Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

NEMEN LEASINGPRODUCTEN OOK DE HVAC-MARKT STORMEND OVER?

Dat de trend van eigendom naar leasing een hot topic is, is ook in verschillende segmenten van de bouwmarkt te zien. Verhuur van vloeropties of liften zijn bijvoorbeeld mogelijkheden en in Nederland is het nu zelfs mogelijk om de gevel van een heel gebouw te huren. Deze ontwikkelingen laten de trend zien van leasing in de bouwsector, voornamelijk in B2B-modellen. Maar hoe zit het met de ontwikkeling van leaseproducten voor eindgebruikers in de installatiemarkt? Om inzicht hierin te krijgen, vroegen we Loodgieters en HVAC-installateurs naar leasing diensten. Hier zullen wij dieper op ingaan in het Q1 2019 rapport van de European Mechanical Installation Monitor, deze richt zich op het bredere onderwerp van Diensten in de installatiesector.

De voordelen van leasing

Net als in het autovoorbeeld heeft het leasen van bijvoorbeeld een cv-ketel duidelijke voordelen voor de eindgebruiker, zoals onder andere de verzekering van service bij storingen. Door de snelle technologische ontwikkelingen van producten wordt het leasen van een ketel nog aantrekkelijker. Als de levensduur van een gloednieuwe ketel bijvoorbeeld 15 jaar is, maar als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe technologieën is deze ketel technisch achterhaald na vijf jaar, dan zou het mooi zijn om een nieuwe ketel te ontvangen na deze vijf jaar. het leasen een betere optie lijkt dan kopen omdat een leasecontract de optie geeft om aan het einde van het contract, dus sneller, een nieuwe ketel te verkrijgen.

Voor fabrikanten heeft een groeiende vraag naar leasing ook een groot voordeel. In het geval van auto’s verhoogt de opkomst van dealers die leasecontracten aanbieden aan eindgebruikers de verkoop van fabrikanten tot dealers. Dit komt doordat de eindgebruikers de mogelijkheid willen om na een paar jaar een nieuwe auto te leasen, er ontstaat dus sneller vraag naar een nieuwe auto. Evenzo, als een ketel wordt gekocht, zal de eindgebruiker proberen om de levensduur te maximaliseren. Als een ketel echter gehuurd wordt, dan zal de eindgebruiker om de paar jaar een nieuwe ketel uitkiezen, wat zorgt voor meer verkoop van ketels van fabrikanten. Om deze reden kan worden verwacht dat fabrikanten het leasen van producten als ketels zal proberen te stimuleren.

Hoe zit het met de installateur?

De installateur wordt geconfronteerd met deze leasetrend, enerzijds een groeiende vraag van eindgebruikers naar leaseproducten, en anderzijds de fabrikanten die de voordelen van leasing zien en deze opties dus promoten.

Interessant is dat de resultaten van het Q1 2019-rapport van de European Mechanical Installation Monitor, die zich richtte op diensten in de installatiesector. Dit rapport toont aan dat het aanbieden van leasing in plaats van het kopen van een product eigenlijk impopulair is onder Europese installateurs. In alle zes landen was leasing de minst aangeboden service van installatiebedrijven. België loopt voorop, met ongeveer één op de vijf installateurs die leasemogelijkheden biedt voor producten, wat behoorlijk groot is. In Frankrijk en Polen biedt echter slechts vijf procent van de installateurs deze opties aan hun klanten.

Met uitzondering van Polen en het Verenigd Koninkrijk zijn boilers de belangrijkste producten waarvoor leasecontracten worden aangeboden door installateurs. In het Verenigd Koninkrijk is het type product dat het meest aangeboden wordt voor lease airconditioning. In Polen lijkt er een band tussen fotovoltaïsche energie, ventilatie en airconditioning producten.

Conclusie

Hoewel leasing in de totale economie grond aan het winnen is van aankopen, toont ons onderzoek aan dat deze trend nog niet zo sterk is in de installatiemarkt. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld België, maar over het algemeen lijkt de service van leasingproducten niet populair voor installateurs. Installateurs zijn over het algemeen zeer conservatief en voor hen zijn de voordelen van het ‘verkopen’ van bijvoorbeeld een leaseboiler niet zo duidelijk. Gezien het feit dat de Europese installateurs een enorme werkdruk hebben, hebben ze de luxe om de banen te kiezen die ze willen doen.

Gezien de toenemende vraag van eindgebruikers naar leaseopties, kan er een belangrijke rol te spelen zijn voor fabrikanten bij het bedenken van modellen die het aanbieden van het leasen van producten aantrekkelijker maken voor installateurs. Voor de ontwikkelingen en inzichten over de andere diensten van Europese installateurs verwijzen wij u door naar het Q1 2019 rapport van de European Mechanical Installation Monitor.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages