Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 22 March 2022 I Maja Markovic

KOOPGEDRAG VAN INSTALLATEURS HANGT AF VAN BEDRIJFSGROOTTE

Weten waar e-installateurs hun installatieproducten kopen is essentieel voor fabrikanten en merken in de installatiesector. Oog voor detail is hierbij zeer belangrijk, zoals duidelijk werd in een eerder artikel over in hoeverre installateurs gebruik maken van winkels die enkel online verkopen. Daarin zagen we dat hoewel dat online koopkanaal door veel installateurs wordt gebruikt, ze er maar weinig budget uitgeven.

Hoe zit het echter met de andere koopkanalen? Waar geven e-installateurs wel hun geld uit aan installatieproducten? En welke factoren zijn daarop van invloed? Voor het Q4 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy hebben we 825 e-installateurs uit zeven landen gevraagd naar hun koopgedrag.

De gespecialiseerde groothandel blijft favoriet

Van alle koopkanalen die Europese installateurs gebruiken is de gespecialiseerde groothandel de duidelijke winnaar. Bijna elke installateur koopt installatieproducten bij gespecialiseerde groothandels, en ze geven er gemiddeld maar liefst drie kwart van hun budget uit. Dit is het geval in alle landen die onderzocht zijn, met één uitzondering. In Duitsland kopen ‘slechts’ 83% van de installateurs bij de gespecialiseerde groothandel, en daar geven ze ‘slechts’ 64% van hun budget uit, wat de gespecialiseerde groothandel nog steeds de winnaar maakt.

Na de gespecialiseerde groothandel komen de fabrikanten, waar bijna de helft van de Europese installateurs direct koopt, maar waar ze gemiddeld maar 9% van hun budget uitgeven.

De rest van de koopkanalen laten het zelfde beeld zien als de webwinkels die we in een eerder artikel besproken hebben. Een flink deel van de installateurs koopt er wel eens wat, maar ze geven er slechts een fractie van hun budget uit.

Bedrijfsgrootte maakt verschil

Als we kijken naar het deel van het budget dat installateurs bij bepaalde koopkanalen uitgeven, is er weinig verschil te zien tussen landen. Het leeuwendeel wordt uitgegeven bij de gespecialiseerde groothandel, een klein deel direct bij de fabrikant en slechts fracties bij de rest van de koopkanalen. Als we echter installatiebedrijven van verschillende grootten vergelijken verschijnen er wel verschillen.

Grote installatiebedrijven hebben bijvoorbeeld de neiging veel vaker direct bij fabrikanten in te kopen dan kleinere installateurs. Als we focussen op die kleinere installatiebedrijven, dan zie je dat een groter deel van hun budget wordt uitgegeven bij bouwmarkten, die de installateurs handig vinden voor kleine aankopen zoals verbruiksartikelen of reserve-onderdelen.

Zoals gemeld aan het begin van dit artikel is oog voor detail essentieel voor het succes van een salesstrategie gebaseerd op koopgedrag van installateurs. Het bovenstaande laat zien dat de waarde van een koopkanaal voor merken en fabrikanten van installatieproducten kan verschillen per gebied en zelfs kan afhangen van de grootte van de installatiebedrijven die ze gebruiken. In het Q4 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy geven we een volledig overzicht van de verschillende koopkanalen die installateurs in zeven Europese markten gebruiken en wat ze er uitgeven.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages