Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 23 February 2023 I Ralitsa Ruseva

Het percentage installateurs dat ook smart producten installeert is gestagneerd

De vraag naar smart building producten is groter dan ooit, en niet alleen omdat ze meer controle of comfort bieden. Slimme oplossingen kunnen ook zorgen voor een efficiënter energieverbruik, en daardoor veel energie en geld besparen. In tijden van hoge energieprijzen en een algemene focus op duurzaamheid verschuiven deze producten dus van luxe naar noodzaak. De stijgende vraag is dus geen verrassing.

Wel verrassend is dat het percentage w-installatiebedrijven dat ook smart producten installeert gemiddeld niet mee is gestegen maar juist is gestagneerd. Dat blijkt uit de resultaten van de European Mechanical Installation Monitor, een continu onderzoek onder w-installateurs in zes Europese landen. Hoe kan die stagnatie van verklaard worden, nu installateurs de vraag naar installaties van smart producten juist zien stijgen?

De gestage stijging van installateurs die smart producten installeren is gestokt

De ontwikkeling van de vraag naar smart building producten leek altijd al meer op een trage evolutie dan een snelle revolutie. Afgelopen jaren hebben we het percentage installatiebedrijven dat ook smart producten installeert op dezelfde gestage manier zien groeien.

Onze recente resultaten laten echter zien dat als we naar alle zes landen samen kijken, de gemiddelde groei is gestagneerd. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland laten nog steeds significante groei zien, maar verder is de groei marginaal en in Polen is er zelfs een daling te zien. Tegelijkertijd is er, zo laat hetzelfde onderzoek zien, een netto stijging van de vraag naar smart building producten in de meeste landen. Hoe kan het dan dat het percentage installateurs dat die installeert niet meegroeit?

Er is genoeg installatiewerk om op te pakken

Ergens tussen de 50% en 60% van alle installatiebedrijven houdt zich ook bezig met installatie van smart producten. Dat is ongeveer gelijk aan het percentage installatiebedrijven dat aangeeft de ontwikkeling van smart producten als positief te ervaren. Het lijkt er dus op dat installateurs die meer neutraal of zelfs negatief zijn over smart producten, die dus ook niet installeren.

Het is belangrijk te begrijpen dat er vaak een investering in training nodig is om te beginnen met het installeren van smart producten, omdat het gaat om complexe systemen en technologie. Ook kunnen er bij de eerste installaties problemen opdoemen die door onervarenheid erg tijdrovend zijn. Deze investering van tijd is het niet waard, aangezien tijd al schaars genoeg is.

Tijd is schaars omdat de hele installatiesector kampt met een grote vraag. Vooral in de w-installatiesector is de druk hoog door de energietransitie enerzijds en nijpende arbeidstekorten anderzijds. Er is dus genoeg vraag naar installatiewerk zonder smart producten. Voor installateurs die weinig affiniteit hebben met smart producten is er geen noodzaak om er mee te starten.

Installateurs die wel smart producten installeren doen dat vaker

Terwijl het percentage installateurs dat ook smart producten installeert gemiddeld gelijk blijft, zijn er door de grote vraag wel meer installaties van smart producten nodig. Als resultaat zien we dat installateurs die al smart producten installeren, dat ook steeds meer doen. Voor installateurs voor wie smart producten slechts een uitzondering waren, wordt het installeren van dergelijke producten steeds normaler.

Die ontwikkeling zal de komende jaren waarschijnlijk aanhouden. We verwachten dat het percentage installatiebedrijven dat zich met smart producten bezig houdt min of meer gelijk zal blijven, maar dat ze meer smart producten zullen installeren. Voor het volledig overzicht van installatiebedrijven en hun betrokkenheid bij installatie van smart producten in zes Europese landen verwijzen we naar de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages