Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Dirk Hoogenboom

HET AANDEEL VAN DE DOE-HET-ZELFBANEN VERSUS DO-IT-FOR-ME BANEN WEERSPIEGELT NIET ALTIJD DE HOUDING VAN DE CONSUMENT

Als we kijken naar de cijfers van DIY versus DIFM op Europees niveau, dan is er een daling van het aandeel doe-het-zelfbanen van 68% in 2014 naar 66% in 2018 te zien. Terwijl het aandeel van DIY-banen daalt, stijgt het aandeel van DIFM-banen; een aandeel van 34% in 2018, tegenover 32% in 2014. Hoewel dit het bestaan van de trend laat zien, lijkt de verschuiving van DIY naar DIFM niet zo snel als sommigen hadden verwacht. Een verklaring is dat de opkomst van DIFM enigszins wordt belemmerd door het toenemende tekort aan arbeidskrachten op de Europese markten. Voor consumenten maakt dit het moeilijker om een professional te vinden. Bovendien stijgen de prijzen aangezien de vraag hoog is en de orderboeken van professionals vol zitten. Hogere prijzen van professionals zorgen ervoor dat outsourcing home improvement jobs minder aantrekkelijk is dan de DIY-wijze.

 

DIY-banen in Europa

De bovengenoemde cijfers van de contributie van DIY en DIFM zijn cijfers van de afgeronde jobs van DIY en DIFM, die de trend bevestigen. Naast het meten van inbreng van de afgeronde taken, hebben we ons ook gericht op de houding van de consument ten opzichte van doe-het-zelf klussen in elf landen. Uitzoekend hoe DIY-jobs bij consumenten bevallen en in hoeverre ze bereid zijn de zaken zelf uit te voeren. De opvallende resultaten leveren waardevolle inzichten en mogelijkheden op voor DIY retailers en fabrikanten.

Als we ons richten op de vraag of consumenten graag zelf werk doen, springen bijvoorbeeld Italië en Polen eruit. Daar houdt de meerderheid van de consumenten ervan om zowel decoratieve als constructieve banen van de home improvement zelf af te ronden. Ondertussen zijn consumenten uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk minder grote fans van het zelfstandig uitvoeren van constructieve home improvement jobs. In het Verenigd Koninkrijk is het zelf doen van decoratieve klussen in huis niet populair bij de consumenten. Deze resultaten komen overeen met de bereidheid om meer doe-het-zelfvaardigheden van de consumenten in de respectieve landen te verwerven. In Italië en Polen gaven meer consumenten aan bereid te zijn meer doe-het-zelfvaardigheden te ontwikkelen dan in het Verenigd Koninkrijk en vooral in Nederland.

Na het vergelijken van deze resultaten met de contributies van de werkelijke DIY of DIFM klussen ontstaat een interessant beeld. Bijvoorbeeld in Italië, waar outsourcing home improvement klussen vaker voorkomen dan in andere landen. Hier is het zo dat consumenten zowel decoratieve als constructieve home improvement klussen zelf uitvoeren. De consumenten in Italië staan zoals aangegeven ook het meest open voor nieuwe DIY-vaardigheden, terwijl de trend in Europa toch meer naar DIFM-banen toe leunt. Dit kan in verband gebracht worden met de culturele achtergrond en het feit dat de Italiaanse economie nog vrij zwak is. Deze factoren zorgen ervoor dat consumenten er toch vaker voor kiezen om home improvement klussen zelf te doen.

In Nederland, waar er een meer prominente doe-het-zelfcultuur bestaat, zijn de contributies van de DIY en de DIFM-klussen sinds 2014 min of meer stabiel zijn gebleven. In Nederland zijn mensen het minst geïnteresseerd in het ontwikkelen van nieuwe doe-het-zelfvaardigheden, daarnaast vinden consumenten het het minst leuk om zelf constructieve huisverbeteringsklussen te doen. Dit zou weer te maken kunnen hebben met cultuurachtergrond.

Over het geheel genomen blijkt dat niet alleen informatie over de huidige marktstatus nodig is. Inzicht in de zich ontwikkelende houding van consumenten is van cruciaal belang om te kunnen anticiperen en kansen te grijpen op land specifiek en Europees niveau. Voor meer gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van DIY versus DIFM, verwijzen we u graag door naar het Q4 2018 rapport van de European Home Improvement monitor.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.