Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Jeroen de Gruijl

Grote verschuiving in klassement van BIM-gebruikende Europese architecten

In het vorige artikel zagen we dat BIM-gebruik onder Europese architecten niet zo hard gestegen was als verwacht.  Hoewel daar verschillende redenen voor te bedenken zijn, is een voor de hand liggende dat beginnen met BIM wordt gezien als een behoorlijke investering, en de zorgelijke en onzekere tijd die we net hebben meegemaakt nodigde bepaald niet uit om zulke investeringen te doen.

 

Ondanks dat BIM-gebruik onder architecten niet zo hard groeide als verwacht, is het wel degelijk gegroeid. In sommige landen groeide het wat spectaculairder dan in andere, wat duidelijk te zien is wanneer we die landen vergelijken, en dat doen we in het Q2 2021 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy. Door deze verschillen in groei zijn er dramatische verschuivingen geweest in de rangorde van landen op basis van BIM gebruik van architecten.

Klassement van BIM-gebruik is veranderd

Nederland is al jaren het land waar het grootste aandeel architecten BIM gebruikt. Momenteel is die eerste plaats nog steeds bezet door Nederland, waar maar liefst vier op de vijf architecten BIM gebruikt terwijl alle vijf afweten van het bestaan van BIM. Gezien de ruime afstand tussen de eerste en tweede plaats in dit klassement is er weinig kans dat dat zal veranderen.

Wat wel is veranderd is dat het Verenigd Koninkrijk, al een aantal jaren de nummer twee, is ingehaald door Polen, waar een groter percentage architecten nu BIM gebruikt. België heeft het ook goed gedaan en staat nu op de derde plaats, terwijl Italië helemaal onderaan deze rangorde achter blijft. Dit laat dus duidelijk zien dat BIM gebruik in sommige landen een stuk harder is gegroeid dan in andere.

Meer verschuivingen verwacht

Wanneer we kijken naar de prognose voor de toekomst, gebaseerd op de verwachtingen van architecten om in de komende jaren BIM te gaan gebruiken, is het duidelijk dat de race nog lang niet over is en dat er nog flinke veranderingen in het bovenstaande klassement aankomen.

De enige uitzonderingen zijn Nederland, zoals eerder vermeld, en Italië, waar momenteel slechts 22% van de Architecten BIM gebruikt. Het BIM gebruik in de andere zes landen ligt rond de 40%, iets er boven in Polen en iets er onder in Duitsland, maar allemaal vrij dicht bij elkaar. Daardoor hoeft BIM-gebruik in een land in het midden van de rangorde ook niet veel sneller te groeien om een ander in te halen en een plaats te stijgen in het klassement.

Significante groei in BIM gebruik verwacht in alle landen

Op basis van de plannen van architecten om BIM te gaan gebruiken in de komende jaren, wordt verwacht dat BIM gebruik in alle landen zal stijgen, maar vooral door de verschillende startposities niet overal even snel. In Nederland wordt slechts een klein beetje verdere groei verwacht, terwijl Italiaanse architecten juist flinke groei verwachten waardoor maar liefst drie op de vijf architecten daar over vier jaar BIM gebruikt. Maar zoals eerder gezegd starten de andere zes landen min of meer op dezelfde positie, wat betekent dat de komende vier jaar een nek-aan-nekrace zal worden met veel verschuivingen in het klassement.

Wat er daarna zal gebeuren is moeilijker te voorspellen. Een geval als Nederland, waar vier op de vijf architecten BIM gebruiken en meer dan de helft van hun omzet uit BIM-projecten halen, laat zien dat er een nog hoop groei mogelijk is in de andere landen. Daarentegen kan Nederland ook een uitzondering zijn, en kan het zijn dat het BIM gebruik in andere landen op een ander niveau zal stabiliseren in het komend decennium.

Gezien het onverwachte jaar dat we net hebben doorleefd, is het wellicht beter geen conclusies te trekken die te ver op de huidige feiten vooruit lopen. Voor een gedetailleerd overzicht van huidig BIM gebruik en de verwachtingen van architecten uit acht landen, en van de ontwikkelingen in hun omzetten en orderportefeuilles, verwijzen we u naar het Q2 2021 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages