Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 18 January 2023 I Dirk Hoogenboom

PREFAB IS DE TOEKOMST Hoe kunnen fabrikanten van installatieproducten een stuk van de prefabtaart veroveren?

r is een steeds groter tekort aan installateurs. Ondertussen is er juist een grote vraag door de trend naar duurzaamheid en de versnellende energietransitie, die beiden gepaard gaan met veel installatiewerk. Een manier om de arbeidstekorten te omzeilen en de vraag naar installatiewerk te beantwoorden is om meer geprefabriceerde producten te gebruiken die installateurs in staat stellen sneller en efficiënter te werken op de bouwplaats.

Zoals we in een eerder artikel al zagen, gebruikt ongeveer de helft van de Europese w-installateurs en loodgieters al enige vorm van prefab in hun projecten. Dit percentage varieert per grootte van een installatiebedrijf en tussen installateurs uit de zes belangrijke Europese markten die doorgemeten worden in de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy. De vraag is echter waar de installatiebedrijven die prefab gebruiken hun geprefabriceerde producten vandaan halen?

De grootste leverancier van prefab installatieproducten verschilt per land 

Nadat we ruim 650 installateurs hadden gevraagd naar hun gebruik van prefab, vroegen we de prefab gebruikers wie hun leveranciers van geprefabriceerde producten zijn. In vier van de zes landen zijn groothandels de grootste leveranciers van prefab. In het Verenigd Koninkrijk, Polen, en België zei maar liefst 55-65% van de installateurs dat ze geprefabriceerde producten bij groothandels kopen.

In Duitsland en Nederland zijn de grootste leveranciers van geprefabriceerde producten echter niet de groothandels maar de installateurs zelf. Dat betekent dat de installateurs afzonderlijke installatieproducten kopen en een werkplaats hebben waar ze die producten zelf in elkaar zetten voordat ze hun geprefabriceerde oplossing naar de plek vervoeren waar voor de uiteindelijke installatie.

Britse installateurs gebruiken de grootste verscheidenheid aan leveranciers voor prefab 

Behalve Nederland en Duitsland valt het Verenigd Koninkrijk op. Groothandels worden daar door 64% van de installateurs gebruikt voor prefab en zijn daarmee de belangrijkste leverancier, maar grote percentages installateurs maken ook gebruik van andere kanalen voor prefab installatieproducten. Bijna de helft van de Britse installateurs zegt ook zelf geprefabriceerde oplossingen te produceren.

Ook interessant is dat een groot percentage Britse installateurs geprefabriceerde elementen direct van fabrikanten koopt. Bovendien is er een aanzienlijk deel dat prefab producten koopt van producenten die gespecialiseerd zijn in geprefabriceerde oplossingen. Een mogelijke verklaring is dat het Verenigd Koninkrijk rijker is aan gespecialiseerde prefab producenten, bijvoorbeeld van badkamer pods. Wat het Britse voorbeeld vooral laat zien is dat er een lucratieve kans is voor fabrikanten of andere bedrijven om leverancier te worden van geprefabriceerde oplossingen en producten.

Potentieel voor fabrikanten om geprefabriceerde oplossingen te leveren 

Over het algemeen zijn groothandels en de installateurs zelf momenteel de leveranciers van geprefabriceerde installatieproducten. In veel landen is de rol die fabrikanten hierin spelen nog beperkt. Dat betekent dat er potentieel is voor fabrikanten om ook geprefabriceerde oplossingen te leveren, zoals in het Verenigd Koninkrijk al vrij veel gebeurt.

Het succes hiervan is afhankelijk van de behoeften van de installateurs en hun criteria voor het kiezen van prefab leveranciers. In de meeste landen noemen installateurs de kwaliteit en prijs van de geprefabriceerde oplossingen als belangrijkste criteria voor de keuze voor een leverancier. In Duitsland en België vinden installateurs het ook belangrijk dat de prefab oplossingen makkelijk en veilig te installeren zijn.

De specifieke prefab producten, oplossingen en diensten die fabrikanten volgens installateurs zouden moeten bieden verschillen sterk per regio. Zo hebben Duitse installateurs een behoefte aan prefab systemen voor warm en koud water en afvoer, terwijl Belgische installateurs meer focussen op geprefabriceerde badkamers en ketelruimtes, en Franse installateurs op prefab ontwerpdiensten en het bundelen van prefab producten.

Voor een volledig overzicht van wat installateurs verlangen van fabrikanten wat betreft prefab producten en diensten in zes belangrijke Europese markten, verwijzen we naar het Q2 2022 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.  

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages