Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Geert-Jan Ariës

IS NEDERLAND KLAAR VOOR DE SMART KITCHEN?

Luxe nog niet doorslaggevend in het aankoopproces

Een luxe keuken is voor iedereen anders. Maar over het algemeen hebben luxe keukens de volgende kenmerken: het is uitgerust met apparatuur van hoge kwaliteit, er is een enorme keuzevrijheid wat betreft keukenopstelling, ze zijn vaak wat duurder en ze voldoen aan de laatste ontwikkelingen en trends op keukengebied (Bron: Tielemankeukens.nl).

Toch blijkt uit onderzoek van USP dat 85 procent van de consumenten liever voor efficiëntie kiest dan voor luxe (zie figuur 1). Maar hier lijkt verandering in te komen. De verwachting is namelijk dat de keukens de komende jaren luxer worden. Dit is onder andere gebaseerd op het feit dat de gemiddelde prijs per keuken sinds 2014 is gestegen met 29 procent (bron: USP Keuken Monitor). Consumenten lijken dus bereid meer te betalen voor een keuken, waarbij zij graag een hogere prijs betalen voor het gemak en comfort dat een luxere keuken biedt. Het gaat ze vaak niet primair om het apparaat, maar om de behoefte die het apparaat vervult (Vhelan, 2018). Ze zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in een vaatwasser die zijn watergebruik en energiegebruik aanpast aan de hoeveelheid vaat (bron: Smarthomemagazine.nl).

Zo blijkt uit figuur 1 dat de zes op de tien consumenten kwaliteit belangrijker vindt dan prijs en dat bijna driekwart van de consumenten aangeeft liever inbouwapparaten dan vrijstaande apparaten te hebben. Keukens worden dan ook steeds vaker geleverd met inbouwapparatuur. Neem bijvoorbeeld de vaatwasser, hiervan is 96 procent ingebouwd tegenover 93 procent in 2018.

Smart products doen hun intrede in de keuken

Nederland is koploper in het gebruik van smart producten in vergelijking met andere landen van Europa. Waar in Nederland nu ongeveer 27 procent al gebruik maakt van smart home producten in vergelijking met 11 procent in Europa, wordt voorspeld dat dit in Nederland 56 procent zal zijn in 2025 in vergelijking met 29 procent in Europa (Bron: Statista Global consumer survey).

Naar verwachting zal het gebruik en de omzet van de slimme apparaten in Nederland komende jaren alleen maar toenemen. Waar de omzet nu 198 miljoen euro is, wordt verwacht dat in 2025 dit 534 miljoen euro zal zijn. Dit is een stijging van bijna 170 procent. Ook de keukenmarkt zal hiervan profiteren. Denk aan een koelkast die waarschuwt wanneer voedsel op dreigt te raken, een fornuis dat mee denkt als een chef-kok of zoals eerder al benoemd een vaatwasser die zijn energie en watergebruik kan aanpassen aan de hoeveelheid vaat (bron: Smarthomemagazine.nl).

Slimme apparaten worden ook in de keuken steeds belangrijker. In 2018 gaf slechts 4 procent van de consumenten aan dat innovatieve functies een beslissingscriteria waren voor een keuken. In 2019 is dit gestegen naar 7 procent.

Geheel volgens verwachting blijkt uit Tabel 1 dat men in 2019 ook meer interesse heeft in een smart kitchen in vergelijking met 2018.

Conclusie en vooruitzicht

Het gebruik van slimme apparaten in de keuken staat nog in de kinderschoenen in Nederland. Maar het lijkt erop dat de slimme apparaten steeds belangrijker gaan worden in de Nederlandse keuken. Consumenten gaan steeds meer uitgeven aan hun keuken en in vergelijking met eerdere jaren worden slimme apparaten ook interessanter gevonden. Daarnaast wordt er voorspeld dat de omzet van slimme apparatuur komende jaren sterk zal gaan toenemen. Het is belangrijk dat producenten van keukens met de tijd mee gaan. Met Nederland als koploper in het toepassen van slimme apparatuur is het nu en komende jaren het moment om slimme apparaten vaker te introduceren in keukens.

De Keuken Monitor

De keukenmarkt wordt al jaren door USP onderzocht met de USP Keuken Monitor. Op twee momenten in het jaar wordt een bruto panel van circa 100.000 eigenaren en huurders van woningen online bevraagd of zij een complete nieuwe keuken, keukenapparatuur of keukenonderdelen ter vervanging hebben gekocht of van plan zijn om te kopen. Ook wordt gevraagd naar de oriëntatie die voorafging aan het kopen van een keuken of onderdelen.

Hiermee geeft USP een actueel, betrouwbaar en gedetailleerd beeld van de ontwikkelingen in de Nederlandse keukenmarkt, wat enorm belangrijk is omdat de consumentenmarkt continu aan verandering onderhevig is. Voorkeuren voor bepaalde producten, merken en type winkel(kanalen) veranderen en bestedingen worden zorgvuldig afgewogen. Hierbij komt ook nog dat vele aanbieders strijden om de euro’s van de consument. Om de eigen marktpositie goed in te schatten en tijdig te kunnen bijsturen is grip op de marktontwikkelingen en inzicht in het oriëntatie en aankoopgedrag essentieel.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.