Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Reinier Zuydgeest

JONGEREN LEREN EN ONTWIKKELEN GRAAG MEER DOE-HET-ZELF (DIY) VAARDIGHEDEN

Het geven van onderwijs over doe-het-zelfklussen lijkt de doelgroep in zekere mate te interesseren. Uit onze recente enquête blijkt dat de jongeren (18-34 jaar) zeer geïnteresseerd zijn in het leren van deze doe-het-zelfvaardigheden. Deze interesse biedt kansen voor de doe-het-zelfsector, mits de kennis via meerdere kanalen beschikbaar zal zijn. Dit zijn enkele van de resultaten van het rapport European Home Improvement Monitor Q4 2018, waarin wordt ingezoomd op “Doe-het-zelf versus Doe-het-voor-mij”. De resultaten zijn gebaseerd op 6.282 online interviews met consumenten in elf Europese landen.

Grote interesse in het leren van doe-het-zelfvaardigheden onder jongeren

De Europese doe-het-zelfconsumenten hebben duidelijk belang bij het leren van meer doe-het-zelfvaardigheden. Van de jongeren (18-34 jaar) die over het algemeen de starters op de woningmarkt zijn, staat 85% open voor het leren van meer doe-het-zelfvaardigheden. De helft van deze groep is geïnteresseerd in het algemeen, terwijl de andere helft alleen geïnteresseerd is wanneer het voor hen relevant is. Als we deze percentages vergelijken met de oudere generatie, dan zien we duidelijk verschillen. Onder de 55+ groep is meer dan een derde helemaal niet geïnteresseerd. Bovendien is er binnen de groep jongeren net zo veel interesse onder mannen en vrouwen bij het leren van de doe-het-zelfvaardigheden. Hoewel hun interesses op hetzelfde niveau zijn, verschillen ze in het soort vaardigheden dat ze willen leren. De mannen zijn relatief meer geïnteresseerd in het leren over constructieve doe-het-zelf taken, terwijl de vrouwen zijn zeer geïnteresseerd in het leren van meer decoratieve vaardigheden.

Leer vaardigheden via meerdere kanalen

Om deze vaardigheden te instrueren, worden meerdere kanalen vereist. Inzoomend op de jongeren zien we dat de voorkeur ligt bij online video’s, persoonlijke hulp van familie, het lezen van artikelen en het bijwonen van workshops. Deze informatiekanalen spreken de jongere generatie het meeste aan. Dit vertelt dus aan de doe-het-zelf retailers en fabrikanten dat ze hun inhoud via meerdere kanalen moeten aanbieden. Het voordeel is dat andere leeftijdsgroepen vergelijkbare voorkeuren hebben als het gaat om het leren van doe-het-zelfvaardigheden. Net als bij de jongeren worden de online video’s het meest genoemd onder de 55+ leeftijdsgroep.

Conclusie

Als gevolg van de vergrijzing van de bevolking in Europa, zal het aantal klussen waarin een professional word betrokken in de home improvement, toenemen. Om huisverbetering voor de algemene consument betaalbaar te houden, is het belangrijk dat de jongere generaties de klussen van de home improvement zelf zullen uitvoeren. Daarom is het van cruciaal belang dat zij op de juiste manier worden gesteund. Er is zeker een grote belangstelling onder de consument om deze vaardigheden te leren. De uitdaging is om de consumenten de inhoud te bieden die ze nodig hebben in verschillende formaten en via meerdere kanalen. De doe-het-zelfretailers en fabrikanten die deze content aan de consument kunnen aanbieden, zullen hun customer journey in de inkoop- en installatiefase aanboren. Het aanbieden van deze inhoud moet leiden tot meer verkoopkansen.

Over de European Home Improvement Monitor

De European Home Improvement Monitor is een studie van USP Marketing Consultancy, die 26.400 consumenten op het gebied van home improvement in elf Europese landen (Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk) ondervroeg. Elk kwartaal wordt telkens een rapport gepubliceerd met een ander thema. Thema’s als Segmentatie van consumenten, Online Aankopen, Love Brands en Meerjarige ontwikkelingen zijn daar voorbeelden van. Het rapport geeft inzicht in belangrijke inzichten zoals DIY vs. DIFM, het aandeel van online aankopen per productcategorie en een specifieke productcategorie.

Over USP Marketing Consultancy

USP Marketing Consultancy is een toonaangevend internationaal marktonderzoeksbureau dat zich al meer dan 25 jaar heeft gespecialiseerd in de bouw-, installatie- en doe-het-zelfsector. USP Marketing Consultancy werkt voor internationaal gerenommeerde bedrijven, zoals AkzoNobel, Philips, Grohe, Forbo, etc. Onze klanten hebben vaak pan-Europese vragen over hun naamsbekendheid, customer journeys, marktkansen, e-commerce trends en andere onderzoek behoeften. USP Marketing Consultancy levert de inzichten om beslissingen te nemen en treedt op als marketingadviseur voor haar klanten.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages