Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 15 June 2023 I Ralitsa Ruseva

Installateurs positief over werken op afstand

De druk stijgt voor HVAC-installateurs en loodgieters. Hoge energieprijzen en een algemene focus op duurzaamheid zorgen voor een grote vraag naar installatiewerk. Ondertussen is er een tekort aan arbeidskrachten, omdat veel landen kampen met arbeidstekorten die ook de installatiemarkt treffen. Het resultaat is een zoektocht naar manieren om tijd te besparen door efficiënter te werken.

 

Een manier om dit te doen is door op afstand te werken. Een neveneffect van de toenemende vraag naar slimme installatieproducten is dat er steeds meer systemen op het internet zijn aangesloten. Hierdoor kunnen installateurs op afstand toegang krijgen tot deze systemen en diagnoses stellen in geval van een systeemfout of zelfs onderhoud op afstand uitvoeren.

 

Op afstand werken kan installateurs dus enorm veel reistijd besparen. Maar in hoeverre gebruiken installateurs deze mogelijkheid ook daadwerkelijk? Wanneer we onze European Mechanical Installation Monitor richten op slimme installatieproducten, vragen we w-installateurs in zes Europese landen ook of ze op afstand werken en wat ze daarvan vinden.

Slechts een minderheid van de installateurs werkt op afstand

 

Als we alle landen samen bekijken, werken ongeveer vier op de tien installateurs op afstand. Dat betekent dat ze op afstand toegang krijgen tot systemen die met internet zijn verbonden om de prestaties te bewaken, diagnoses uit te voeren, problemen op te lossen en ander onderhoud uit te voeren. Wel zijn er grote verschillen tussen de landen.

 

Het percentage installateurs dat op afstand met slimme installatieproducten werkt, is het hoogste in het Verenigd Koninkrijk. Bijna de helft van de installateurs zegt dat te doen. Dat is geen verrassing, aangezien het VK ook het grootste aandeel installateurs heeft dat betrokken is bij slimme productinstallatie. Aan de andere kant van het spectrum van werken op afstand vinden we Polen en Frankrijk, waar minder dan een derde van de installateurs aangeeft op afstand te werken.

Installateurs die op afstand werken zijn er behoorlijk positief over

 

Interessant is dat van de installateurs die ervaring hebben met werken op afstand, de installateurs in Polen er het meest positief over zijn. Negen op de tien zijn positief over werken op afstand, de rest is neutraal. Het moet echter gezegd worden dat in alle landen de overgrote meerderheid van de installateurs die op afstand werken er positief over zijn.

 

Als reden voor deze positiviteit noemen veel installateurs het efficiëntie- en tijdbesparende aspect van werken op afstand. Naast besparing op reistijd noemen installateurs ook het gemak van het op afstand monitoren of troubleshooten van systemen, zowel voor de installateurs als voor de opdrachtgevers. Bovendien wordt het feit dat installateurs door toegang op afstand sneller kunnen reageren op problemen en deze sneller kunnen oplossen, genoemd als voordeel van werken op afstand.

De negatieve ervaringen laten kansen voor fabrikanten zien

 

De genoemde voordelen, zoals efficiëntie, tijdwinst, gemak en snelle service, zijn uitstekende maar vrij voor de hand liggende verkoopargumenten voor slimme installatieproducten. Daarmee kunnen fabrikanten hun slimme producten promoten bij zowel eindgebruikers als installateurs. Maar om echt een verschil te maken, kan het de moeite waard zijn om naar de negatieve ervaringen te kijken, hoe weinig die ook mogen zijn.

 

Sommige redenen voor negatieve ervaringen met werken op afstand hadden te maken met onbetrouwbaarheid van sensoren in een systeem, en andere met de complexiteit van de betrokken systemen. Een andere grote ergernis zijn problemen met de internetverbinding. Hoewel fabrikanten weinig kunnen doen aan slechte internetverbindingen op locaties, kunnen ze zich onderscheiden door de zorgen van installateurs weg te nemen en zowel het installeren van als het werken op afstand met slimme producten makkelijker te maken.

 

Voor een meer gedetailleerd overzicht van de ervaring en houding van installateurs ten opzichte van slimme installatieproducten, evenals hun economische ontwikkeling in zes grote Europese markten, verwijzen we u naar de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages