Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Maja Markovic

HOE EFFECTIEF ZIJN RECLAMEBOODSCHAPPEN GERICHT OP INSTALLATEURS?

De vraag is of elektrische installateurs, een belangrijke doelgroep van deze reclames, werkelijk tot actie overgaan? In hoeverre zetten zij de volgende stap om meer te weten te komen, waarmee ze ook de eerste stap zetten op de potentiële weg naar een aankoop?

Om hier een antwoord op te kunnen geven hebben we installateurs uit zeven Europese landen tijdens de interviews voor het Q1 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy gevraagd naar hun media oriëntatiegedrag en de rol die reclame daarin speelt.

De impact van reclames verschilt enorm per land

We vroegen installateurs of ze überhaupt tijd investeren om meer te weten te komen over recente trends en ontwikkelingen, en of het zien of horen van reclameboodschappen hen beweegt om meer informatie over een nieuw product te zoeken. In beide gevallen blijken de verschillen per land aanzienlijk te zijn.

How effective are advertisements aimed at installers?
European Electrical Installation Monitor Q1 2021

In Duitsland geeft slechts 41% aan te investeren om op de hoogte te zijn van trends en ontwikkelingen. Bovendien geeft slechts 27% aan daar toe aangezet te worden door reclames, wat het voor fabrikanten in Duitsland dus minder aantrekkelijk maakt om enkel te bouwen op advertenties en reclameboodschappen.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we Nederland, waar twee derde van de installateurs tijd steekt in leren over trends en ontwikkelingen, en maar liefst 72% zegt dat reclameboodschappen hen beweegt meer te weten te komen over producten. Dat maakt Nederland een lucratief land om in te zetten op marketing via advertenties en reclameboodschappen.

Het land maakt niet alle verschil

Voor je beslist om te investeren in advertenties en reclameboodschappen in Nederland of die juist te stoppen in Duitsland, is het goed om te beseffen dat het gedrag van installateurs niet homogeen is en dat er grote verschillen bestaan tussen types installateurs binnen een land. De effectiviteit van dat soort marketing hangt dus niet enkel af van nationaliteit maar ook van andere eigenschappen van je doelgroep.

Eén van die eigenschappen is bijvoorbeeld leeftijd. Het is redelijk om aan te nemen dat oudere installateurs vaker hogere posities in installatiebedrijven hebben en dus meer invloed hebben binnen die bedrijven. Dat zou betekenen dat oudere installateurs meer invloed hebben op aankoopbeslissingen, wat hen een aantrekkelijke doelgroep maakt voor advertenties en reclameboodschappen die specifiek op hen gericht zijn, toch?

Nou, nee. Of in ieder geval hangt het af van het mediakanaal. De oudste leeftijdsgroep van Europese installateurs, 60 jaar of ouder, heeft het hoogste aandeel installateurs die zeggen tijd te investeren in leren over trends en ontwikkelingen (62%). In die zelfde leeftijdsgroep is de kans dat een installateur zich daar toe laat aanzetten door een reclameboodschap het kleinst; slechts 45% van de zestigplussers laat zich daar door bewegen.

Ken de voorkeur van je doelgroep

Fabrikanten van elektrische installatieproducten wijden elk jaar aanzienlijke budgetten aan adverteren, maar hoe weet je of dat een optimale investering is? Het voorgaande laat zien dat de effectiviteit van reclameboodschappen af hangt van jouw kennis over eigenschappen van je doelgroep en van hun voorkeuren voor bepaalde reclame en mediaoriëntatie.

 

Om meer te weten te komen over het mediaoriëntatie gedrag van elektrische installateurs in zeven Europese landen verwijzen we je naar het  Q1 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages