Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 17 January 2023 I Ralitsa Ruseva

Het gebruik van prefab onder installateurs blijft groeien

Arbeidstekorten zijn een steeds groter probleem in de bouw- en installatiesector. Het gebruik van geprefabriceerde elementen is één van de oplossingen voor het arbeidstekort. Door prefabricatie kunnen bouw- en installatieprofessionals sneller en efficiënter te werk gaan. Prefab creëert niet meer professionals om de klussen te klaren, maar staat de bestaande professionals toe meer klussen te klaren in een bepaald tijdsbestek.

We hebben het gebruik van prefab in de Europese bouwsector jaar op jaar zien stijgen. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de groeiende ervaring die architecten en aannemers hebben met prefabricatie in hun projecten. De vraag is echter of dat ook het geval is onder professionals die zich verderop in de waardeketen bevinden, wiens werk pas later in het bouwproces plaats vindt, zoals w-installateurs en loodgieters?

Meer dan de helft van de Europese installateurs gebruikt prefabricatie in hun projecten

Om hier een antwoord op te geven, richten we ons in het Q2 2022 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy op prefabricatie. We vroegen meer dan 650 w-installateurs en loodgieters uit zes Europese landen naar hun ervaring met prefabricatie in hun dagelijkse werk. Wat blijkt is dat meer dan 50% van deze installateurs geprefabriceerde producten gebruikt in hun projecten. Wanneer we kijken naar de afzonderlijke landen varieert dat percentage van 41% van de installateurs in Duitsland tot 61% in Frankrijk.

Hier moet wel bij gezegd worden dat prefabricatie en geprefabriceerde producten zeer brede termen zijn die een ruim spectrum aan grotere of kleinere vormen van prefabricatie beschrijven. We hebben het over prefabricatie in de ruimste zin, van volledig geprefabriceerde ketelruimtes of badkamer modules, tot simpelweg wat pijpen die vooraf op maat zijn gezaagd voor ze naar de installatieplaats vervoerd worden.

Size matters

Zoals vermeld, verschilt het gebruiken van prefab wat per land. Wanneer we echter kijken naar bedrijven van verschillende grootte zien we veel grotere verschillen. Van de kleinste installatiebedrijven (tot 4 fte) zegt slechts 37% prefab te gebruikmenb in hun projecten, terwijl van de middenmaat bedrijven (5-14fte) 56% hetzelfde zegt. Van de bedrijven die 15 of meer fulltime medewerkers hebben, gebruiken bijna zeven op de tien prefab.

Het is duidelijk dat hoe groter een bedrijf is, hoe groter de kans is dat het gebruikt maakt van prefabricatie. Op zich is dat niet verrassend, aangezien kleinere bedrijven vaker werkzaam zijn in kleinere residentiele projecten en meer reparaties en onderhoud doen, en daar worden minder vaak geprefabriceerde producten voor gebruikt. Grotere bedrijven doen vaker grotere bouwprojecten en daar wordt ook vaker prefabricatie in gebruikt.

Gebruik van prefab zal blijven groeien 

Aangezien het niet te verwachten is dat arbeidstekorten op korte termijn zullen worden opgelost, blijf dat een aandrijver en zal het gebruik van prefab blijven groeien. Andere voordelen van prefabricatie, zoals efficiënter gebruik van materialen en minder afval en benodigde ruimte op de bouwplaats, zullen gebruik van prefab ook blijven stimuleren. Al met al ligt er voor geprefabriceerde elementen en producten dus een mooie toekomst in het verschiet.

Desalniettemin zal prefab toch vooral gebruikt worden door grotere installatiebedrijven, aangezien het voor hen nu eenmaal rendabeler is om geprefabriceerde producten te gebruiken in hun grotere projecten. Momenteel gebruiken ze prefab vooral in residentiele projecten en lijkt er dus nog veel te winnen te zijn voor niet-residentiele toepassing van geprefabriceerde installatieproducten.

Voor een volledig overzicht van het gebruik van geprefabriceerde installatieproducten door installateurs in zes belangrijke Europese markten, verwijzen we naar het Q2 2022 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy. 

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages