Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

ONTWIKKELING EN TOEKOMST VAN PREFAB

Belang van prefab

Gezien het belang van de trend volgen we het gebruik van prefab al jaren en hebben we het Q3 2019 rapport van de European Architectural Barometer< van USP volledig toegespitst op het gebruik van prefab. Uit de resultaten van 1600 interviews met architecten uit acht Europese landen blijkt dat het gebruik en de groei van prefab per land sterk verschilt.

Nederland

Op het gebied van het gebruik van geprefabriceerde elementen in de bouw neemt Nederland duidelijk het voortouw. Nederlandse architecten melden dat in bijna de helft van de projecten een vorm van prefab wordt gebruikt. Gezien de krapte op de Nederlandse bouwmarkt is dit niet verwonderlijk, maar dit is niet de enige verklaring. Het gebruik van prefab gaat vaak hand in hand met digitalisering in de bouw en ook het BIM-gebruik in Nederland is relatief hoog. Daarnaast vormt de Nederlandse cultuur van rij- of rijtjeshuizen een goede voedingsbodem voor het gebruik van prefab in grote woningbouwprojecten.

Spanje

Wat betreft het niveau van het gebruik van geprefabriceerde materialen komt Spanje op de tweede plaats, waarbij in 37% van de bouwprojecten een of andere vorm van geprefabriceerde materialen wordt gebruikt. Dit toont aan dat het tekort aan arbeidskrachten niet de enige olie op het prefab vuur is, maar dat de bouwcultuur, de gewoonte en de routine ook een rol spelen, gezien het feit dat Spanje historisch gezien altijd een hoog gebruik van prefab heeft gehad, vooral in de meergezinswoningen.

Overige landen

Duitsland, Polen en België blijven in het midden, waarbij bijna een derde van de projecten een of andere vorm van prefab bevat. Het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk lijken het minst gebruik te maken van geprefabriceerde elementen in de bouw, met respectievelijk 20%, 18% en 15% van de bouwprojecten die een of andere vorm van prefabricage bevatten. Voor de meeste van deze landen lijkt het gebruik van geprefabriceerde materialen te correleren met de omvang van het tekort aan arbeidskrachten, maar specifieker op het land gericht, blijkt dat er meer factoren in het spel zijn en dat het de moeite waard is om rekening te houden met landspecifieke trends. Het Verenigd Koninkrijk is daar een goed voorbeeld van. Het gebruik van geprefabriceerde elementen in slechts 20% van de Britse projecten lijkt wat laag, maar van alle landen is de manier van gebruik van geprefabriceerde elementen in feite geavanceerder in het Verenigd Koninkrijk, waar vaker gebruik wordt gemaakt van meer uitgewerkte 3D- of volumetrisch geprefabriceerde elementen.

Toekomst prefab

Wat de toekomst van prefab betreft, zijn de verwachtingen net zo gevarieerd als het huidige gebruik. Volgens de architecten wordt de grootste groei van het prefabgebruik in de komende vijf jaar verwacht in Spanje en Polen, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Conclusie

Dit alles toont aan dat, hoewel een tekort aan arbeidskrachten en een vraag naar sneller en slimmer bouwen de ontwikkeling van het prefabgebruik kan verklaren, een diepere focus op land specifieke trends en contexten nodig is om met succes te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen van prefab in Europa. Voor meer gedetailleerde informatie en cijfers verwijzen wij u naar het Q3 2019 rapport van de European Architectural Barometer van USP.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages