Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

GEVRAAGDE DIENSTEN VAN INSTALLATEURS AAN FABRIKANTEN GEVEN BELANGRIJKSTE TRENDS IN DE BOUWMARKT WEER

European Mechanical Installation Monitor Q1 2019

Deze trends werden opnieuw weerspiegeld in de resultaten van de European Mechanical Installation Monitor van het eerste kwartaal van 2019, waarin we ons hebben gericht op de dienstverlening in de installatiemarkt. Naast de verscheidenheid aan diensten die installateurs aan hun klanten aanbieden, vroegen we installateurs uit zes Europese landen ook naar de diensten die zij graag van fabrikanten van installatieproducten zouden willen ontvangen. In deze resultaten zien we een aantal interessante effecten van bovengenoemde trends, maar ook mogelijkheden voor fabrikanten.

Drie belangrijkste diensten

Zoals uit de figuur blijkt, zijn de drie belangrijkste diensten die de Europese installateurs graag van de fabrikanten ontvangen: realtime installatie-ondersteuning, service en installatie-instructietraining, en prefab-oplossingen die snel en eenvoudig te installeren zijn.

Installatieondersteuning

Real-time installatieondersteuning was een van de diensten van fabrikanten waar installateurs uit alle landen het meest om vroegen, hoewel er verschillen tussen de landen te zien zijn. Als we bijvoorbeeld kijken naar de belangstelling van de installateurs voor Augmented Reality (AR) of Mixed Reality (Mixed Reality) serviceondersteuning op afstand, nemen België en Polen het voortouw, waarbij 35% van de installateurs geïnteresseerd is in deze diensten van de fabrikanten. De belangstelling van andere landen lag ook dicht bij dit aantal, met als enige uitzondering het Verenigd Koninkrijk.

De vraag naar realtime-installatieondersteuning, en met name ondersteuning van AR en MR op afstand, is een goede indicator voor de effecten van alle genoemde trends. Deze diensten kunnen installateurs helpen bij het omgaan met de toenemende complexiteit van systemen direct op de werkplek. Bovendien kunnen jongere en minder ervaren generaties installateurs dankzij de AR- en MR-ondersteuning op afstand sneller individueel operationeel zijn in het veld, waardoor oplossingen worden geboden voor zowel het kwaliteitsverlies door het vertrek van oudere generaties installateurs uit de markt, als voor het toenemende tekort aan arbeidskrachten.

Conclusie

Over het geheel genomen toont de vraag naar de hier genoemde diensten de effecten van de grote trends in de bouwmarkt aan, maar ook de mogelijkheden voor fabrikanten om installateurs te helpen om met deze trends om te gaan en zo hun merken en producten aantrekkelijker te maken voor installateurs door het aanbieden van de juiste diensten.

De hier genoemde diensten zijn slechts een voorbeeld van de verscheidenheid aan diensten die installateurs van fabrikanten vragen om hen te helpen bij commerciële, technische, installatie- en onderhoudsprocessen. Voor meer gedetailleerde informatie over de andere diensten die installateurs graag van fabrikanten zouden willen ontvangen, en gedetailleerde informatie over de verscheidenheid aan diensten die installateurs aan hun klanten aanbieden, verwijzen wij u naar het rapport European Mechanical Installation Monitor kwartaal 1 2019.

Over de Europese monitor voor mechanische installatie

De European Mechanical Installation Monitor is een driemaandelijkse studie van USP Marketing Consultancy, die is gebaseerd op 150 succesvolle interviews met HVAC installateurs per land. Zes Europese landen zijn in de studie opgenomen. Elk kwartaal verschijnt er een rapport over een specifiek onderwerp als BIM, inkoopkanalen, mediaoriëntatie, liefdesmerken en nog veel meer. Het rapport geeft ook belangrijke inzichten over de economische ontwikkelingen binnen de HVAC-markt, gebaseerd op de omzet en orderlijst van HVAC installateurs.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages