Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Ralitsa Ruseva

Installateurs tonen steeds meer interesse in AR and VR service support van fabrikanten

Tegelijkertijd verliest de markt een hoop ervaring doordat oudere installateurs met welverdiend pensioen gaan, en is de aanwas nieuwe installateurs niet groot genoeg om dat gat op te vullen, wat leidt tot kwalitatieve en kwantitatieve arbeidstekorten. Daardoor ontstaat een duidelijk dilemma: een grote en groeiende vraag, en een beperkt aanbod van installateurs, met als gevolg een groeiende druk op installateurs en stijgende arbeidskosten.

In een eerder artikel over de resultaten van het Q2 2021 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy, zagen we al dat diensten van fabrikanten en groothandels die installateurs helpen met hun drukke schema en complexe installaties, diensten die tijd en gedoe besparen, erg in trek zijn. Nu blijkt dat er ook een groeiende interesse is in diensten die wellicht een toekomstige oplossing kunnen bieden voor bovenstaand dilemma: service support door middel van Augmented Reality (AR) of Virtual Reality (VR) applicaties.

Interesse in AR en VR service support is gegroeid, maar niet in alle landen

Bovenstaande grafiek laat zien dat interesse in AR en VR ondersteuning door fabrikanten significant is gegroeid onder w-installateurs in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen en België. In Duitsland en Nederland is er in de afgelopen twee jaar echter een daling in de interesse in AR en VR support te zien. Die daling is interessant aangezien uit onze laatste meting van de impact van arbeidstekorten, eind 2019, juist bleek dat in Polen, Duitsland en Nederland installatiebedrijven het meest te kampen hadden met arbeidstekorten.

Disruptieve technologie om arbeidstekorten op te lossen

Om nieuwe of minder ervaren installateurs op te leiden tot een niveau waarop ze zelf installaties kunnen uitvoeren is niet alleen tijd nodig maar ook een ervaren installateur die over hun schouder mee kijkt, en beiden zijn nu juist schaars. AR en VR applicaties kunnen op verschillende manieren een oplossing bieden. In een meer geavanceerde en geïntegreerde vorm bieden AR applicaties zelfs de mogelijkheid om één ervaren installateur vanaf een andere locatie mee te laten kijken over de schouders van meerdere leerlingen, en op afstand uitleg en oplossingen te geven terwijl elke leerling op locatie zelf een installatie uitvoert.

In een simpeler vorm kunnen fabrikanten installateurs al helpen door AR installatiesupport voor hun producten aan te bieden. Daarmee hebben installateurs directe toegang tot virtuele installatieschema’s en tekeningen die over de fysieke installatie geprojecteerd worden, bijvoorbeeld via een app op een smartphone of tablet, waardoor minder ervaren installateurs ook zelf complexere installaties kunnen uitvoeren.

Smart services van fabrikanten

Het bovenstaande laat zien dat nieuwe technologieën inderdaad een oplossing kunnen bieden voor arbeidstekorten. Het laat echter ook zien dat de voordelen van nieuwe technologieën zoals AR en VR support niet overal worden gezien of erkend door installateurs, zelfs niet in landen waar arbeidstekorten nijpend zijn. Het zelfde geldt voor andere tijdbesparende technologieën, zoals smart producten waarmee installateurs systemen op afstand kunnen monitoren.

Fabrikanten kunnen hier een belangrijke rol innemen, of eigenlijk verschillende rollen. Ze kunnen technologieën zoals AR support of smart producten ontwikkelen die installateurs die daarin geïnteresseerd zijn kunnen helpen efficiënter te werken. Tegelijkertijd kunnen ze een misschien nog wel belangrijker rol spelen door de markt te onderwijzen over deze technologische oplossingen en de voordelen te communiceren naar de meer traditionele loodgieters en w-installateurs.

De vraag van installateurs naar zulke oplossingen verschilt sterk per land. Voor een gedetailleerd overzicht van de vraag van installateurs naar diensten van fabrikanten in zes Europese landen verwijzen we naar het Q2 2021 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages