Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 15 June 2023 I Maja Markovic

Het gebruik van sociale media door installateurs is de afgelopen jaren explosief gestegen

Terwijl het medialandschap verandert, verandert ook ons mediagebruik. Dat geldt ook voor elektro installateurs. Veranderingen in hun mediagedrag kunnen grote gevolgen hebben voor het succes van marketingcampagnes van fabrikanten van installatieproducten. Daarom hebben we hun media-oriëntatie gevolgd in de European Electrical Installation Monitor, en de resultaten laten een vrij dramatische verandering zien in het gebruik van sociale media.

Sociale media winnen snel aan belang in de installatiebranche

 

Om de twee jaar meten we het gebruik van installateurs van een lange lijst van verschillende mediabronnen, die we onderverdelen in vier categorieën: digitale, persoonlijke, traditionele en sociale media. Digitale bronnen zoals diverse websites en persoonlijke bronnen worden door bijna alle Europese installateurs voor professionele doeleinden gebruikt. Traditionele mediabronnen, zoals gedrukte brochures of vakbladen, verliezen echter geleidelijk een deel van hun publiek.

 

Ondertussen nam het belang van sociale media als professionele informatiebron geleidelijk toe, aangezien het aandeel installateurs dat sociale media professioneel gebruikte langzaam groeide. De afgelopen twee jaar is die groei echter versneld. Zoals de grafiek laat zien, is het aandeel installateurs dat professioneel gebruik maakt van sociale media inmiddels bijna even groot als het dalende aandeel traditionele mediagebruikers.

Maar niet overal even veel of even snel

 

Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben het grootste aandeel van installateurs die sociale media gebruiken. Daar gebruikt ongeveer 90% van de installateurs sociale media voor professionele doeleinden. Dit zijn ook de twee landen waar sociale media nu meer worden gebruikt dan traditionele media, die door zo’n 80% worden gebruikt. In Frankrijk maakt echter slechts de helft van de installateurs professioneel gebruik van sociale media, terwijl het traditionele mediagebruik op hetzelfde niveau ligt als in Spanje en het VK.

 

Het is duidelijk dat er grote verschillen zijn per land. Als we kijken naar de zeven landen die we continu volgen, varieert het belang van sociale media voor elektrische installateurs, en bijgevolg voor de fabrikanten die zich op die installateurs richten, sterk. Wel zien we in elk land het aandeel installateurs dat sociale media voor professionele doeleinden gebruikt groeien.

Een omnichannel-aanpak op maat is de beste manier om installateurs te bereiken

 

Het feit dat het gebruik van sociale media door installateurs toeneemt, betekent dat sociale mediakanalen voor fabrikanten van installatieproducten steeds belangrijker worden om die installateurs te bereiken. Sociale media is echter een brede categorie, met een grote verscheidenheid aan platforms om uit te kiezen. Op Europees niveau gebruiken installateurs Facebook, LinkedIn en WhatsApp het meest. De favorieten lopen echter sterk uiteen per land.

 

Bovendien mogen fabrikanten niet vergeten dat, hoewel sociale media in opkomst zijn, persoonlijke en digitale bronnen in alle landen dominant blijven onder installateurs. En hoewel traditionele media minder gebruikt worden, maakt toch een aanzienlijk deel van de installateurs er nog gebruik van. Dat betekent dat succesvolle marketingcampagnes een omnichannel-aanpak nodig hebben, afgestemd op de kanalen die het meest worden gebruikt door installateurs in uw specifieke werkgebied.

 

Voor een overzicht van de media-oriëntatie van elektrische installateurs in zeven Europese landen verwijzen we naar de Q1 2023 European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy. Voor advies en inzichten op maat kunt u contact met ons opnemen.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.