Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 07 November 2023 I Dirk Hoogenboom

Het leasen van installatieproducten zal in de toekomst waarschijnlijk toenemen, al bieden installateurs deze service nog niet vaak aan

Diensten worden steeds belangrijker voor merken van installatieproducten om zich te onderscheiden van de concurrentie. Dit valt samen met de trend van servitization in de economie als geheel. Samengevat wordt het verkopen van bezit van een product minder dominant, omdat het steeds normaler wordt om toegang tot producten als een dienst te verkopen. 

Tegenwoordig wordt het bijvoorbeeld steeds zeldzamer om te betalen voor het eigendom van een film, en is het gebruikelijker om een maandelijks bedrag te betalen aan een streamingdienst om toegang te krijgen tot allerlei soorten films. Op dezelfde manier wordt het steeds normaler dat consumenten een maandelijks bedrag betalen om een auto te leasen, in plaats van het hele bedrag op te hoesten om de auto te bezitten. 

Maar hoe zit het met de installatiebranche? Voor de European Mechanical Installation Monitor hebben we HVAC-installateurs en loodgieters uit zes landen gevraagd in hoeverre er interesse is in het leasen van producten en of zij het al aan hun klanten aanbieden. 

Leasen wordt nog niet veel aangeboden 

Op de vraag in welke mate installatiebedrijven producten leasen aan hun klanten, blijkt dat installateurs uit Duitsland, België en Nederland deze dienst het vaakst aanbieden. Uit de werkelijke cijfers blijkt dat dit meestal toch niet zo veel is. 

In Duitsland bijvoorbeeld, waar leasing het meest gebruikelijk is, biedt slechts 17% van de installateurs leasingproducten aan hun klanten aan. Daarna volgen België en Nederland, waar het aandeel installateurs dat leasing aanbiedt aan hun klanten is gestegen naar 13% in 2023. In de overige drie landen is het aandeel installatiebedrijven dat leasing aanbiedt aanzienlijk lager. 

Leasing zal in de toekomst waarschijnlijk groter worden 

Hoewel leasing nog niet veel wordt aangeboden, is het waarschijnlijk dat leasingproducten steeds gangbaarder zullen worden, omdat het oplossingen biedt die aansluiten bij de trend naar duurzaamheid en de energietransitie. De installatiesector bevindt zich in frontlinie van de transitie van fossiele brandstoffen naar elektrische oplossingen zoals bijvoorbeeld warmtepompen. Maar deze nieuwe oplossingen vergen vaak flinke initiële investeringen. 

Voor mensen die dat geld niet hebben, biedt leasen de mogelijkheid om tegen een maandelijks bedrag gebruik te maken van duurzamere installaties. Gezien de enorme hoeveelheid nieuwe installaties die nodig zijn om de energietransitie te verwezenlijken, en het feit dat veel mensen zich misschien niet de investering kunnen veroorloven om die nieuwe installaties te bezitten, is dit waar we verwachten dat de belangstelling voor en het aanbod van leaseproducten zal toenemen.  

Fabrikanten kunnen hier een belangrijke en lucratieve rol spelen 

Er is nog een indicator dat leasing zal groeien in de installatiemarkt. We hebben de interesse van installateurs in bepaalde diensten en aanbod van fabrikanten van installatieproducten gemeten. In alle zes landen is de belangstelling voor fabrikanten die producten aanbieden die installateursklanten kunnen leasen in plaats van kopen misschien nog aan de lage kant, maar we zien die interesse wel al flink groeien. 

Voor fabrikanten is het aanbieden van het gebruik van een product als dienst erg interessant, omdat het de potentie heeft om veel meer inkomsten te genereren dan alleen het één keer verkopen van het product. Omdat de fabrikant betrokken blijft, biedt leasing ook efficiëntere manieren om materialen uit oude installaties te hergebruiken wanneer deze worden vervangen. Daarmee draagt leasing bij aan circulariteit in een tijd waarin materialen steeds vaker schaars zijn. 

Al met al moeten fabrikanten zich bewust zijn van het potentieel dat het leasen van hun producten via installatiebedrijven de komende jaren kan hebben voor het genereren van inkomsten en het toevoegen van waarde aan hun merken. Voor een overzicht van de belangstelling van installateurs voor allerlei diensten van fabrikanten verwijzen wij naar het Q2 2023 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages