Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 August 2023 I Maja Markovic

Het gebruik van sociale media door installateurs is de afgelopen jaren explosief gestegen

Het gebruik van sociale media door installateurs is de afgelopen jaren explosief gestegen 

Terwijl het medialandschap verandert, verandert ook ons mediagebruik. Dat geldt ook voor elektro installateurs. Veranderingen in hun mediagedrag kunnen grote gevolgen hebben voor het succes van marketingcampagnes van fabrikanten van installatieproducten. Daarom hebben we hun media-oriëntatie gevolgd in de European Electrical Installation Monitor, en de resultaten laten een vrij dramatische verandering zien in het gebruik van sociale media. 

 Sociale media winnen snel aan belang in de installatiebranche 

Om de twee jaar meten we het gebruik van installateurs van een lange lijst van verschillende mediabronnen, die we onderverdelen in vier categorieën: digitale, persoonlijke, traditionele en sociale media. Digitale bronnen zoals diverse websites en persoonlijke bronnen worden door bijna alle Europese installateurs voor professionele doeleinden gebruikt. Traditionele mediabronnen, zoals gedrukte brochures of vakbladen, verliezen echter geleidelijk een deel van hun publiek. 

Ondertussen nam het belang van sociale media als professionele informatiebron geleidelijk toe, aangezien het aandeel installateurs dat sociale media professioneel gebruikte langzaam groeide. De afgelopen twee jaar is die groei echter versneld. Zoals de grafiek laat zien, is het aandeel installateurs dat professioneel gebruik maakt van sociale media inmiddels bijna even groot als het dalende aandeel traditionele mediagebruikers. 

Maar niet overal even veel of even snel 

Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben het grootste aandeel van installateurs die sociale media gebruiken. Daar gebruikt ongeveer 90% van de installateurs sociale media voor professionele doeleinden. Dit zijn ook de twee landen waar sociale media nu meer worden gebruikt dan traditionele media, die door zo’n 80% worden gebruikt. In Frankrijk maakt echter slechts de helft van de installateurs professioneel gebruik van sociale media, terwijl het traditionele mediagebruik op hetzelfde niveau ligt als in Spanje en het VK. 

Het is duidelijk dat er grote verschillen zijn per land. Als we kijken naar de zeven landen die we continu volgen, varieert het belang van sociale media voor elektrische installateurs, en bijgevolg voor de fabrikanten die zich op die installateurs richten, sterk. Wel zien we in elk land het aandeel installateurs dat sociale media voor professionele doeleinden gebruikt groeien. 

Een omnichannel-aanpak op maat is de beste manier om installateurs te bereiken 

Het feit dat het gebruik van sociale media door installateurs toeneemt, betekent dat sociale mediakanalen voor fabrikanten van installatieproducten steeds belangrijker worden om die installateurs te bereiken. Sociale media is echter een brede categorie, met een grote verscheidenheid aan platforms om uit te kiezen. Op Europees niveau gebruiken installateurs Facebook, LinkedIn en WhatsApp het meest. De favorieten lopen echter sterk uiteen per land. 

Bovendien mogen fabrikanten niet vergeten dat, hoewel sociale media in opkomst zijn, persoonlijke en digitale bronnen in alle landen dominant blijven onder installateurs. En hoewel traditionele media minder gebruikt worden, maakt toch een aanzienlijk deel van de installateurs er nog gebruik van. Dat betekent dat succesvolle marketingcampagnes een omnichannel-aanpak nodig hebben, afgestemd op de kanalen die het meest worden gebruikt door installateurs in uw specifieke werkgebied. 

Voor een overzicht van de media-oriëntatie van elektrische installateurs in zeven Europese landen verwijzen we naar de Q1 2023 European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy. Voor advies en inzichten op maat kunt u contact met ons opnemen. 

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages