Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Maja Markovic

INSTALLATEURS WILLEN DAT FABRIKANTEN HEN HELPEN SNELLER TE WERKEN

European Electrical Installation Monitor Q3 2020 – Resultaten voor Duitsland – USP Marketing Consultancy

Grote verscheidenheid aan diensten voor installateurs

Kijkend naar de diensten die worden aangeboden aan installateurs kunnen we ze samenvoegen tot vier categorieën; commerciële ondersteuning, engineering, product & installaties, en reparatie en onderhoud. In de bovenstaande grafiek ziet u de resultaten voor Duitsland. De twee diensten die het meest interessant zijn voor de Duitse installateur zijn tools voor het controleren van de beschikbaarheid van producten en een ‘expres service’ voor reserve onderdelen. Beide diensten houden verband met efficiënter en snel werken. Ook, in de andere landen uit het onderzoek (België, Frankrijk, Polen, Nederland, Spanje, en het Verenigd Koninkrijk), zien we dat deze diensten de meeste interesse hebben van de installatiebedrijven. Een andere dienst die opviel in de meeste landen was real-time installatie ondersteuning. Oftewel, een leverancier moet beschikbaar zijn wanneer problemen op het werk zich voordoen.

Leaseoptie is geen vereiste voor de installateurs

Niet alle diensten die worden aangeboden zijn van belang voor de installateurs. De behoefte aan het leasen van gereedschap of andere producten in plaats van deze te kopen is niet zo groot. Echter zijn er wel verschillen in behoefte per land en per grootteklasse van het bedrijf. De grotere bedrijven blijken namelijk wat meer geïnteresseerd te zijn in lease mogelijkheden dan de kleinere. Daarnaast is de belangstelling van de installateurs voor BIM-ondersteunende diensten in de meeste landen beperkt. Dit kan worden verklaard door het feit dat een groot deel van de installateurs geen BIM gebruikt. In landen waar BIM wel vaker wordt toegepast, zoals in Nederland, is de belangstelling voor BIM-ondersteunende diensten groter dan in de andere landen. Ook de grotere bedrijven werken vaker met BIM dan kleinere en zijn derhalve meer geïnteresseerd in de ondersteunende BIM diensten.

Voor meer gedetailleerde informatie op land niveau en per bedrijfsgrootte verwijzen wij u door naar de European Electrical Installation Monitor Q3 2020.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages