Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Dirk Hoogenboom

HET AANDEEL VAN DE DOE-HET-ZELFBANEN VERSUS DO-IT-FOR-ME BANEN WEERSPIEGELT NIET ALTIJD DE HOUDING VAN DE CONSUMENT

Als we kijken naar de cijfers van DIY versus DIFM op Europees niveau, dan is er een daling van het aandeel doe-het-zelfbanen van 68% in 2014 naar 66% in 2018 te zien. Terwijl het aandeel van DIY-banen daalt, stijgt het aandeel van DIFM-banen; een aandeel van 34% in 2018, tegenover 32% in 2014. Hoewel dit het bestaan van de trend laat zien, lijkt de verschuiving van DIY naar DIFM niet zo snel als sommigen hadden verwacht. Een verklaring is dat de opkomst van DIFM enigszins wordt belemmerd door het toenemende tekort aan arbeidskrachten op de Europese markten. Voor consumenten maakt dit het moeilijker om een professional te vinden. Bovendien stijgen de prijzen aangezien de vraag hoog is en de orderboeken van professionals vol zitten. Hogere prijzen van professionals zorgen ervoor dat outsourcing home improvement jobs minder aantrekkelijk is dan de DIY-wijze.

 

DIY-banen in Europa

De bovengenoemde cijfers van de contributie van DIY en DIFM zijn cijfers van de afgeronde jobs van DIY en DIFM, die de trend bevestigen. Naast het meten van inbreng van de afgeronde taken, hebben we ons ook gericht op de houding van de consument ten opzichte van doe-het-zelf klussen in elf landen. Uitzoekend hoe DIY-jobs bij consumenten bevallen en in hoeverre ze bereid zijn de zaken zelf uit te voeren. De opvallende resultaten leveren waardevolle inzichten en mogelijkheden op voor DIY retailers en fabrikanten.

Als we ons richten op de vraag of consumenten graag zelf werk doen, springen bijvoorbeeld Italië en Polen eruit. Daar houdt de meerderheid van de consumenten ervan om zowel decoratieve als constructieve banen van de home improvement zelf af te ronden. Ondertussen zijn consumenten uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk minder grote fans van het zelfstandig uitvoeren van constructieve home improvement jobs. In het Verenigd Koninkrijk is het zelf doen van decoratieve klussen in huis niet populair bij de consumenten. Deze resultaten komen overeen met de bereidheid om meer doe-het-zelfvaardigheden van de consumenten in de respectieve landen te verwerven. In Italië en Polen gaven meer consumenten aan bereid te zijn meer doe-het-zelfvaardigheden te ontwikkelen dan in het Verenigd Koninkrijk en vooral in Nederland.

Na het vergelijken van deze resultaten met de contributies van de werkelijke DIY of DIFM klussen ontstaat een interessant beeld. Bijvoorbeeld in Italië, waar outsourcing home improvement klussen vaker voorkomen dan in andere landen. Hier is het zo dat consumenten zowel decoratieve als constructieve home improvement klussen zelf uitvoeren. De consumenten in Italië staan zoals aangegeven ook het meest open voor nieuwe DIY-vaardigheden, terwijl de trend in Europa toch meer naar DIFM-banen toe leunt. Dit kan in verband gebracht worden met de culturele achtergrond en het feit dat de Italiaanse economie nog vrij zwak is. Deze factoren zorgen ervoor dat consumenten er toch vaker voor kiezen om home improvement klussen zelf te doen.

In Nederland, waar er een meer prominente doe-het-zelfcultuur bestaat, zijn de contributies van de DIY en de DIFM-klussen sinds 2014 min of meer stabiel zijn gebleven. In Nederland zijn mensen het minst geïnteresseerd in het ontwikkelen van nieuwe doe-het-zelfvaardigheden, daarnaast vinden consumenten het het minst leuk om zelf constructieve huisverbeteringsklussen te doen. Dit zou weer te maken kunnen hebben met cultuurachtergrond.

Over het geheel genomen blijkt dat niet alleen informatie over de huidige marktstatus nodig is. Inzicht in de zich ontwikkelende houding van consumenten is van cruciaal belang om te kunnen anticiperen en kansen te grijpen op land specifiek en Europees niveau. Voor meer gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van DIY versus DIFM, verwijzen we u graag door naar het Q4 2018 rapport van de European Home Improvement monitor.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages