Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Dirk Hoogenboom

ONLINE BEURZEN ZIJN NIET POPULAIR BIJ EUROPESE ARCHITECTEN

Een manier waarop de bouwsector is getroffen, misschien minder voor de hand liggend maar wel met een grote impact, zijn de veranderingen in oriëntatiegedrag. In de afgelopen jaren is het oriëntatiegedrag van (in dit geval) Europese architecten meer multichannel geworden, waarbij het gebruik van online bronnen sterk is toegenomen. Het aantal mediabronnen dat gebruikt wordt voor oriëntatie neemt nog elk jaar toe.

Heel interessant is dat architectplatformen, websites van fabrikanten en het gebruik van social media enorm groeide voor de coronacrisis uitbrak.

Dat gezegd hebbende bleef persoonlijk contact erg belangrijk door het traditionele karakter van de bouwsector. Sterker nog, persoonlijk contact, bijvoorbeeld met vertegenwoordigers van de fabrikant, werd ondanks de voortdurende digitalisering steeds belangrijker (of misschien juist daardoor als tegenwicht).

Maar toen kwam de wereldwijde pandemie. Om de veranderingen in het oriëntatiegedrag te kunnen volgen, hebben we besloten om ons hierop te richten in het Q1 2021 rapport van de European Architectural Barometer (kwartaalonderzoek onder 1000 Europese architecten in 8 landen). We kunnen een goede vergelijking maken, aangezien we vlak voor het uitbreken van de coronacrisis (Q1 2020) een soortgelijk media-oriëntatie onderzoek hebben uitgevoerd.

Het rapport laat veel interessante trends en resultaten zien. Onder andere de snelle groei van digitale mediabronnen die in het algemeen worden gebruikt voor webinars en architectplatformen in het bijzonder.

Als we dieper ingaan op alle trends en veranderingen zou dit artikel veel te lang worden, daarom wil ik graag focussen op een bijzondere waarneming omtrent beurzen. Beurzen zijn altijd zeer belangrijk geweest in de Europese bouwsector. Uiteraard waren er zelfs vóór de coronacrisis enkele langzame en geleidelijke veranderingen. Zo wonnen de grotere (internationale) beurzen aan belang, ten koste van de kleinere, lokale beurzen. Bovendien is de aard van de beurzen langzamerhand aan het veranderen, van een smallere productfocus naar een bredere focus op oplossingen en innovaties.

Door de coronacrisis moesten de organisatoren van verschillende beurzen in Europa zich aanpassen. Het is duidelijk geworden dat reguliere, fysieke beurzen niet mogelijk waren (en nog steeds niet mogelijk zijn). Aanvankelijk werden de beurzen uitgesteld met hoop dat de situatie snel zou verbeteren. Daarna kozen veel beurzen voor een digitale aanpak. Je zou denken dat dit een goede zet zou zijn, gezien de voortdurende digitalisering en de verbeterde platformen die geschikt zijn voor dergelijke evenementen. Maar zoals de titel van dit artikel al suggereert, zijn deze online varianten niet erg populair, althans onder architecten.

Bijna 70% van de Europese architecten geeft aan dat ze niet deelnemen aan online beurzen. Toen er gevraagd werd naar fysieke beurzen, waren de cijfers omgedraaid. Bijna 75% van alle Europese architecten geeft aan weer graag deel te willen nemen aan fysieke beurzen. Ik denk dat dit te maken heeft met de aard van beurzen. Het heeft allemaal te maken met (persoonlijke) verbinding en het fysiek zien en ervaren van nieuwe producten en oplossingen. Het is heel moeilijk om dit te digitaliseren en er zijn veel digitale bronnen beschikbaar die dit al doen (en misschien zelfs beter). Bovendien past dit ook bij de algemene trend die we zien; een verlangen naar fysieke en persoonlijke gebeurtenissen.

Op dit moment zijn er een aantal belangrijke verschillen per land. Ongeveer 60% van alle architecten geeft aan dat ze wel deelnemen aan online beurzen in Italië. In Nederland en België is dat percentage 20%. Bovendien, toen we de Europese architecten vroegen of online beurzen goede informatiebronnen zijn, was de meerderheid negatief. Nogmaals, er zijn een aantal belangrijke verschillen per land, maar over het algemeen waren in alle landen architecten meer negatief dan positief, behalve Spanje en Italië.

Over het algemeen kunnen we concluderen dat niet alle evenementen in de bouwsector makkelijk kunnen worden omgezet in een online format. Uit de gegevens van de Europese architecten blijkt duidelijk dat beurzen duidelijk in deze categorie vallen, zelfs als de omstandigheden een deze beweging bevorderen (langetermijntrend naar meer digitalisering, de coronacrisis en verbeterde technische oplossingen). En het is niet zo dat architecten digitale bronnen in het algemeen minder gebruiken, aangezien we duidelijk een toename zien in het gebruik van digitale mediabronnen zoals architectplatformen en social media.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.