Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Maja Markovic

KAN DE PRIJS ELEKTRISCHE INSTALLATEURS VERLEIDEN OM VAN MERK TE VERANDEREN?

Prijs is niet allesbepalend

Betere prijzen stellen installateurs in theorie in staat om meer geld te verdienen. Ze kunnen hogere marges maken op de producten die zij verwerken. Theoretisch zou dat waar kunnen zijn, maar het blijkt dat prijzen niet zoveel invloed hebben op de merkkeuze van installateurs.

European Electrical Installation Monitor Q4 2020 – USP Marketing Consultancy

Slechts 35% van de Europese e-installateurs is het erover eens dat prijs het belangrijkste criterium is om van merk te veranderen en 23% zegt dat kortingen een sterke invloed hebben op hun merkkeuze. Natuurlijk zijn er verschillen per land, maar gemiddeld lijkt de prijs de merkkeuze van installateurs niet te veranderen. Maar wat is de reden dat installateurs vasthouden aan hun merk?

Gewoonte en tijdgebrek

De Europese bevolking vergrijst, net als de e-installateurs, waardoor de oudere generatie installateurs de overhand krijgt als het gaat om merkbeslissingen. Het is begrijpelijk dat als je tientallen jaren met een merk hebt gewerkt en tevreden bent geweest, de barrière voor veranderen van merk hoog kan zijn. Het kost tijd en moeite om vertrouwd te raken met producten en oplossingen van een nieuw merk. En er is momenteel eigenlijk al tijdsgebrek onder de e-installateurs. Door de vergrijzing verlaat namelijk een aanzienlijk aantal installateurs de markt om met pensioen te gaan, waardoor er een tekort achterblijft. De toestroom van nieuwe generaties installateurs is lang niet genoeg om de ervaren arbeidskrachten te vervangen. Dat zorgt ervoor dat de arbeidsprijzen stijgen en de werkdruk van installateurs toeneemt. De mogelijke kostenbesparing van de overstap naar een merk met lagere prijzen weegt vaak niet op tegen de waarde van de tijd die nodig is om die verandering door te voeren.

Tijd is geld

Wat kunt u als fabrikant doen als een lage prijs bieden onvoldoende is om installateurs te laten veranderen naar uw merk? Dat is afhankelijk is van uw productcategorie en van de trends onder uw specifieke doelgroep. Maar een algemeen antwoord zou zijn: bied tijd aan.

Dezelfde tijdsdruk als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten waardoor installateurs niet alleen voor prijs van merk kunnen wisselen, kan de sleutel zijn om de waarde van uw merk voor hen te verhogen. Als u in staat bent om tijd te besparen door producten aan te bieden die een snellere en efficiëntere installatie mogelijk maken, zult u aantrekkelijker zijn in tijden van arbeidstekorten. Onderschat ook niet de waarde van het aanbieden van diensten en trainingen die tijd besparen voor installateurs. Zoals we eerder in het Q3 2020-rapport over diensten in de installatiemarkt hebben gezien, hebben e-installateurs het meest behoefte aan trainingen vanuit de fabrikanten.

Natuurlijk verschillen de invloed van prijzen en trends als het tekort aan arbeidskrachten per land en regio. Voor meer gedetailleerde inzichten verwijzen wij u naar de Q4 2020 European Electrical Installation Monitor.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages