Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

HOE POPULAIR ZIJN BEURZEN ONDER EUROPESE E-INSTALLATEURS?

Wanneer we kijken naar de populariteit van verschillende vormen van persoonlijke media, dan blijkt dat advies van de groothandel het meest belangrijk wordt gevonden door installateurs uit bijna alle landen. Daarnaast zijn bezoeken van een vertegenwoordiger van de elektrische installatie fabrikanten ook belangrijk voor de installateurs. Een klassieke vorm van persoonlijke mediakanalen, de beurs, lijkt echter onder druk te staan.

Minder tijd

De druk op beurzen is geen nieuwe trend. Rond de crisisjaren hadden de beurzen al moeite om genoeg fabrikanten en installateurs bij elkaar te brengen. Sommige fabrikanten vonden de kosten te hoog tegenover de voordelen, vooral in vergelijking met andere en nieuwere manieren om nieuwigheden te communiceren aan de e-installateurs. Na de crisis, toen de economie sterker werd, steeg het aantal vacatures enorm sterk, er was immers veel vraag naar werknemers. Hierdoor konden fabrikanten het zich simpelweg niet konden veroorloven het ontbrekende personeel een aantal dagen te missen om beurzen te bezoeken.

Trends per land

Ons onderzoek richt zich op installateurs uit zeven Europese landen en toont aan dat de populariteit van het bezoeken van beurzen per land sterk verschilt. In Nederland zijn beurzen nog steeds erg populair, want 88% van de installateurs zeggen regelmatig een beurs te bezoeken. Gemiddeld bezoeken de installateurs in Nederland 1,7 beurzen per jaar. Ondertussen staat Frankrijk onderaan, met slechts 20% van de installateurs die beurzen bezoeken. De Franse installateurs die wel naar beurzen gaan bezoeken gemiddeld 1,7 van deze evenementen per jaar. Beurzen lijken ook minder populair in het Verenigd Koninkrijk, waar slechts 42% van de installateurs beurzen bezoekt. In de rest van de landen ligt het gemiddelde rond de 70%, wat niet zo slecht lijkt.

 

Gebruik van persoonlijke media: Europese e-installateurs bezoeken beurzen

Wat echter belangrijker is voor de toekomst van de beurs, is niet zozeer de status quo van populariteit, maar de trends van die populariteit in verschillende landen. Deze trends worden duidelijk wanneer de resultaten van een Europese monitor voor elektrische installatie in 2019 vergeleken worden met resultaten uit 2017. Het lijkt erop dat de populariteit van beurzen onder installateurs in Nederland en het Verenigd Koninkrijk een beetje is gestegen, in België is de populariteit sinds 2017 hetzelfde gebleven. In de rest van de landen is een evidente daling te zien in de hoeveelheid e-installateurs die beurzen bezochten. Als we kijken naar deze trends, dan lijkt Frankrijk de meest extreme. In 2017 gaf ongeveer de helft van de Franse installateurs aan beurzen te bezoeken, terwijl in 2019, zoals eerder vermeld, nog maar 20% zich daarvoor meldt.

Impact populariteit beurzen op marketingstrategie

Over het geheel genomen laten deze cijfers een negatieve trend zien. Als deze algemene trend zich echter voortzet, zal de impact niet alleen worden gevoeld door de beurzen zelf. Ook  fabrikanten en leveranciers die beurzen gebruiken als belangrijkste evenementen om nieuwe producten te lanceren, zullen de impact voelen. Als dat zo is, zullen hun toekomstige marketingstrategieën zodoende moeten worden aangepast. Des te meer reden voor fabrikanten om waakzaam te blijven en zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de trends in hun respectievelijke markten. Voor meer gedetailleerde en land specifieke informatie over het gebruik van persoonlijke media in het bijzonder, maar ook mediagerichtheid en -consumptie van elektrische installateurs in zeven Europese landen in het algemeen, verwijzen wij u naar de Q1 2019 European Electrical Installation Monitor.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages