzen zullen in Europa ongetwijfeld meer transparant en uniform worden, maar installateurs zullen nog steeds een goede marge kunnen hebben op de producten die ze installeren mits ze kunnen uitleggen waarom ze meer rekenen dan de bodemprijs op het internet.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages