Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 15 June 2023 I Ralitsa Ruseva

Grotere energiebesparing stimuleert installatie van smart producten het meest

Het lijkt erop dat iedereen tegenwoordig bezig is met besparen op energie, en terecht. Enerzijds voeden de steeds urgentere klimaatproblemen de zoektocht naar duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd heeft de Russische oorlog in Oekraïne belangrijke geopolitieke redenen getoond om de afhankelijkheid van gas en olie te verminderen. Het resultaat is pijnlijk zichtbaar in de energierekening, wat leidt tot een drang om te besparen op of gebruik te maken van alternatieve energiebronnen.

 

Deze trend om het energieverbruik te verminderen en af te stappen van fossiele brandstoffen is duidelijk zichtbaar in de installatiebranche. Onder Europese installateurs zien we bijvoorbeeld warmtepompinstallaties sterk toenemen. Maar er zijn andere slimme manieren om het energieverbruik en de kosten te verlagen. Zoals de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy laat zien, installeren installateurs steeds vaker slimme producten om energie te besparen.

 


Slimme thermostaten en gezoneerde verwarmings- en koelsystemen zijn hot

 

In zes Europese landen vroegen we w-installateurs en loodgieters die betrokken zijn bij de installatie van slimme producten welke slimme producten ze al hebben geïnstalleerd. Bijna negen op de tien hebben slimme cv-installatie-elementen geïnstalleerd, zoals slimme thermostaten. Slimme producten voor gezoneerd verwarmen of koelen komen op de tweede plaats. Deze twee categorieën zijn ook de producten waarnaar installateurs de vraag het meest hebben zien groeien.

 

Slimme thermostaten geven meer inzicht in en controle over het energieverbruik en kunnen op basis van tijd veel energie besparen. Deze thermostaten bieden een efficiëntere manier om uw huis comfortabel te maken op de momenten dat u het nodig heeft. Ze zorgen er ook voor dat u geen energie verspilt aan comfort wanneer u niet thuis bent om ervan te genieten. Zoneverwarming gaat nog een stap verder door te regelen welke ruimtes in je huis comfortabel worden gemaakt op basis van gebruik.

 

Besparen op energie is de belangrijkste reden om slimme producten te laten installeren

 

Slimme thermostaten en zoneverwarming hebben dus het potentieel om het energieverbruik te verminderen door de efficiëntie te verhogen. Die energiebesparende eigenschappen van slimme producten en systemen zijn zeer belangrijke drijfveren voor eindgebruikers om ze te laten installeren. Slimme installatieproducten kunnen ook zorgen voor meer comfort en meer controlemogelijkheden en overzicht, maar volgens de installateurs vragen hun klanten vooral om slimme producten vanwege hun energiebesparingspotentieel.

 

Vier op de tien installateurs noemden zelfs hogere energiebesparingen als belangrijkste drijfveer van klanten om naar slimme oplossingen te vragen. Om dat in context te plaatsen: het verhogen van comfort, de nummer twee, werd slechts genoemd door een kwart van de installateurs, en werd gevolgd door andere drijfveren zoals controle en monitoring. Klanten hebben dus meestal energiebesparing in gedachten als ze installateurs om slimme oplossingen vragen.

 

De vraag van eindgebruikers is de belangrijkste drijfveer voor slimme oplossingen

 

Er zijn veel redenen voor installateurs om slimme producten aan te bevelen en te installeren. Installateurs geloven misschien dat slimme gebouwen de toekomst zijn, of vinden dat slimme producten eenvoudig te installeren en aan te sluiten zijn. Ze kunnen ook slimme producten aanbevelen omdat ze er duidelijke voordelen van zien voor de eindgebruikers. De belangrijkste reden waarom installateurs slimme producten installeren, is echter de grote vraag van hun klanten.

 

De helft van de installateurs die betrokken zijn bij de installatie van slimme producten noemde de vraag van eindgebruikers de belangrijkste reden om daarbij betrokken te zijn. En zoals eerder vermeld, hebben eindgebruikers in deze tijden van stijgende energieprijzen vaak energie besparen in gedachten wanneer ze om slimme oplossingen vragen. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de ervaring en houding van installateurs ten opzichte van slimme productinstallatie in zes Europese landen verwijzen we u naar de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages