Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

GEBRUIKEN INSTALLATEURS SOCIAL MEDIA PROFESSIONEEL?

Deze platforms worden vaak opgenomen in marketingstrategieën van fabrikanten en merken die steeds vaker aanwezig zijn op sociale mediaplatforms. Deze fabrikanten en merken zien het potentieel dat deze platforms bieden om consumenten te bereiken. Als gevolg hiervan worden nu nieuwe manieren op het gebied van sociale media voor B2C-communicatie in toenemende mate bedacht en geïmplementeerd.

Vanuit het perspectief van deze trends is het interessant om te zien hoe het gebruik van sociale media zich ontwikkelt in meer conservatieve markten, zoals de bouw- en installatiemarkten. Daarom heeft USP Marketing Consultancy elektrische installateurs uit zeven Europese landen gevraagd naar hun gebruik van sociale media. Deze informatie is verwerkt in het Q1 2019 rapport van de European Electrical Installation Monitor, die zich richt op mediaoriëntatie en -consumptie in het algemeen. We ontdekten dat sociale media over het algemeen nog steeds het minst gebruikte type media onder installateurs zijn, wat inderdaad een conservatieve markt weerspiegelt. Hoe het ook zij, er zijn grote verschillen tussen landen te zien, vooral in het soort platforms dat wordt gebruikt en de doeleinden waarvoor installateurs sociale media professioneel gebruiken.

Als het gaat om het mediagebruik, dan geven Poolse en Nederlandse installateurs aan sociale media het vaakst te gebruiken. In Frankrijk gebruiken installateurs sociale mediaplatforms het minst. Als er gekeken wordt naar de meest populaire sociale mediaplatforms, dan worden meer verschillen tussen landen zichtbaar. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk maken installateurs het meest gebruik van LinkedIn. Installateurs uit Duitsland, België en Spanje gebruiken voornamelijk WhatsApp voor professionele doeleinden. In Polen, waar het meest gebruikt wordt gemaakt van sociale media, lijkt Facebook het meest populair voor professionele doeleinden. Frankrijk, het land waar het minst gebruikt wordt gemaakt van sociale media, gebruikt Facebook ook het meest.

Het beeld van het gebruik van sociale media onder installateurs wordt nog interessanter en nuttiger wanneer rekening wordt gehouden met de redenen voor het gebruik van sociale media. WhatsApp bijvoorbeeld, het populairste sociale media platform in Duitsland, België en Spanje, kan op verschillende manieren worden gebruikt. Het wordt gebruikt voor communicatie tussen collega’s, om te netwerken en, in mindere mate, voor communicatie met klanten. Het is opmerkelijk dat in slechts één van de landen waar WhatsApp het meest wordt gebruikt, communicatie met leveranciers wordt genoemd als een doel voor het gebruik van sociale media. Hieruit blijkt dat in die landen de mogelijkheden om installateurs te bereiken nog niet volledig worden begrepen door leveranciers en fabrikanten.

Daarnaast treden er duidelijke correlaties op, zoals in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Hier vermelden installateurs dat ze sociale media vooral gebruiken om te netwerken, voor promotie van hun bedrijf, verwijzen naar projecten en het werven van personeel. In die twee landen is het meest gebruikte sociale media platform LinkedIn, een platform dat bedoeld is voor precies die professionele doeleinden. Net als bij WhatsApp kan een creatief gebruik van LinkedIn leveranciers ten goede komen om installateurs in deze landen te bereiken.

Over het algemeen neemt het gebruik van sociale media toe, ook in de conservatieve bouw- en installatiemarkten. Dat betekent dat het voor fabrikanten en leveranciers steeds lucratiever zal worden om ook op sociale media aanwezig te zijn en het gebruik ervan op te nemen in hun marketingstrategieën. Om dit effectief te doen is informatie nodig over het gebruik van sociale media en het sociale mediagedrag van installateurs. Voor deze informatie kunt u terecht in het Q1 2019-rapport van de European Electrical Installation Monitor. Dit rapport richt zich op mediaoriëntatie en -consumptie van Europese installateurs uit zeven landen.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages