Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 August 2023 I Ralitsa Ruseva

Installateurs zien de vraag naar bepaalde duurzame producten omhoog schieten

Duurzaamheid is een hot topic dat steeds heter wordt, wat een enorm effect heeft op de installatiebranche. Klimaatverandering en hoge energieprijzen als gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne hebben de vraag naar duurzamere systemen en oplossingen versneld. Deze nieuwe systemen moeten echter wel worden geïnstalleerd, wat op de schouders van w-installateurs valt. 

Bij de helft van de Europese installatieprojecten wordt rekening gehouden met duurzaamheid 

Zoals blijkt uit de laatste resultaten van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy, zijn installateurs inderdaad steeds meer bezig met projecten waarin duurzaamheid een rol speelt. Het aandeel installatieprojecten waarbij rekening wordt gehouden met duurzaamheid is gegroeid tot de helft van alle installatieprojecten in de zes Europese landen die we hebben gemeten samen. 

Alleen Poolse installateurs melden een afname van het aandeel projecten waarbij rekening wordt gehouden met duurzaamheid. In de andere vijf landen is dat toegenomen. De grootste groei van duurzame installatieprojecten was te zien bij installateurs in België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. 

De vraag van de klant drijft duurzaamheidsprojecten aan 

Die stijging wordt vooral gedreven door klanten die vaker om duurzamere opties vragen. Zoals de grafiek laat zien, melden installateurs dat 79% van hun zakelijke klanten en maar liefst 84% van hun eindconsumentklanten interesse tonen in duurzame opties. Wederom zijn er grote verschillen per land. In het VK vraagt slechts 63% van de eindconsumenten aan installateurs naar duurzame opties, terwijl dat aandeel in Nederland 91% is. 

Dat veel klanten om duurzame opties vragen, betekent echter niet dat die duurzame opties ook worden geïnstalleerd. Zoals blijkt vraagt 36% van de zakelijke klanten en 41% van de eindconsumenten wel naar duurzame opties, maar zijn ze vervolgens niet bereid de vaak hogere prijs te betalen. Hoe dan ook, 43% van de klanten is bereid die prijs wel te betalen en die vraag stimuleert duurzaamheid. 

De grote vraag naar warmtepompen en zonnepanelen toont de impact van de gasprijzen 

De vraag van de klant is dus de belangrijkste drijfveer voor het installeren van duurzame systemen. Maar wat zijn de duurzame opties waar deze klanten naar vragen? Naar warmtepompen wordt volgens de installateurs het meest gevraagd. Op enige afstand volgen zonnepanelen als het op een na meest gevraagde duurzame product. Beide producten tonen de impact van de oorlog die Rusland begon in Oekraïne. 

De gasprizen die in 2021 al stegen, schoten de lucht in nadat Rusland in februari 2022 Oekraïne binnenviel. Hierdoor werden veel landen wakker geschud om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen of liever helemaal weg te nemen, terwijl hoge gasrekeningen consumenten en bedrijven ertoe brachten de afhankelijkheid van gas te verminderen of te elimineren. Dat blijkt uit de enorme toename van de belangstelling voor elektrische warmtepompen, het belangrijkste alternatief voor gasverwarming. 

Hoge investeringskosten zijn een van de barrières 

Hoge gasprijzen hebben er misschien voor gezorgd dat meer klanten van installateurs vaker naar duurzame opties vroegen, de prijzen van die opties zijn de belangrijkste barrière om ze te laten installeren. Zoals vermeld en weergegeven in de grafiek, is ongeveer de helft van de klanten die hun installateurs vragen naar duurzame opties ook bereid daarvoor te betalen. 

Toen we de installateurs vroegen naar de belangrijkste barrières, zijn de hoge investeringskosten en productprijzen van die duurzame opties de meest genoemde barrière. Om te weten te komen welke andere barrières er spelen voor de installatie van duurzame opties, en welke andere duurzame producten in toenemende mate gevraagd worden door klanten van installateurs in zes grote Europese markten, verwijzen we naar de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy. 

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages