Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

NEDERLANDSE CONSUMENTEN EN SCHILDERS ZIJN HET MINST BEGAAN MET DUURZAAMHEID

Ontwikkeling duurzaamheid

Deze trend in de richting van duurzaamheid was al eerder zichtbaar in veel sectoren, waaronder de bouwsector, maar is tijdens de crisisjaren een beetje weggekwijnd. Na de financiële crisis, toen de economie sterker werd en de consumentenbudgetten groeiden, werd duurzaamheid weer belangrijker. Nu, bij het ontwerpen van gebouwen en het kiezen van materialen, wordt duurzaamheid een steeds belangrijkere factor in de bouwmarkt.

Verfmarkt

In veel landen wint duurzaamheid ook aan belang in de verfmarkt, een markt die inherent verbonden is met chemicaliën. Daarom heeft USP Marketing Consultancy deze duurzaamheidstrend in de gaten gehouden voor de Painter Insight Monitor 2019. De resultaten van de Painter Insight Monitor 2019, waarvoor professionele schilders uit acht Europese landen werden geïnterviewd, laten zien dat de trend naar duurzaamheid en de vraag naar duurzame producten per land sterk verschilt.

Zoals uit de afbeelding blijkt, vraagt een meerderheid van de klanten aan professionele schilders om milieuvriendelijke verfproducten te gebruiken in vijf van de acht Europese landen die bij ons onderzoek betrokken zijn, namelijk in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Polen en Italië. Toen we aan schilders vroegen of zij aandacht besteden aan de milieukeurmerken van verfproducten, vielen dezelfde vijf landen op. Vergelijkbare resultaten werden gezien bij het stellen van meer specifieke vragen, bijvoorbeeld over het gebruik van oplosmiddelvrije of conserveringsvrije verf. Ook hier geldt dat de grotere vraag van klanten naar deze duurzamere producten samenhangt met het feit dat schilders meer aandacht besteden aan het gebruik ervan. Dit geeft een duidelijk beeld van de grote vraag van klanten naar duurzame producten, waardoor schilders meer aandacht besteden aan eco-labels, meer gebruik maken van oplosmiddelvrije verf en meer nadruk leggen op duurzaamheid als geheel.

Lage vraag naar milieu vriendelijke verfproducten

Wat opvalt op het gebied van duurzaamheid is de drie landen waar de vraag naar milieuvriendelijke verfproducten lager is. In België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland is de vraag naar milieuvriendelijke verven blijkbaar niet zo hoog, waardoor schilders in dezelfde drie landen, vooral in Nederland, minder aandacht besteden aan milieukeuren. Als we ons richten op het gebruik van meer specifieke producten zoals oplosmiddelvrije en conserveringsvrije verf, lijkt het erop dat de Nederlandse klanten niet erg veeleisend zijn, maar dat de Nederlandse schilders juist het initiatief nemen en meer aandacht besteden.

Painter Insight Monitor 2019

Ondanks deze inspanningen, en gezien de algemene opkomst van verantwoord consumentisme en aandacht voor duurzaamheid, kan niet worden ontkend dat Nederlandse consumenten en schilders achterblijven bij de rest van de Europese landen en zich minder zorgen lijken te maken, terwijl Frankrijk vooroploopt. Voor meer landspecifiek inzicht in de trendontwikkelingen in de verfmarkt verwijst USP Marketing Consultancy u naar de Painter Insight Monitor 2019.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.