Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Jeroen de Gruijl

HOE BIM DE ROLLEN IN HET BOUWPROCES VERANDERT

Hoewel architecten verwachten een centrale rol in het bouwproces te houden en zichzelf nog steeds als de belangrijkste beïnvloeders van alle stappen in het proces zien, tonen resultaten uit de Europese Architectuurbarometer Q1 2019 dat zij ook een groeiende invloed van andere betrokken partijen zien. Vanwege trends zoals de toenemende complexiteit van gebouwen en de toenemende complexiteit van het bouwproces, bijvoorbeeld vanwege de focus op duurzaam bouwen, is meer specialisme nodig in bepaalde stappen tussen concept en oplevering. Omdat architecten niet op elk gebied specialist kunnen zijn, wordt meer werk uitbesteed aan consultancybedrijven, zoals ingenieursbureaus om bepaalde technische specificaties te berekenen, of consultants die gespecialiseerd zijn in wet- en regelgeving. Als gevolg hiervan krijgen deze gespecialiseerde partijen invloed in specifieke delen van het bouwproces.

Digitalisering in het bouwproces

Er is echter een andere trend te zien die naar verwachting de komende jaren een grote impact zal hebben op de verdeling van rollen, verantwoordelijkheden en invloed van partijen die betrokken zijn bij het totale bouwproces. Die trend is digitalisering in het bouwproces, of meer specifiek het gebruik van BIM.

We volgen het BIM-gebruik sinds 2013 en BIM was het centrale thema van de European Architectural Barometer van Q4 2017. Architecten merkten op dat BIM hen in staat stelt nauwer samen te werken met belanghebbenden in hun projecten en hen de mogelijkheid biedt gemakkelijk informatie uit te wisselen. Dit alles leidt tot een soepeler en sneller proces, minder fouten in het ontwerp en zorgt ervoor dat de architecten de controle hebben over hun projecten. We hebben ook gezien dat de ontwikkeling van het BIM-gebruik en het aandeel van projecten waarin BIM een rol speelt, per land kan verschillen.

Toonaangevende rol architect

Uit ons huidige onderzoek blijkt dat de partijen die betrokken zijn bij het gebruik van BIM per land verschillen. Zoals uit het beeld blijkt, varieert het aandeel van BIM-gerelateerde projecten waarbij een hoofdaannemer actief betrokken is bij het gebruik van het BIM-model bijvoorbeeld tussen slechts 11% in Duitsland en maar liefst 43% en 45% in respectievelijk België en Nederland. In de meeste BIM-gerelateerde projecten in alle Europese landen is de architect nog steeds de belangrijkste partij bij het actualiseren en controleren van de nauwkeurigheid van de gebruikte BIM-modellen. Wanneer we echter inzoomen op Nederland en België, blijkt er een verschuiving in de rollen plaats te vinden.

Effect van BIM

Naast de mogelijkheid voor architecten om gemakkelijker informatie uit te wisselen met belanghebbenden en om het overzicht en de controle over projecten te behouden, stelt BIM ook andere betrokken partijen in staat om informatie op te vragen en toe te voegen. Deze mogelijkheid tot gegevensuitwisseling is het essentiële voordeel van BIM. Maar dat betekent ook dat BIM andere partijen dan de architect in staat stelt om invloed uit te oefenen op het totale project. Een hoofdaannemer die actief betrokken is bij het gebruik van het BIM-model kan bijvoorbeeld invloed uitoefenen op de eerdere fasen, zoals de ontwerpfase, van het project.

Veranderende rollen

Dit wordt duidelijk als we kijken naar BIM-gerelateerde projecten in Nederland en België waarbij een hoofdaannemer betrokken is bij het gebruik van het BIM-model. In ongeveer de helft van deze projecten is de architect nog steeds de belangrijkste partij als het gaat om actualisering en verantwoordelijkheid voor de juistheid van het gebruikte BIM-model. In één op de vijf projecten in Nederland en één op de zes in België wordt die leidende rol echter door een hoofdaannemer op zich genomen. In één op de vijf projecten in beide landen worden deze verantwoordelijkheden bovendien gedeeld door alle betrokken partijen.

Conclusie

Deze resultaten, waarvan meer gedetailleerde cijfers te vinden zijn in de Europese Architectuurbarometer Q1 2019, tonen aan dat de trend van digitalisering in het bouwproces inderdaad gevolgen heeft voor de rollen en verantwoordelijkheden van architecten en andere betrokken partijen. BIM stelt andere partijen, zoals een hoofdaannemer, in staat om hun invloed op het totale bouwproces te vergroten, en aangezien het gebruik van BIM blijft groeien, verwachten we dat dit effect in de toekomst steeds groter zal worden.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages