Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Dirk Hoogenboom

ONLINE BEURZEN ZIJN NIET POPULAIR BIJ EUROPESE ARCHITECTEN

Een manier waarop de bouwsector is getroffen, misschien minder voor de hand liggend maar wel met een grote impact, zijn de veranderingen in oriëntatiegedrag. In de afgelopen jaren is het oriëntatiegedrag van (in dit geval) Europese architecten meer multichannel geworden, waarbij het gebruik van online bronnen sterk is toegenomen. Het aantal mediabronnen dat gebruikt wordt voor oriëntatie neemt nog elk jaar toe.

Heel interessant is dat architectplatformen, websites van fabrikanten en het gebruik van social media enorm groeide voor de coronacrisis uitbrak.

Dat gezegd hebbende bleef persoonlijk contact erg belangrijk door het traditionele karakter van de bouwsector. Sterker nog, persoonlijk contact, bijvoorbeeld met vertegenwoordigers van de fabrikant, werd ondanks de voortdurende digitalisering steeds belangrijker (of misschien juist daardoor als tegenwicht).

Maar toen kwam de wereldwijde pandemie. Om de veranderingen in het oriëntatiegedrag te kunnen volgen, hebben we besloten om ons hierop te richten in het Q1 2021 rapport van de European Architectural Barometer (kwartaalonderzoek onder 1000 Europese architecten in 8 landen). We kunnen een goede vergelijking maken, aangezien we vlak voor het uitbreken van de coronacrisis (Q1 2020) een soortgelijk media-oriëntatie onderzoek hebben uitgevoerd.

Het rapport laat veel interessante trends en resultaten zien. Onder andere de snelle groei van digitale mediabronnen die in het algemeen worden gebruikt voor webinars en architectplatformen in het bijzonder.

Als we dieper ingaan op alle trends en veranderingen zou dit artikel veel te lang worden, daarom wil ik graag focussen op een bijzondere waarneming omtrent beurzen. Beurzen zijn altijd zeer belangrijk geweest in de Europese bouwsector. Uiteraard waren er zelfs vóór de coronacrisis enkele langzame en geleidelijke veranderingen. Zo wonnen de grotere (internationale) beurzen aan belang, ten koste van de kleinere, lokale beurzen. Bovendien is de aard van de beurzen langzamerhand aan het veranderen, van een smallere productfocus naar een bredere focus op oplossingen en innovaties.

Door de coronacrisis moesten de organisatoren van verschillende beurzen in Europa zich aanpassen. Het is duidelijk geworden dat reguliere, fysieke beurzen niet mogelijk waren (en nog steeds niet mogelijk zijn). Aanvankelijk werden de beurzen uitgesteld met hoop dat de situatie snel zou verbeteren. Daarna kozen veel beurzen voor een digitale aanpak. Je zou denken dat dit een goede zet zou zijn, gezien de voortdurende digitalisering en de verbeterde platformen die geschikt zijn voor dergelijke evenementen. Maar zoals de titel van dit artikel al suggereert, zijn deze online varianten niet erg populair, althans onder architecten.

Bijna 70% van de Europese architecten geeft aan dat ze niet deelnemen aan online beurzen. Toen er gevraagd werd naar fysieke beurzen, waren de cijfers omgedraaid. Bijna 75% van alle Europese architecten geeft aan weer graag deel te willen nemen aan fysieke beurzen. Ik denk dat dit te maken heeft met de aard van beurzen. Het heeft allemaal te maken met (persoonlijke) verbinding en het fysiek zien en ervaren van nieuwe producten en oplossingen. Het is heel moeilijk om dit te digitaliseren en er zijn veel digitale bronnen beschikbaar die dit al doen (en misschien zelfs beter). Bovendien past dit ook bij de algemene trend die we zien; een verlangen naar fysieke en persoonlijke gebeurtenissen.

Op dit moment zijn er een aantal belangrijke verschillen per land. Ongeveer 60% van alle architecten geeft aan dat ze wel deelnemen aan online beurzen in Italië. In Nederland en België is dat percentage 20%. Bovendien, toen we de Europese architecten vroegen of online beurzen goede informatiebronnen zijn, was de meerderheid negatief. Nogmaals, er zijn een aantal belangrijke verschillen per land, maar over het algemeen waren in alle landen architecten meer negatief dan positief, behalve Spanje en Italië.

Over het algemeen kunnen we concluderen dat niet alle evenementen in de bouwsector makkelijk kunnen worden omgezet in een online format. Uit de gegevens van de Europese architecten blijkt duidelijk dat beurzen duidelijk in deze categorie vallen, zelfs als de omstandigheden een deze beweging bevorderen (langetermijntrend naar meer digitalisering, de coronacrisis en verbeterde technische oplossingen). En het is niet zo dat architecten digitale bronnen in het algemeen minder gebruiken, aangezien we duidelijk een toename zien in het gebruik van digitale mediabronnen zoals architectplatformen en social media.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages