Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 17 January 2023 I Dirk Hoogenboom

Het percentage installateurs dat op afstand werkt verschilt enorm per land

Arbeidstekorten zijn een steeds groter probleem in de bouw- en installatiewereld. Dat geldt ook voor e-installateurs, waar veel vraag naar is en in de meeste Europese markten een steeds groter tekort aan is. Een oplossing is om de efficiëntie van installateurs te vergroten zodat ze meer installatieklussen in minder tijd kunnen klaren, bijvoorbeeld door plug-and–playsystemen te ontwikkelen die snel en makkelijk te installeren zijn.

Dat kan tijd schelen voor de installatie, maar doet niets aan de tijd die besteed wordt aan onderhoud en het oplossen van storingen in systemen die al geïnstalleerd zijn. Gelukkig is een steeds groter aantal producten en systemen verbonden met het internet. Dat geeft niet alleen eigenaren toegang en controle op afstand, maar geeft ook installateurs de mogelijkheid om systeemprestaties te volgen, te diagnosticeren en storingsanalyses te maken van een afstand.

Deze mogelijkheid kan installateurs een enorme hoeveelheid reistijd besparen, omdat ze sommige problemen en storingen ook op afstand kunnen oplossen. Zo niet, dan geeft het installateurs de mogelijkheid tot goed voorbereid, efficiënter en sneller bezoek ter plaatse. Fabrikanten ontwikkelen steeds meer verbonden installatieproducten die installateurs ook de mogelijkheid geven op afstand te werken en tijd te besparen, maar hoeveel installateurs maken eigenlijk gebruik van dergelijke mogelijkheden?

Installateurs werken het meest op afstand in Nederland en het minst in Duitsland

 

Voor het Q2 2022 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy, met het thema smart buildings, hebben we e-installateurs uit zeven belangrijke Europese markten gevraagd naar hun ervaring met werken op afstand met slimme installatieproducten. Wat blijkt is dat er grote verschillen tussen landen. Het hoogste percentage installateurs dat op afstand werkt vinden we in Nederland (73% van de installateurs), wat op zich niet verrassend is. Zoals we in het voorgaande artikel zagen heeft Nederland ook het hoogste percentage installateurs dat slimme installatieproducten installeert.

Het land met het laagste percentage installateurs dat op afstand werkt is Duitsland, waar slechts 23% van de installateurs zegt daar ervaring mee te hebben. Dat heeft waarschijnlijk weinig te maken met de hoeveelheid slimme installatieproducten en systemen, en meer met wetgeving. De meest concrete verklaring is dat Duitsland een van de meest strikte privacywetgevingen heeft van Europa. Dat maakt het juridisch lastiger om toegang te hebben tot systemen van klanten en dus ook om te werken op afstand.

Werken op afstand wordt verwacht te blijven groeien

Naast dat wetgeving installateurs kan weerhouden op afstand te werken, kan het ook dat installateurs zelf hun manier van werken niet willen veranderen. Zoals veel professionals die in de bouw en installatie werken, kunnen e-installateurs hierin nogal traditioneel zijn, wat verdere groei van werken op afstand kan vertragen. Desalniettemin zullen de tijdbesparende aspecten van werken op afstand het winnen van traditie als de werkdruk hoog is, wat we in een aantal landen al zien.

 

Interessant is dat de installateurs die ervaring hebben met werken op afstand er positief er over het algemeen positief over zijn. In alle landen is het leeuwendeel van de installateurs positief, en is er slechts een fractie die de ervaring om op afstand te werken niet fijn vond. Inmiddels zal dit geen verrassing meer zijn, maar juist een bevestiging dat door werken op afstand klussen inderdaad sneller geklaard kunnen worden in tijden van hoge werkdruk door arbeidstekorten.

De verwachting is dat deze tekorten een probleem zullen blijven. Ondertussen groeit het aantal geïnstalleerde smartproducten en zal de vraag naar slimme, verbonden systemen blijven groeien door andere trends zoals duurzaamheid. Het is dus duidelijk dat zowel de stimulans als de mogelijkheden voor installateurs om op afstand te werken met smartproducten de komende tijd zullen blijven groeien.

Voor fabrikanten van slimme installatieproducten is het essentieel om te weten in welke markten deze producten het meest gebruikt worden en hoe dat gebruik ontwikkelt. Voor een overzicht van gebruik van en ervaring met smartproducten van installateurs uit zeven Europese landen verwijzen we naar het Q2 2022 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages