Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 05 May 2022 I Reinier Zuydgeest

Het uitbesteden van klussen kan het speelveld van merken veranderen

Het aandeel klussen in huis dat uitbesteed werd is jarenlang gestegen, terwijl het aandeel klussen dat huiseigenaren zelf oppakte daalde. Zoals we in een eerder artikel zagen, is die trend van doe-het-zelven versus uitbesteding na 2018 omgedraaid. Sindsdien is doe-het-zelven weer aan het stijgen, wat ertoe leidde dat in 2021 iets meer dan 60% van de klussen in huis door consumenten zelf werden uitgevoerd.

Toch betekent dit dat ongeveer vier op de tien klussen in huis nog steeds wordt uitbesteed aan andere partijen. Zij kunnen invloed hebben op productkeuze en aankoop, wat het essentieel maakt voor fabrikanten en merken van klusproducten om te weten wie deze andere partijen zijn. Voor het Q4 2021 rapport van de European Home Improvement Monitor van USP Marketing Consultancy, hebben we 6.800 consumenten uit 11 landen gevraagd aan wie zij hun klussen uitbesteden.

De meeste uitbestede klussen worden door gespecialiseerde bedrijven uitgevoerd

Zoals de grafiek laat zien, geeft ongeveer een kwart van de Europese consumenten aan dat ze een klus hebben uitbesteed aan een kennis. Daar staat tegenover dat 36% klussen uitbesteedde aan gespecialiseerde bedrijven, en 22% aan professionele klusbedrijven. 18% besteedde klussen uit aan semi-professionals en 10% aan buitenlandse bedrijven.

Het is dus duidelijk dat het merendeel van de uitbestede klussen werd uitgevoerd door professionals. Deze professionals kunnen invloed hebben op het hele proces, inclusief de keuze voor product, merk en aankooppunt. Uit de onlangs uitgebrachte European Handyman monitor blijkt bijvoorbeeld dat professionele klusbedrijven voornamelijk voor particuliere klanten werken, en die klusbedrijven geven aan in meer dan de helft van hun projecten zelf de materialen aan te kopen.

Professionals gebruiken andere aankoopkanalen

Als professionals aan wie klussen uitbesteed zijn zelf de materialen aanschaffen, ligt het voor de hand dat ze hun vertrouwde en favoriete aankoopkanalen gebruiken. Afhankelijk van de specialisatie en het type klus zullen die kanalen variëren van algemene bouwmaterialen groothandels tot gespecialiseerde groothandels of zelfs aankoop direct bij de fabrikant.

Dit betekent dat merken van klusproducten die zich vooral richten op verkoop via consumentenkanalen achter het net vissen wanneer klussen worden uitbesteed aan professionals. En zelfs als het aandeel uitbestede klussen blijft dalen zoals nu, dan wordt er nog steeds een enorm aantal klussen uitbesteed.

Dit zijn wel Europese gemiddelden en aandelen uitbestede klussen kunnen flink verschillen wanneer we kijken naar de afzonderlijke landen die we hebben onderzocht. Eveneens verschillen de soorten klussen en de partijen waaraan ze worden uitbesteed van land tot land. Voor een volledig overzicht van klusgedrag van consumenten, inclusief de soorten professionals waaraan klussen worden uitbesteed in 11 landen, verwijzen we naar het Q4 2021 rapport van de European Home Improvement Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages