Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Dirk Hoogenboom

IS BETON EEN DUURZAAM BOUWMATERIAAL?

Duurzaamheid bij de bouw is vaak verbonden met milieuvriendelijkheid, bijvoorbeeld in regelgeving van overheidsinstellingen die de negatieve impact van bouwprocessen en gebouwde gebouwen op het milieu verminderen. Gezien de focus op klimaatverandering komt de vermindering van de CO2-voetafdruk van het bouwproces het meest terug in de regelgeving.

Het is dus geen verrassing dat milieuvriendelijkheid van materialen en producten het kenmerk is dat Europese aannemers gemiddeld het meest aan duurzaamheid toekennen. Hoewel de percentages van land tot land verschillen, was milieuvriendelijkheid in vijf van de acht landen het meest genoemde kenmerk van duurzaamheid. In lijn met deze uitkomsten, op de vraag welke materialen het meest bijdragen aan duurzame bouwconstructies, was het meest genoemde materiaal hout. Dit is niet verbazend, omdat hout een leven lang koolstofdioxide geabsorbeerd heeft voordat het zijn tweede leven als constructiemateriaal begon.

Wat echter verrassend is, is dat het op een na meest genoemde materiaal dat bijdraagt aan duurzaamheid beton is, en het derde meest genoemde materiaal is bakstenen. Beton staat bekend om de impact die de productie van het belangrijkste ingrediënt, cement, heeft op het milieu qua CO2-uitstoot en bakstenen kunnen ook moeilijk zonder cement. Dus waarom wordt aangenomen dat deze materialen bijdragen aan duurzaamheid?

Het antwoord is te vinden in de bewoording van het concept duurzaamheid. Hoewel ongeveer een derde van de Europese aannemers milieuvriendelijkheid als kenmerkend voor duurzaamheid noemt, is de op één na meest genoemde eigenschap de (lange) levensduur van materialen en producten die in de bouw worden gebruikt, zoals door ongeveer een kwart van de aannemers wordt genoemd. Vanuit dat perspectief is beton zinvol, want als het om levensduur gaat, is beton een duidelijke winnaar.

Sterker nog, we worden in het dagelijks leven vaak geconfronteerd met de lange levensduur van beton. De meeste mensen in Europa hoeven niet ver te reizen om een betonnen gebouw te vinden dat ouder is dan ze zijn, dat hen waarschijnlijk zal overleven, en dat gemakkelijk het doel kan overleven waarvoor het gebouw oorspronkelijk was ontworpen en gebouwd. Een extreem voorbeeld is het Pantheon, het oudste gebouw in Rome dat al bijna twee millennia onafgebroken in gebruik is. In dit gebouw, gebouwd als een tempel voor alle goden en later omgebouwd tot een christelijke kerk, is een verscheidenheid aan goden aanbeden onder de enorme koepel die bijna 1900 jaar geleden uit niet-gewapend beton werd gebouwd.

Dus als een lange levensduur een belangrijk kenmerk van duurzaamheid is, in de context van een extreem voorbeeld als het Pantheon, dan is beton inderdaad een materiaal dat bijdraagt aan duurzaamheid. Het hele argument hangt echter af van de definitie van duurzaamheid.

Dit alles toont aan dat duurzaamheid in de bouw een concept is waarvan de definitie niet concreet is vastgelegd. In het bovenstaande hebben we alleen de tegenstelling tussen de twee belangrijkste kenmerken van duurzaamheid en duurzame materialen besproken die door Europese aannemers in het algemeen werden genoemd. Er werden nog veel meer kenmerken genoemd en het belang ervan verschilt sterk van land tot land. Ook zijn er per land verschillen tussen de overheidsvoorschriften die gericht zijn op duurzaam bouwen.

Hoewel aannemers de overheid en architecten zien als de belangrijkste aanjagers van duurzaam bouwen, hebben diezelfde aannemers een grote invloed op de merkkeuze. Dat betekent dat elke fabrikant van bouwmateriaal die zijn producten als duurzaam op de markt brengt, of het nu gaat om beton, hout of een ander materiaal, er baat bij heeft als hij weet hoe aannemers duurzaamheid werkelijk ervaren.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages