Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Jeroen de Gruijl

GROEI VAN BIM-GEBRUIK ONDER ARCHITECTEN TRAGER DAN VERWACHT

Groei van BIM-gebruik onder architecten trager dan verwacht

 

In 2019 was het gebruik van BIM door architecten volop aan het groeien. Het aandeel architecten dat BIM gebruikt was in de periode 2017-2019 sneller gegroeid dan ooit tevoren. Het zelfde gold voor de projecten waarin BIM werd gebruikt, en ook begonnen steeds meer andere partijen in de bouwketen BIM te gebruiken

Bovendien kenden 89% van de architecten BIM in 2019, en waren er steeds meer architecten die aangaven BIM te gaan gebruiken in de komende twee jaar. Deze cijfers en ontwikkelingen gaven een beeld van een gouden toekomst voor BIM, en onze voorspelling was destijds dan ook dat BIM-gebruik onder architecten zou groeien van 38% in 2019 naar maar liefst 53% in 2021.

Na twee jaar van onvoorstelbare gebeurtenissen die een enorme impact op ons leven hebben gehad kijken we wederom naar het BIM-gebruik in acht Europese landen in de Q2 2021 European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy, om een beeld te krijgen wat er van de gouden toekomst van BIM die we twee jaar geleden voorspelden terecht is gekomen.

 

BIM gebruik is niet zo snel gegroeid als voorspeld

 

Het is duidelijk dat BIM-gebruik niet de groeispurt heeft doorgemaakt die we verwacht hadden. In plaats van te groeien tot 53%, steeg het aandeel Europese architecten dat BIM gebruikt slechts van 38% in 2019 tot 44% in 2021. We zijn de eerste die toegeven dat er toch een behoorlijk verschil zit tussen onze voorspelling uit 2019 en de werkelijkheid van 2021, en ook de eerste die zich vervolgens afvragen waar dat door komt. Wat is er gebeurd met de animo van architecten om BIM te gaan gebruiken die in 2019 zo sterk bleek te zijn?

 

De pandemie verklaart niet alles

 

Om dit moment is het makkelijk de coronapandemie de schuld te geven, en terecht. Beginnen met BIM vereist van architectenbureaus immers een behoorlijke investering van geld en tijd. De afgelopen twee jaar zijn voor niemand makkelijk geweest en de pandemie heeft een hoop economische onrust veroorzaakt, met als resultaat geen best economisch klimaat voor het doen van grote investeringen in innovaties als BIM.

Onze resultaten laten inderdaad zien dat architecten op dit moment moeite hebben met dergelijke investeringen, aangezien een kwart aangeeft dat de grote investering de reden is om nog niet met BIM te werken. Hoewel het redelijk is om aan te nemen dat de pandemie een wat instabieler economische situatie heeft gecreëerd waardoor architecten terughoudend zijn om in BIM te investeren, is dat zeker niet de enige verklaring.

 

Groei van BIM is niet alleen minder onder architecten

 

Een andere reden om nog niet met BIM te werken, die zelfs door een groter aandeel architecten genoemd werd (27%), is dat ze er de voordelen voor hun bedrijf niet van inzien. Ook wordt een gebrek aan vraag vanuit commerciële en zelfs publieke opdrachtgevers veel vaker dan in 2019 als reden opgegeven om nog niet met BIM te werken. Deze resultaten laten zien dat architecten niet enkel reageren op een onzekere situatie gecreëerd door de pandemie, maar op een bredere context waarin de groei van BIM-gebruik is afgenomen.

Deze redenering wordt ondersteund door andere cijfers. De bovenstaande grafiek laat zien dat het aandeel van de projecten van architecten waarin BIM wordt gebruikt in de afgelopen twee jaar nauwelijks is gestegen. Bovendien laten onze resultaten zien dat de omzet verkregen uit BIM projecten ook niet echt is gegroeid. Samen met het bovenstaande laat dit zien dat, naast minder interesse om te investeren in BIM, het gebrek aan groei in vraag naar en beloning voor een dergelijke investering architecten mogelijk nog meer weerhoudt om BIM te gaan gebruiken.

 

Wat zal de toekomst brengen?

 

Gezien recente gebeurtenissen blijft het moeilijk te voorspellen hoe BIM-gebruik onder architecten zich zal ontwikkelen in de komende jaren. Het blijft een vraag of de vraag naar en opbrengst voor architecten die BIM gaan gebruiken niet gegroeid zijn door een onregelmatigheid als de pandemie, of door andere redenen. Als de vraag na de pandemie weer groeit kan BIM-gebruik onder architecten ook weer sneller gaan groeien, maar dat zal sterk verschillen per land.

In landen waar al veel architectenbureaus BIM gebruiken , zoals in Nederland, kan significante groei achter blijven door verzadiging van de markt. Als BIM nog niet zo prominent is in een markt, zou er juist een flinke groei gezien kunnen worden in de komende jaren, afhankelijk van de ontwikkeling van de economie en andere factoren. Het is zaak om de vinger aan de pols te blijven houden in relevante regio’s, aangezien de hartslag van BIM sterk verschild per land.

Voor meer gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van architecten en hun BIM-gebruik in acht Europese landen verwijzen we u naar de Q2 2021 European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages