Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Ralitsa Ruseva

GROOTHANDEL SPEELT BELANGRIJKE ROL IN DE PREFAB ACTIVITEITEN IN EUROPA

European Mechanical Installation Monitor Q2 2020 – USP Marketing Consultancy

Penetratie van prefab in de installatiesector is al vrij hoog

De trend in de algehele bouwsector is dat het aandeel van projecten met een bepaalde vorm van prefab toeneemt. Architecten zien al een stijging en verwachten dat dit ook de komende jaren zal worden voortgezet (28% van het projecten bevatte een vorm van prefab in 2019 en 32% werd verwacht voor 2020). Op Europees niveau heeft driekwart van de aannemers al eens gewerkt aan projecten met een bepaalde vorm van prefab en reeds 32% van alle projecten waar aannemers aan werkten in 2018, bevatte een vorm van prefab.

Het huidige onderzoek onder w-installateurs en loodgieters toont ook in de installatiemarkt een hoge penetratie van prefab producten en oplossingen. Op Europees niveau gebruikt 56% van de installateurs prefab producten en bijna 39% van de projecten waar de prefab-gebruikers aan hebben gewerkt, bevatte een bepaalde vorm van prefab. De aantallen verschillen per land (het hoogste aandeel prefab gebruikers is te vinden in Duitsland – 72%, en het laagste in Frankrijk – 32%) en ook per bedrijfsgrootte. Maar over het algemeen is het duidelijk dat het werken met prefab en het zoeken naar efficiëntie en tijdsbesparing in projecten niet iets nieuws is in de installatiesector.

Het kopen van prefab producten bij de groothandel is de meest populaire manier om te werken met prefab

Het blijkt dat groothandelaren momenteel een belangrijke rol spelen in de levering van prefab producten aan installateurs. Verwacht mag worden dat hun rol zal toenemen als de markt een grotere interesse krijgt in combinaties van geprefabriceerde elementen die per installatietype verschillen. De beschikbaarheid van verschillende soorten producten bij de groothandelaren zou het mogelijk maken om complexere oplossingen aan te bieden die verder gaan dan de producten van één fabrikant (bijvoorbeeld sanitair- en elektraproducten).

Zelfprefabricage of voormontage is ook belangrijk in sommige landen, zoals Nederland en Polen. Het kopen van prefab producten van fabrikanten gebeurt voornamelijk in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Over het algemeen geldt dat in alle landen installateurs meer technische informatie nodig hebben over de prefab oplossingen die worden aangeboden door fabrikanten. Trainingen worden ook vaak gevraagd door installateurs, evenals het verlagen van de prijzen van de prefab producten, die momenteel als duur worden beschouwd.

Het gebruik van prefab zal de komende jaren toenemen

Sommige landen zagen in de afgelopen 2 jaar al een groei in het gebruik van prefab producten. Vooral Nederlandse en Belgische installateurs hebben deze trend duidelijk opgemerkt.

Loodgieters en w-installateurs uit alle landen (behalve Frankrijk) verwachten over het algemeen dat het gebruik van prefab nog meer zal toenemen in de komende 2-3 jaar. Een van de redenen zou het toegenomen gebruik zijn van dergelijke producten in meergezinswoningen en eengezinswoningen, welke worden beschouwd als de belangrijkste groeigebieden van prefab. Andere redenen houden verband met de erkende voordelen van prefab, zoals tijdsbesparing, kostenbesparing, lagere faalkosten en snellere uitvoering van projecten, wat allemaal steeds belangrijker wordt in tijden van korte doorlooptijden van projecten en gebrek aan bekwame ambachtslieden. Deze voordelen wegen duidelijk op tegen de beperkingen en daarom is te verwachten dat het gebruik van prefab producten en oplossingen in de installatiesector de komende jaren zal blijven groeien.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages