Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Jeroen de Gruijl

MERKONDERZOEK IS ESSENTIEEL OM TE WETEN WAAR JOUW MERK STAAT TEN OPZICHTE VAN DE CONCURRENT

Om een duidelijk overzicht te hebben van wat voor beeld professionals van een merk hebben, is een ‘brand awareness’ onderzoek nodig. Dit soort onderzoek is essentieel om een merk succesvol te introduceren, behouden en te doen groeien in de markt, en om op de lange termijn de winstgevendheid van het merk te vergroten. Om te weten of strategieën gebaseerd op merkonderzoek daadwerkelijk effectief zijn is er vervolg onderzoek nodig, niet enkel om de ontwikkeling van de positie van een merk te zien, maar ook om inzicht te geven in waarom die ontwikkeling plaatsvindt. De European Architectural Barometer “Brand Health Scan” rapporten van  Q1 2017 en Q3 2020 geven inzicht in de positie van merken in verschillende productcategorieën. Hier volgt een samenvatting van de resultaten uit 2017.   

 

Wienerberger, Knauf Insulation en Saint-Gobain waren Europese marktleiders in 2017

In het Q1 2017 rapport van de European Architectural Barometer lag de focus op merkonderzoek in verschillende toepassingsdoeleinden. Hoewel resultaten per land verschillen kwam uit ons onderzoek in 8 Europese landen duidelijk naar voren dat Wienerberger, Knauf en Saint-Gobain (inclusief submerken als Celotex) in 2017 erg sterke merken in de Europese markt waren.

Wat ook naar voren komt is dat de veelgenoemde merken verschillende materialen leveren voor verschillende onderdelen van een gebouw. Ze bieden een breed assortiment aan materialen aan en worden daarom gezien als leidende merken in de bouw. Per land en per soort toepassing zijn er echter significante verschillen, wat het interessant maakt om enkele productgroepen in detail te bekijken.

De kracht van vloer- en wandtegelmerken verschilt sterk per land

Porcelanosa en Marazzi hebben een zeer sterke positie in de Europese markt, wat komt door hun sterke reputatie in Zuid-Europa. Deze merken werden vooral spontaan genoemd door architecten in Spanje, Italië en Frankrijk. De merken die spontaan genoemd worden zijn voor het overgrote deel ook de merken waar de voorkeur aan gegeven wordt. Het feit dat deze merken marktleiders zijn in vooral in Zuid-Europa en minder in andere landen laat zien dat regionale invloed van leveranciers erg belangrijk is.

Isover, Rockwool en Knauf zijn dominant in de Europese isolatiemarkt

In tegenstelling tot vloer- en wandtegelmerken zijn de leidende merken in isolatieproducten vrijwel hetzelfde in alle landen. Isover, ROCKWOOL en Knauf opereren in vrijwel alle landen en zijn dan ook de dominante merken. Alle drie de merken hebben een sterke marktaanwezigheid in vrijwel elk Europees land, wat aangeeft dat er behoorlijke concurrentie is.

Productcategorieën in de Q3 2020 Brand Health Scan

In het Q3 2020 rapport van de European Architectural Barometer ligt de focus wederom op de kracht van merken in verschillende productcategorieën. De categorieën die zowel in 2017 als in Q3 2020 werden onderzocht zijn:

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages