Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Jeroen de Gruijl

GROEI VAN BIM-GEBRUIK ONDER ARCHITECTEN TRAGER DAN VERWACHT

Groei van BIM-gebruik onder architecten trager dan verwacht

 

In 2019 was het gebruik van BIM door architecten volop aan het groeien. Het aandeel architecten dat BIM gebruikt was in de periode 2017-2019 sneller gegroeid dan ooit tevoren. Het zelfde gold voor de projecten waarin BIM werd gebruikt, en ook begonnen steeds meer andere partijen in de bouwketen BIM te gebruiken

Bovendien kenden 89% van de architecten BIM in 2019, en waren er steeds meer architecten die aangaven BIM te gaan gebruiken in de komende twee jaar. Deze cijfers en ontwikkelingen gaven een beeld van een gouden toekomst voor BIM, en onze voorspelling was destijds dan ook dat BIM-gebruik onder architecten zou groeien van 38% in 2019 naar maar liefst 53% in 2021.

Na twee jaar van onvoorstelbare gebeurtenissen die een enorme impact op ons leven hebben gehad kijken we wederom naar het BIM-gebruik in acht Europese landen in de Q2 2021 European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy, om een beeld te krijgen wat er van de gouden toekomst van BIM die we twee jaar geleden voorspelden terecht is gekomen.

 

BIM gebruik is niet zo snel gegroeid als voorspeld

 

Het is duidelijk dat BIM-gebruik niet de groeispurt heeft doorgemaakt die we verwacht hadden. In plaats van te groeien tot 53%, steeg het aandeel Europese architecten dat BIM gebruikt slechts van 38% in 2019 tot 44% in 2021. We zijn de eerste die toegeven dat er toch een behoorlijk verschil zit tussen onze voorspelling uit 2019 en de werkelijkheid van 2021, en ook de eerste die zich vervolgens afvragen waar dat door komt. Wat is er gebeurd met de animo van architecten om BIM te gaan gebruiken die in 2019 zo sterk bleek te zijn?

 

De pandemie verklaart niet alles

 

Om dit moment is het makkelijk de coronapandemie de schuld te geven, en terecht. Beginnen met BIM vereist van architectenbureaus immers een behoorlijke investering van geld en tijd. De afgelopen twee jaar zijn voor niemand makkelijk geweest en de pandemie heeft een hoop economische onrust veroorzaakt, met als resultaat geen best economisch klimaat voor het doen van grote investeringen in innovaties als BIM.

Onze resultaten laten inderdaad zien dat architecten op dit moment moeite hebben met dergelijke investeringen, aangezien een kwart aangeeft dat de grote investering de reden is om nog niet met BIM te werken. Hoewel het redelijk is om aan te nemen dat de pandemie een wat instabieler economische situatie heeft gecreëerd waardoor architecten terughoudend zijn om in BIM te investeren, is dat zeker niet de enige verklaring.

 

Groei van BIM is niet alleen minder onder architecten

 

Een andere reden om nog niet met BIM te werken, die zelfs door een groter aandeel architecten genoemd werd (27%), is dat ze er de voordelen voor hun bedrijf niet van inzien. Ook wordt een gebrek aan vraag vanuit commerciële en zelfs publieke opdrachtgevers veel vaker dan in 2019 als reden opgegeven om nog niet met BIM te werken. Deze resultaten laten zien dat architecten niet enkel reageren op een onzekere situatie gecreëerd door de pandemie, maar op een bredere context waarin de groei van BIM-gebruik is afgenomen.

Deze redenering wordt ondersteund door andere cijfers. De bovenstaande grafiek laat zien dat het aandeel van de projecten van architecten waarin BIM wordt gebruikt in de afgelopen twee jaar nauwelijks is gestegen. Bovendien laten onze resultaten zien dat de omzet verkregen uit BIM projecten ook niet echt is gegroeid. Samen met het bovenstaande laat dit zien dat, naast minder interesse om te investeren in BIM, het gebrek aan groei in vraag naar en beloning voor een dergelijke investering architecten mogelijk nog meer weerhoudt om BIM te gaan gebruiken.

 

Wat zal de toekomst brengen?

 

Gezien recente gebeurtenissen blijft het moeilijk te voorspellen hoe BIM-gebruik onder architecten zich zal ontwikkelen in de komende jaren. Het blijft een vraag of de vraag naar en opbrengst voor architecten die BIM gaan gebruiken niet gegroeid zijn door een onregelmatigheid als de pandemie, of door andere redenen. Als de vraag na de pandemie weer groeit kan BIM-gebruik onder architecten ook weer sneller gaan groeien, maar dat zal sterk verschillen per land.

In landen waar al veel architectenbureaus BIM gebruiken , zoals in Nederland, kan significante groei achter blijven door verzadiging van de markt. Als BIM nog niet zo prominent is in een markt, zou er juist een flinke groei gezien kunnen worden in de komende jaren, afhankelijk van de ontwikkeling van de economie en andere factoren. Het is zaak om de vinger aan de pols te blijven houden in relevante regio’s, aangezien de hartslag van BIM sterk verschild per land.

Voor meer gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van architecten en hun BIM-gebruik in acht Europese landen verwijzen we u naar de Q2 2021 European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.