Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

HOE POPULAIR ZIJN BEURZEN ONDER EUROPESE E-INSTALLATEURS?

Wanneer we kijken naar de populariteit van verschillende vormen van persoonlijke media, dan blijkt dat advies van de groothandel het meest belangrijk wordt gevonden door installateurs uit bijna alle landen. Daarnaast zijn bezoeken van een vertegenwoordiger van de elektrische installatie fabrikanten ook belangrijk voor de installateurs. Een klassieke vorm van persoonlijke mediakanalen, de beurs, lijkt echter onder druk te staan.

Minder tijd

De druk op beurzen is geen nieuwe trend. Rond de crisisjaren hadden de beurzen al moeite om genoeg fabrikanten en installateurs bij elkaar te brengen. Sommige fabrikanten vonden de kosten te hoog tegenover de voordelen, vooral in vergelijking met andere en nieuwere manieren om nieuwigheden te communiceren aan de e-installateurs. Na de crisis, toen de economie sterker werd, steeg het aantal vacatures enorm sterk, er was immers veel vraag naar werknemers. Hierdoor konden fabrikanten het zich simpelweg niet konden veroorloven het ontbrekende personeel een aantal dagen te missen om beurzen te bezoeken.

Trends per land

Ons onderzoek richt zich op installateurs uit zeven Europese landen en toont aan dat de populariteit van het bezoeken van beurzen per land sterk verschilt. In Nederland zijn beurzen nog steeds erg populair, want 88% van de installateurs zeggen regelmatig een beurs te bezoeken. Gemiddeld bezoeken de installateurs in Nederland 1,7 beurzen per jaar. Ondertussen staat Frankrijk onderaan, met slechts 20% van de installateurs die beurzen bezoeken. De Franse installateurs die wel naar beurzen gaan bezoeken gemiddeld 1,7 van deze evenementen per jaar. Beurzen lijken ook minder populair in het Verenigd Koninkrijk, waar slechts 42% van de installateurs beurzen bezoekt. In de rest van de landen ligt het gemiddelde rond de 70%, wat niet zo slecht lijkt.

 

Gebruik van persoonlijke media: Europese e-installateurs bezoeken beurzen

Wat echter belangrijker is voor de toekomst van de beurs, is niet zozeer de status quo van populariteit, maar de trends van die populariteit in verschillende landen. Deze trends worden duidelijk wanneer de resultaten van een Europese monitor voor elektrische installatie in 2019 vergeleken worden met resultaten uit 2017. Het lijkt erop dat de populariteit van beurzen onder installateurs in Nederland en het Verenigd Koninkrijk een beetje is gestegen, in België is de populariteit sinds 2017 hetzelfde gebleven. In de rest van de landen is een evidente daling te zien in de hoeveelheid e-installateurs die beurzen bezochten. Als we kijken naar deze trends, dan lijkt Frankrijk de meest extreme. In 2017 gaf ongeveer de helft van de Franse installateurs aan beurzen te bezoeken, terwijl in 2019, zoals eerder vermeld, nog maar 20% zich daarvoor meldt.

Impact populariteit beurzen op marketingstrategie

Over het geheel genomen laten deze cijfers een negatieve trend zien. Als deze algemene trend zich echter voortzet, zal de impact niet alleen worden gevoeld door de beurzen zelf. Ook  fabrikanten en leveranciers die beurzen gebruiken als belangrijkste evenementen om nieuwe producten te lanceren, zullen de impact voelen. Als dat zo is, zullen hun toekomstige marketingstrategieën zodoende moeten worden aangepast. Des te meer reden voor fabrikanten om waakzaam te blijven en zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de trends in hun respectievelijke markten. Voor meer gedetailleerde en land specifieke informatie over het gebruik van persoonlijke media in het bijzonder, maar ook mediagerichtheid en -consumptie van elektrische installateurs in zeven Europese landen in het algemeen, verwijzen wij u naar de Q1 2019 European Electrical Installation Monitor.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.