Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Geert-Jan Ariës

IS NEDERLAND KLAAR VOOR DE SMART KITCHEN?

Luxe nog niet doorslaggevend in het aankoopproces

Een luxe keuken is voor iedereen anders. Maar over het algemeen hebben luxe keukens de volgende kenmerken: het is uitgerust met apparatuur van hoge kwaliteit, er is een enorme keuzevrijheid wat betreft keukenopstelling, ze zijn vaak wat duurder en ze voldoen aan de laatste ontwikkelingen en trends op keukengebied (Bron: Tielemankeukens.nl).

Toch blijkt uit onderzoek van USP dat 85 procent van de consumenten liever voor efficiëntie kiest dan voor luxe (zie figuur 1). Maar hier lijkt verandering in te komen. De verwachting is namelijk dat de keukens de komende jaren luxer worden. Dit is onder andere gebaseerd op het feit dat de gemiddelde prijs per keuken sinds 2014 is gestegen met 29 procent (bron: USP Keuken Monitor). Consumenten lijken dus bereid meer te betalen voor een keuken, waarbij zij graag een hogere prijs betalen voor het gemak en comfort dat een luxere keuken biedt. Het gaat ze vaak niet primair om het apparaat, maar om de behoefte die het apparaat vervult (Vhelan, 2018). Ze zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in een vaatwasser die zijn watergebruik en energiegebruik aanpast aan de hoeveelheid vaat (bron: Smarthomemagazine.nl).

Zo blijkt uit figuur 1 dat de zes op de tien consumenten kwaliteit belangrijker vindt dan prijs en dat bijna driekwart van de consumenten aangeeft liever inbouwapparaten dan vrijstaande apparaten te hebben. Keukens worden dan ook steeds vaker geleverd met inbouwapparatuur. Neem bijvoorbeeld de vaatwasser, hiervan is 96 procent ingebouwd tegenover 93 procent in 2018.

Smart products doen hun intrede in de keuken

Nederland is koploper in het gebruik van smart producten in vergelijking met andere landen van Europa. Waar in Nederland nu ongeveer 27 procent al gebruik maakt van smart home producten in vergelijking met 11 procent in Europa, wordt voorspeld dat dit in Nederland 56 procent zal zijn in 2025 in vergelijking met 29 procent in Europa (Bron: Statista Global consumer survey).

Naar verwachting zal het gebruik en de omzet van de slimme apparaten in Nederland komende jaren alleen maar toenemen. Waar de omzet nu 198 miljoen euro is, wordt verwacht dat in 2025 dit 534 miljoen euro zal zijn. Dit is een stijging van bijna 170 procent. Ook de keukenmarkt zal hiervan profiteren. Denk aan een koelkast die waarschuwt wanneer voedsel op dreigt te raken, een fornuis dat mee denkt als een chef-kok of zoals eerder al benoemd een vaatwasser die zijn energie en watergebruik kan aanpassen aan de hoeveelheid vaat (bron: Smarthomemagazine.nl).

Slimme apparaten worden ook in de keuken steeds belangrijker. In 2018 gaf slechts 4 procent van de consumenten aan dat innovatieve functies een beslissingscriteria waren voor een keuken. In 2019 is dit gestegen naar 7 procent.

Geheel volgens verwachting blijkt uit Tabel 1 dat men in 2019 ook meer interesse heeft in een smart kitchen in vergelijking met 2018.

Conclusie en vooruitzicht

Het gebruik van slimme apparaten in de keuken staat nog in de kinderschoenen in Nederland. Maar het lijkt erop dat de slimme apparaten steeds belangrijker gaan worden in de Nederlandse keuken. Consumenten gaan steeds meer uitgeven aan hun keuken en in vergelijking met eerdere jaren worden slimme apparaten ook interessanter gevonden. Daarnaast wordt er voorspeld dat de omzet van slimme apparatuur komende jaren sterk zal gaan toenemen. Het is belangrijk dat producenten van keukens met de tijd mee gaan. Met Nederland als koploper in het toepassen van slimme apparatuur is het nu en komende jaren het moment om slimme apparaten vaker te introduceren in keukens.

De Keuken Monitor

De keukenmarkt wordt al jaren door USP onderzocht met de USP Keuken Monitor. Op twee momenten in het jaar wordt een bruto panel van circa 100.000 eigenaren en huurders van woningen online bevraagd of zij een complete nieuwe keuken, keukenapparatuur of keukenonderdelen ter vervanging hebben gekocht of van plan zijn om te kopen. Ook wordt gevraagd naar de oriëntatie die voorafging aan het kopen van een keuken of onderdelen.

Hiermee geeft USP een actueel, betrouwbaar en gedetailleerd beeld van de ontwikkelingen in de Nederlandse keukenmarkt, wat enorm belangrijk is omdat de consumentenmarkt continu aan verandering onderhevig is. Voorkeuren voor bepaalde producten, merken en type winkel(kanalen) veranderen en bestedingen worden zorgvuldig afgewogen. Hierbij komt ook nog dat vele aanbieders strijden om de euro’s van de consument. Om de eigen marktpositie goed in te schatten en tijdig te kunnen bijsturen is grip op de marktontwikkelingen en inzicht in het oriëntatie en aankoopgedrag essentieel.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages