Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Dirk Hoogenboom

PREFAB HET MEEST TOEGEPAST BIJ PROJECTEN IN NEDERLAND, HET VERENIGD KONINKRIJK LIGT VOOROP ALS HET GAAT OM GEAVANCEERDE PREFAB-TOEPASSINGEN

In de Europese architectuurbarometer, een van de multi-client studies van USP, meldden we al dat architecten een toenemende vraag naar prefab ervaren. Bovendien verwachten zij dat deze toename van de vraag de komende jaren zal aanhouden. Dit is geen verrassing, aangezien de krapte op de arbeidsmarkt het gebruik van geprefabriceerde oplossingen stimuleert. Daarnaast maakt de toenemende digitalisering (d.w.z. BIM-gebruik) het mogelijk prefab toe te passen zonder het verlies van veel ontwerpvrijheid.

 

 

Ondanks het feit dat dit perspectief van architecten erg interessant is, geeft dit perspectief slechts een gedeeltelijk beeld. Dit komt doordat er nog een belangrijkste factor betrokken is bij de uitvoering en adoptie van prefabricage; de aannemer. Dit is vooral het geval naarmate de algemene aannemer meer invloed krijgt en naarmate er meer door aannemers geleide ontwerp-bouwprojecten worden uitgegeven. Dit is een van de redenen waarom USP Marketing Consultancy vorig jaar de  startte, een nieuw Europees multi-client onderzoek gericht op de hoofdaannemer. In dit onderzoek 1.000 aannemers met minimaal 5 medewerkers in acht landen. In 2018 richtten de rapporten zich op inkoopkanalen (H1 2018) en nu ons laatste prefab rapport (H2 2018). Voor 2019 gaan de rapporten over BIM (H1 2019) en mediaoriëntatie (H2 2019).

 

Een groot deel van de aannemers heeft ervaring met prefab

Prefab – ook wel ‘off-site construction’ of ‘modern construction’ genoemd – wordt door een meerderheid van de Europese aannemers gebruikt in bouwprojecten. Met uitzondering van Frankrijk, heeft ten minste 60% van de aannemers in Europa in hun projecten een of andere vorm van geprefabriceerde bouwelementen gebruikt. In Nederland is dit aandeel het hoogst: 93% van de Nederlandse aannemers heeft op een gegeven moment prefab toegepast bij projecten. Dit komt niet als een verrassing, want de Nederlandse manier van bouwen van gestandaardiseerde rijtjeshuizen is een groot voorstander van het gebruik van prefab. Bovendien is de Nederlandse bouwsector een van de, zo niet de meest gedigitaliseerde bouwsector in Europa. Zo is het percentage Nederlandse architecten dat BIM gebruikt ook het hoogste in Europa.

Hoge mate van ervaring met prefab vertaalt zich (nog) niet naar hoog gebruik

Hoewel veel Europese aannemers ervaring hebben met geprefabriceerde producten, betekent dit niet dat prefab in elk project wordt gebruikt, of dat het hele project alleen uit geprefabriceerde elementen bestaat. In Europa wordt prefab namelijk gebruikt in ongeveer 30% van de projecten. Ook hier is het percentage van alle projecten waarin prefab wordt toegepast het hoogst in Nederland met 62%, Frankrijk staat onderaan met 16%. Een verklaring hiervoor is de vele ervaring die Nederlandse aannemers hebben met prefab.

In het kader van geavanceerd prefab gebruik ligt het Verenigd Koninkrijk voorop

We hebben het gehad over prefab, maar meer in het algemeen. Er zijn echter duidelijk verschillen tussen hoe geavanceerd de toegepaste prefab-oplossingen zijn. In het prefab-rapport splitsen we prefab-oplossingen op in drie hoofdcategorieën; Geprefabriceerde onafgewerkte elementen (zonder afwerking, installatie of isolatie), geprefabriceerde panelen (met afwerking, installatie of isolatie) en geprefabriceerde modulaire gebouwen of volumetrische elementen. Als het gaat om de toepassing van meer geavanceerde vormen van prefab, is het Verenigd Koninkrijk en dus niet Nederland dat voorop ligt. Het percentage van projecten waar prefab toegepast wordt is hoger in Nederland dan in het Verenigd Koninkrijk. Het percentage van projecten waar modulaire bouwelementen worden toegepast is echter veel hoger in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien worden in Nederland veel meer effen elementen gebruikt in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk.

Er valt veel te winnen met betrekking tot het gebruik van prefab

Prefab is een oplossing voor vele uitdagingen waar de bouwsector de komende jaren mee te maken heeft of zal krijgen. Enkele voorbeelden hiervan zijn een sneller en efficiënter bouwproces, het terugdringen van faalkosten en een (gedeeltelijke) oplossing van het tekort aan arbeidskrachten. Er is echter veel te winnen en te leren als het gaat om prefab. Aannemers verwachten dat het aandeel van prefab de komende 5 jaar langzaam zal toenemen. Naarmate de druk van de arbeidstekorten nog groter zal worden, zullen er steeds meer prefab’s worden toegepast. Er zijn natuurlijk nog veel barrières te overwinnen (transportproblemen, ontwerpbeperkingen, kosten, traditionele mentaliteit van de bouwsector, regels en voorschriften, enz.), maar de marktdynamiek is duidelijk voorstander van een toename van het groeitempo van het prefab gebruik.

 

Dit zijn enkele resultaten van het Rapport Van de Europese Aannemers van H2 2018, een onderzoek onder leiding van mijn collega Henri Busker. Het volledige rapport behandelt veel meer, met inbegrip van bouwsegmenten, materiaalgebruik en veel andere relevante informatie. Voor meer informatie over het rapport/onderzoek u direct contact met mij opnemen via  [email protected] of een kijkje nemen op de  rapportimpressie.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages