Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

MEERDERHEID VAN EUROPESE ARCHITECTEN VERWACHTEN EEN OMZETDALING IN 2020

Groot deel van de architecten verwachten een dalende omzet in de komende 12 maanden

Ongeveer de helft van alle architectenbureaus in Europa verwachten dat het COVID-19 virus een negatieve impact op hun omzet zal hebben in het komende jaar. Met name bureaus in Italië, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien deze ontwikkeling vrij somber in. Maar ook in andere landen is de impact van het COVID-9 virus groot en verwacht een groot deel van de architectenbureaus een omzet verlies of in het beste geval een neutraal scenario waarbij zij dit jaar nog een stabiele ontwikkeling verwachten.

Het weekend van 13 maart lijkt een kantelmoment in de verwachtingen van architecten

Ons vorige bericht over de impact van het COVID-19 virus op de bouwsector was gebaseerd op interviews met architecten die waren afgenomen tot en met vrijdag 13 maart 2020. Ook toen bleek al dat architecten met name in Italië erg bezorgd waren over hun omzetontwikkeling voor  het komende jaar. Dat is niet verwonderlijk omdat de gevolgen van het virus en de genomen maatregelen in dit land sneller zichtbaar werden dan elders in Europa. Het weekend van 13 maart lijkt voor de overige landen dan ook een kantelpunt te zijn in de verwachtingen van architectenbureaus. Dit was het weekend waarin vele regeringsleiders, waaronder Mark Rutte, hun bevolking toespraken en genomen maatregelen van kracht werden.

In eigenlijk alle landen wordt een substantiële omzetdaling verwacht in de komende 12 maanden

Het geschatte omzetverlies voor alle architectenbureaus samen is ook sterk gestegen sinds het weekend van 13 maart. De algemene tendens in de bouwsector is negatiever geworden en toont een beeld dat enigszins zorgwekkend is. Het gemiddeld geschatte omzetverlies bedraagt in alle landen zo’n 25% tot 50% van de huidige omzet van architectenbureaus.

De huidige projecten worden nog niet gecanceld, maar de eerste vertragingen worden zichtbaar

Tot 13 maart leek het er op dat de meeste bouwprojecten doorgang konden vinden, tot 13 maart zagen we geen substantiële stijging van architecten die te kampen hebben met gecancelde of uitgestelde projecten. En gelukkig wordt er nog steeds veel gewerkt in de sector, maar we zien wel een duidelijke stijging nu in het aandeel architecten dat te maken heeft met projecten die uitgesteld worden en op de lange baan worden geschoven. Tot afstel lijkt dit vooralsnog niet te leiden.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages