Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Dirk Hoogenboom

IS HET EFFECT VAN DE PANDEMIE OP MEDIAORIËNTATIE VAN ARCHITECTEN BLIJVEND?

De pandemie heeft die face-to-face momenten van professionele interactie ook voor architecten ingeperkt. Maar hun werk ging ondertussen door, inclusief de professionele noodzaak om op de hoogte te blijven. Hoe hebben architecten dat voor elkaar gekregen? Met andere woorden: wat voor invloed heeft de pandemie gehad op het oriëntatiegedrag van architecten? Om die vragen te beantwoorden is het thema gedeelte van het Q1 2021 rapport van USP Marketing Consultancy’s European Architectural Barometer gericht op mediaoriëntatie van architecten in acht Europese landen.

Architecten zijn meer bronnen gaan gebruiken om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen

Wanneer we het gebruik van informatiebronnen door Europese architecten in Q1 2021 vergelijken met Q1 2020, net voor de pandemie volledig toesloeg, dan is de invloed van die pandemie duidelijk te zien. Of het nu is om het gemis aan andere face-to-face informatiebronnen te compenseren, of simpelweg omdat ze door afgelaste evenementen en werken vanuit huis meer tijd hadden tijdens de pandemie, architecten zijn afgelopen jaar meer informatiebronnen gaan gebruiken.

Websites van fabrikanten zijn wel nog steeds de bron van informatie die door het grootste aandeel architecten gebruikt wordt, maar de groei van de aandelen architecten die architectuur platformen en websites gebruiken en die professionele nieuwsbladen en magazines gebruiken laat zien dat de mediaoriëntatie van architecten inderdaad is veranderd tijdens de pandemie.

Het gestegen gebruik van email nieuwsbrieven springt er ook uit. Een groei van 20% in het aandeel architecten dat email nieuwsbrieven gebruikt hebben we niet eerder gezien. Dit soort veranderingen laten zien dat het speelveld voor merken en fabrikanten om architecten te bereiken afgelopen jaar inderdaad is veranderd. Het valt echter nog te bezien of veranderingen zoals een groeispurt in nieuwsbrieven permanent zijn.

Hou de onderkant van de lijst in de gaten

Als je focust op de hekkensluiter, dan zie je dat het aandeel Europese architecten dat sociale media gebruikt als bron van informatie om op de hoogte te blijven afgelopen jaar slechts met 7% is toegenomen. Naast de groei van nieuwsbrieven lijkt dat misschien weinig, maar dat aandeel gebruikers van sociale media is al enkele jaren consequent aan het stijgen. Dat betekend dat dit niet zomaar een door de pandemie veroorzaakte opwelling is, maar een stabiele trend.

Dit is een goed voorbeeld van de noodzaak om veranderingen in mediaoriëntatie van architecten over langere perioden te onderzoeken. Niet enkel om te weten of de pandemie van invloed is geweest op veranderingen in die mediaoriëntatie, wat duidelijk het geval is, maar ook om in te schatten welke van die veranderingen permanent zijn. Om architecten effectief te bereiken is kennis van die trends essentieel, en daarom is mediaoriëntatie al meer dan een decennium een terugkerend thema in de European Architectural Barometer.

Voor meer gedetailleerde informatie over trends in de mediaoriëntatie van architecten in acht Europese landen verwijzen we u naar het Q1 rapport USP Marketing Consultancy’s European Architectural Barometer.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages