Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Dirk Hoogenboom

PREFAB HET MEEST TOEGEPAST BIJ PROJECTEN IN NEDERLAND, HET VERENIGD KONINKRIJK LIGT VOOROP ALS HET GAAT OM GEAVANCEERDE PREFAB-TOEPASSINGEN

In de Europese architectuurbarometer, een van de multi-client studies van USP, meldden we al dat architecten een toenemende vraag naar prefab ervaren. Bovendien verwachten zij dat deze toename van de vraag de komende jaren zal aanhouden. Dit is geen verrassing, aangezien de krapte op de arbeidsmarkt het gebruik van geprefabriceerde oplossingen stimuleert. Daarnaast maakt de toenemende digitalisering (d.w.z. BIM-gebruik) het mogelijk prefab toe te passen zonder het verlies van veel ontwerpvrijheid.

 

 

Ondanks het feit dat dit perspectief van architecten erg interessant is, geeft dit perspectief slechts een gedeeltelijk beeld. Dit komt doordat er nog een belangrijkste factor betrokken is bij de uitvoering en adoptie van prefabricage; de aannemer. Dit is vooral het geval naarmate de algemene aannemer meer invloed krijgt en naarmate er meer door aannemers geleide ontwerp-bouwprojecten worden uitgegeven. Dit is een van de redenen waarom USP Marketing Consultancy vorig jaar de  startte, een nieuw Europees multi-client onderzoek gericht op de hoofdaannemer. In dit onderzoek 1.000 aannemers met minimaal 5 medewerkers in acht landen. In 2018 richtten de rapporten zich op inkoopkanalen (H1 2018) en nu ons laatste prefab rapport (H2 2018). Voor 2019 gaan de rapporten over BIM (H1 2019) en mediaoriëntatie (H2 2019).

 

Een groot deel van de aannemers heeft ervaring met prefab

Prefab – ook wel ‘off-site construction’ of ‘modern construction’ genoemd – wordt door een meerderheid van de Europese aannemers gebruikt in bouwprojecten. Met uitzondering van Frankrijk, heeft ten minste 60% van de aannemers in Europa in hun projecten een of andere vorm van geprefabriceerde bouwelementen gebruikt. In Nederland is dit aandeel het hoogst: 93% van de Nederlandse aannemers heeft op een gegeven moment prefab toegepast bij projecten. Dit komt niet als een verrassing, want de Nederlandse manier van bouwen van gestandaardiseerde rijtjeshuizen is een groot voorstander van het gebruik van prefab. Bovendien is de Nederlandse bouwsector een van de, zo niet de meest gedigitaliseerde bouwsector in Europa. Zo is het percentage Nederlandse architecten dat BIM gebruikt ook het hoogste in Europa.

Hoge mate van ervaring met prefab vertaalt zich (nog) niet naar hoog gebruik

Hoewel veel Europese aannemers ervaring hebben met geprefabriceerde producten, betekent dit niet dat prefab in elk project wordt gebruikt, of dat het hele project alleen uit geprefabriceerde elementen bestaat. In Europa wordt prefab namelijk gebruikt in ongeveer 30% van de projecten. Ook hier is het percentage van alle projecten waarin prefab wordt toegepast het hoogst in Nederland met 62%, Frankrijk staat onderaan met 16%. Een verklaring hiervoor is de vele ervaring die Nederlandse aannemers hebben met prefab.

In het kader van geavanceerd prefab gebruik ligt het Verenigd Koninkrijk voorop

We hebben het gehad over prefab, maar meer in het algemeen. Er zijn echter duidelijk verschillen tussen hoe geavanceerd de toegepaste prefab-oplossingen zijn. In het prefab-rapport splitsen we prefab-oplossingen op in drie hoofdcategorieën; Geprefabriceerde onafgewerkte elementen (zonder afwerking, installatie of isolatie), geprefabriceerde panelen (met afwerking, installatie of isolatie) en geprefabriceerde modulaire gebouwen of volumetrische elementen. Als het gaat om de toepassing van meer geavanceerde vormen van prefab, is het Verenigd Koninkrijk en dus niet Nederland dat voorop ligt. Het percentage van projecten waar prefab toegepast wordt is hoger in Nederland dan in het Verenigd Koninkrijk. Het percentage van projecten waar modulaire bouwelementen worden toegepast is echter veel hoger in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien worden in Nederland veel meer effen elementen gebruikt in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk.

Er valt veel te winnen met betrekking tot het gebruik van prefab

Prefab is een oplossing voor vele uitdagingen waar de bouwsector de komende jaren mee te maken heeft of zal krijgen. Enkele voorbeelden hiervan zijn een sneller en efficiënter bouwproces, het terugdringen van faalkosten en een (gedeeltelijke) oplossing van het tekort aan arbeidskrachten. Er is echter veel te winnen en te leren als het gaat om prefab. Aannemers verwachten dat het aandeel van prefab de komende 5 jaar langzaam zal toenemen. Naarmate de druk van de arbeidstekorten nog groter zal worden, zullen er steeds meer prefab’s worden toegepast. Er zijn natuurlijk nog veel barrières te overwinnen (transportproblemen, ontwerpbeperkingen, kosten, traditionele mentaliteit van de bouwsector, regels en voorschriften, enz.), maar de marktdynamiek is duidelijk voorstander van een toename van het groeitempo van het prefab gebruik.

 

Dit zijn enkele resultaten van het Rapport Van de Europese Aannemers van H2 2018, een onderzoek onder leiding van mijn collega Henri Busker. Het volledige rapport behandelt veel meer, met inbegrip van bouwsegmenten, materiaalgebruik en veel andere relevante informatie. Voor meer informatie over het rapport/onderzoek u direct contact met mij opnemen via  [email protected] of een kijkje nemen op de  rapportimpressie.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.