Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 23 February 2023 I Ralitsa Ruseva

Het percentage installateurs dat ook smart producten installeert is gestagneerd

De vraag naar smart building producten is groter dan ooit, en niet alleen omdat ze meer controle of comfort bieden. Slimme oplossingen kunnen ook zorgen voor een efficiënter energieverbruik, en daardoor veel energie en geld besparen. In tijden van hoge energieprijzen en een algemene focus op duurzaamheid verschuiven deze producten dus van luxe naar noodzaak. De stijgende vraag is dus geen verrassing.

Wel verrassend is dat het percentage w-installatiebedrijven dat ook smart producten installeert gemiddeld niet mee is gestegen maar juist is gestagneerd. Dat blijkt uit de resultaten van de European Mechanical Installation Monitor, een continu onderzoek onder w-installateurs in zes Europese landen. Hoe kan die stagnatie van verklaard worden, nu installateurs de vraag naar installaties van smart producten juist zien stijgen?

De gestage stijging van installateurs die smart producten installeren is gestokt

De ontwikkeling van de vraag naar smart building producten leek altijd al meer op een trage evolutie dan een snelle revolutie. Afgelopen jaren hebben we het percentage installatiebedrijven dat ook smart producten installeert op dezelfde gestage manier zien groeien.

Onze recente resultaten laten echter zien dat als we naar alle zes landen samen kijken, de gemiddelde groei is gestagneerd. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland laten nog steeds significante groei zien, maar verder is de groei marginaal en in Polen is er zelfs een daling te zien. Tegelijkertijd is er, zo laat hetzelfde onderzoek zien, een netto stijging van de vraag naar smart building producten in de meeste landen. Hoe kan het dan dat het percentage installateurs dat die installeert niet meegroeit?

Er is genoeg installatiewerk om op te pakken

Ergens tussen de 50% en 60% van alle installatiebedrijven houdt zich ook bezig met installatie van smart producten. Dat is ongeveer gelijk aan het percentage installatiebedrijven dat aangeeft de ontwikkeling van smart producten als positief te ervaren. Het lijkt er dus op dat installateurs die meer neutraal of zelfs negatief zijn over smart producten, die dus ook niet installeren.

Het is belangrijk te begrijpen dat er vaak een investering in training nodig is om te beginnen met het installeren van smart producten, omdat het gaat om complexe systemen en technologie. Ook kunnen er bij de eerste installaties problemen opdoemen die door onervarenheid erg tijdrovend zijn. Deze investering van tijd is het niet waard, aangezien tijd al schaars genoeg is.

Tijd is schaars omdat de hele installatiesector kampt met een grote vraag. Vooral in de w-installatiesector is de druk hoog door de energietransitie enerzijds en nijpende arbeidstekorten anderzijds. Er is dus genoeg vraag naar installatiewerk zonder smart producten. Voor installateurs die weinig affiniteit hebben met smart producten is er geen noodzaak om er mee te starten.

Installateurs die wel smart producten installeren doen dat vaker

Terwijl het percentage installateurs dat ook smart producten installeert gemiddeld gelijk blijft, zijn er door de grote vraag wel meer installaties van smart producten nodig. Als resultaat zien we dat installateurs die al smart producten installeren, dat ook steeds meer doen. Voor installateurs voor wie smart producten slechts een uitzondering waren, wordt het installeren van dergelijke producten steeds normaler.

Die ontwikkeling zal de komende jaren waarschijnlijk aanhouden. We verwachten dat het percentage installatiebedrijven dat zich met smart producten bezig houdt min of meer gelijk zal blijven, maar dat ze meer smart producten zullen installeren. Voor het volledig overzicht van installatiebedrijven en hun betrokkenheid bij installatie van smart producten in zes Europese landen verwijzen we naar de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.