Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 15 April 2022 I Maja Markovic

INSTALLATIEPRODUCTEN WORDEN STEEDS MEER ONLINE BESTELD

Digitalisering beïnvloedt de kanalen via welke e-installateurs installatieproducten kopen. Door deze trend zijn er zelfs hele nieuwe spelers op de markt verschenen, winkels of groothandels die enkel online verkopen. In een voorgaand artikel zagen we echter dat Europese installateurs maar 2-3% van hun budget uitgeven bij dergelijke webwinkels, terwijl ze drie kwart van hun budget uitgeven bij de traditionele gespecialiseerde groothandel en ongeveer een tiende direct bij de fabrikant.

Men kan zo concluderen dat er weinig van de digitalisering terug is te zien in het koopgedrag van installateurs, maar dat is niet waar. Digitalisering opent niet enkel de markt voor nieuwe aanbieders van installatieproducten, het verandert ook de manier waarop installateurs kopen bij de meer traditionele verkooppunten. Dat wordt duidelijk in het Q4 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy, waarvoor we 825 installateurs uit zeven landen vroegen naar hun koopgedrag.

Online bestellen is in sommige landen nu al de norm

De digitaliseringstrend laat zich duidelijk zien in de manier waarop installateurs bestellen. Als we kijken naar de traditionele gespecialiseerde groothandels, het koopkanaal waar Europese installateurs het leeuwendeel van hun budget uitgeven, dan wordt een kwart van die aankopen nu al online besteld via de webshop of app van de groothandel. De andere drie kwart van de aankopen worden op traditionele wijze besteld, in de winkel of op afstand via telefoon, email of de vertegenwoordiger van de groothandel.

Dat een kwart van de aankopen bij installatie-gespecialiseerde groothandels al online wordt gedaan laat duidelijk zien hoe belangrijk webshops en apps zijn voor dit verkoopkanaal. Dit zijn echter wel Europese gemiddelden en er zijn aanzienlijke verschillen te zien tussen afzonderlijke landen. In Spanje en het Verenigd Koninkrijk bestellen installateurs veel liever op traditionele manier, aangezien er maar door respectievelijk zeven en acht procent van de installateurs online wordt besteld bij groothandels.

Aan de nadere kant van het spectrum wordt online bestellen het meest omarmd door installateurs in Nederland, waar maar liefst drie kwart van aankopen bij gespecialiseerde groothandels online wordt besteld. Zij worden gevolgd door België, waar de helft van aankopen van installateurs wordt besteld via de webshop of app van die groothandels. In deze twee landen is online bestellen duidelijk al de norm.

Fabrikanten moeten de macht van de webshop niet onderschatten

Weten hoe installateurs bestellen is essentieel voor fabrikanten en merken wiens installatieproducten gekocht worden via dit kanaal. Het succes van hun verkoop- en marketingstrategieën is van dat inzicht afhankelijk. Verkoop via webshops is te faciliteren door bijvoorbeeld de juiste productdetails, -omschrijvingen en beeldmateriaal aan te leveren, wat een positief effect zal hebben op verkoopcijfers in gebieden waar online bestellen de norm is.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat fabrikanten bet belang en de potentie inzien van een webshop waarmee installateurs direct van die fabrikanten kunnen inkopen. Zoals vermeld wordt ongeveer een tiende van het budget van Europese installateurs direct bij fabrikanten besteed. Bijna een derde van die aankopen wordt nu al online besteld via de webshops of apps van fabrikanten, en dat aandeel wordt verwacht verder te groeien.

Evenals met de andere verkoopkanalen het geval was, zijn er ook flinke verschillen tussen landen te zien wat betreft de manier waarop installateurs direct bij fabrikanten kopen. Voor die details en een overzicht van koopgedrag van installateurs uit zeven belangrijke Europese markten, verwijzen we naar het Q4 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages