Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Maja Markovic

Meerderheid van Europese installateurs geïnteresseerd in certificering door fabrikanten

E-installateurs zijn druk nu de invloed van de pandemie afneemt, en nog meer door trends als de energietransitie en actuele of dreigende arbeidstekorten in bepaalde gebieden. Terwijl hun planning vol raakt moeten ze constant bij blijven bij trends, een constante stroom van nieuwe producten, steeds complexere systemen en immer veranderende wet- en regelgeving.

 

Trainingen zijn een efficiënte manier om op de hoogte te blijven. Installateurs houden dan ook van het volgen van training, zelfs zo veel dat een pandemie ze er niet van kon weerhouden. Hun enthousiasme voor trainingen en cursussen biedt kansen voor fabrikanten en merken. Door training aan te bieden kunnen die hun merkbeeld, klantloyaliteit en merkwaarde vergroten. Naast het door en door kennen van systemen van een bepaald merk, levert training en certificering installateurs een basis van vertrouwen op voor hun klanten.

 

De vraag is of e-installateurs die voordelen inzien en bereid zijn om training georganiseerd door fabrikanten te volgen om gecertificeerd te worden door een bepaald merk? Dat is één van de vragen die beantwoord wordt in het Q2 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy, die zich richt op trainingsbehoeften en mentaliteit van e-installateurs in zeven Europese landen.

Bijna twee derde van Europese installateurs is geïnteresseerd in certificering door fabrikanten

Wat blijkt is dat Europese installateurs best enthousiast zijn om gecertificeerd te worden door training georganiseerd door fabrikanten te volgen. Gemiddeld 62% deelt dat enthousiasme. Wel zijn er flinke verschillen per land. Zo zijn Britse installateurs het meest enthousiast. Zeven van de tien installateurs zijn daar geïnteresseerd in certificering door fabrikanten. In Duitsland is het enthousiasme het laagst, maar toont nog steeds ongeveer de helft van de installateurs die interesse.

Over het algemeen is de interesse van installateurs in certificering door fabrikanten dus best hoog. Desalniettemin kan de tijdsinvestering die training vergt installateurs weerhouden training te volgen, ondanks het feit dat training een efficiënte manier is om bij te blijven bij ontwikkelingen en op de lange termijn ongetwijfeld tijd oplevert. Zoals we eerder vermeldden hebben installateurs het druk en is tijd steeds schaarser. Bereidheid en enthousiasme om training te volgen wil niet zeggen dat installateurs ook bereid zijn om hun kostbare tijd in die training te investeren.

Bereidheid om daad bij woord te voegen

Gelukkig ziet het er naar uit dat Europese installateurs wel degelijk bereid zijn om tijd op te offeren aan het volgen van training. Zeven van de tien installateurs is bereid twee dagen te investeren in training die tot certificering leidt. Opnieuw zijn er verschillen tussen landen, verschillen die min of meer de lijn volgen van de bereidheid om gecertificeerd te worden door fabrikanten. In het verenigd Koninkrijk zijn maar liefst 85% van de installateurs bereid twee dagen in één training te steken. Duitse installateurs zijn weer het minst welwillend, maar nog steeds heeft 55% van hen er twee dagen voor over om gecertificeerd te worden.

Conclusie

Bovenstaande cijfers van de bereidheid van installateurs om gecertificeerd te worden door fabrikanten laten zien dat er genoeg reden is voor fabrikanten om training aan te bieden. Uit de bereidheid van installateurs om tijd te investeren in die trainingen blijkt dat dat aanbod niet voor niets zal zijn. Om succes te garanderen is het echter de moeite voor fabrikanten om precies te weten voor welk soort training installateurs een voorkeur hebben, of in welke tijd van het jaar het installateurs het beste uit komt training te volgen.

Voor het complete plaatje van trainingsvoorkeuren en wensen van installateurs uit zeven Europese landen, en van hun omzet- en orderportefeuilleontwikkeling, verwijzen we u naar het Q2 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages