Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

ONTWIKKELING EN TOEKOMST VAN PREFAB

Belang van prefab

Gezien het belang van de trend volgen we het gebruik van prefab al jaren en hebben we het Q3 2019 rapport van de European Architectural Barometer< van USP volledig toegespitst op het gebruik van prefab. Uit de resultaten van 1600 interviews met architecten uit acht Europese landen blijkt dat het gebruik en de groei van prefab per land sterk verschilt.

Nederland

Op het gebied van het gebruik van geprefabriceerde elementen in de bouw neemt Nederland duidelijk het voortouw. Nederlandse architecten melden dat in bijna de helft van de projecten een vorm van prefab wordt gebruikt. Gezien de krapte op de Nederlandse bouwmarkt is dit niet verwonderlijk, maar dit is niet de enige verklaring. Het gebruik van prefab gaat vaak hand in hand met digitalisering in de bouw en ook het BIM-gebruik in Nederland is relatief hoog. Daarnaast vormt de Nederlandse cultuur van rij- of rijtjeshuizen een goede voedingsbodem voor het gebruik van prefab in grote woningbouwprojecten.

Spanje

Wat betreft het niveau van het gebruik van geprefabriceerde materialen komt Spanje op de tweede plaats, waarbij in 37% van de bouwprojecten een of andere vorm van geprefabriceerde materialen wordt gebruikt. Dit toont aan dat het tekort aan arbeidskrachten niet de enige olie op het prefab vuur is, maar dat de bouwcultuur, de gewoonte en de routine ook een rol spelen, gezien het feit dat Spanje historisch gezien altijd een hoog gebruik van prefab heeft gehad, vooral in de meergezinswoningen.

Overige landen

Duitsland, Polen en België blijven in het midden, waarbij bijna een derde van de projecten een of andere vorm van prefab bevat. Het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk lijken het minst gebruik te maken van geprefabriceerde elementen in de bouw, met respectievelijk 20%, 18% en 15% van de bouwprojecten die een of andere vorm van prefabricage bevatten. Voor de meeste van deze landen lijkt het gebruik van geprefabriceerde materialen te correleren met de omvang van het tekort aan arbeidskrachten, maar specifieker op het land gericht, blijkt dat er meer factoren in het spel zijn en dat het de moeite waard is om rekening te houden met landspecifieke trends. Het Verenigd Koninkrijk is daar een goed voorbeeld van. Het gebruik van geprefabriceerde elementen in slechts 20% van de Britse projecten lijkt wat laag, maar van alle landen is de manier van gebruik van geprefabriceerde elementen in feite geavanceerder in het Verenigd Koninkrijk, waar vaker gebruik wordt gemaakt van meer uitgewerkte 3D- of volumetrisch geprefabriceerde elementen.

Toekomst prefab

Wat de toekomst van prefab betreft, zijn de verwachtingen net zo gevarieerd als het huidige gebruik. Volgens de architecten wordt de grootste groei van het prefabgebruik in de komende vijf jaar verwacht in Spanje en Polen, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Conclusie

Dit alles toont aan dat, hoewel een tekort aan arbeidskrachten en een vraag naar sneller en slimmer bouwen de ontwikkeling van het prefabgebruik kan verklaren, een diepere focus op land specifieke trends en contexten nodig is om met succes te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen van prefab in Europa. Voor meer gedetailleerde informatie en cijfers verwijzen wij u naar het Q3 2019 rapport van de European Architectural Barometer van USP.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.